Tìm kiếm "trực thuộc bộ"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản trực thuộc bộ

Rearing Vanaraja chicken Ecofriendly management Eco-friendly crop management Polygenic traits Prophylactic cranial irradiation Standardization of pH Eco-friendly approaches Background poultry Characterization-a lab to land approach White grub Holotrichia serrata Stereotactic irradiation Hybrids during rainy season Impact on knowledge gain Seed index Polygenic traits in pigeonpea Nanostructured pyrophosphate pH of the solution SAR chemicals Stem extract of capparis decidua Postharvest decay in carrot Eco friendly approach for management Coastal plain Bacterial bio-agents Farmer field school Non-chemical eco-friendly weed management Superior pigeonpea cultivars Artocarpus elasticus Managing onion downy mildew Soil-less agriculture system Recyclable catalyst Based on antibacterial efficacy Mustard cake Ecofriendly approach Stem bark Solution for tomato Microbial bioremediation Frederick Wiseman Sclerotium rolfsii SACC Microbial bioremediation of pesticide residues Bioremediation approach mostly tiếng việt 1 Bài 53 - 54 Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ Ngôi miếu cổ trong lòng cây si thực phẩm cần bổ sung cá neon sinh sản cá neon là gì Thanh lý thế chấp thành phố Amsterdam Linh hồn của các định luật Quyết định số 27/2004/QĐ-BTS Định kiến khoa học Con người và vũ trụ cộng sinh Kiểm soát đạo văn Trách nhiệm của nhà khoa học đầu tư 2009-2010 Giai điệu bí ẩn của vũ trụ Chất lượng nguồn tri thức Ứng dụng hiện tượng điện hưởng Tình Thư Từ Những Nẻo Đường Việt Nam Kinh dịch - Y dịch Bài giảng Kinh dịch - Y dịch Quan điểm của nho gia về Kinh dịch Đại cương về Kinh dịch Thuyết lục tử của Văn Vương hệ tống 12 kinh biệt Thiên Kinh Biệt Xử trí đau đầu Xử trí đau nửa đầu Phương thuốc điều trị đau đầu Tài liệu của ACIAR Bài giảng Virus dại Quyết định số 78/QĐ-TTg Công văn số 4643/BTNMT-BĐKH Tính chất của Virus dại Quyết định số 78 Sinh bệnh học của Virus dại Xóa đói giảm ngèo Số 78/QĐ-TTg Triệu chứng của Virus dại Tăng cường ổn định Kế hoạch số 2407/2007/KH-UBND Kế hoạch chăm sóc người cao tuổi Khai thác hải sản bất hợp pháp Quyết định số 2139/QĐ-TTg Phòng và điều trị Virus dại Hệ điều hành nâng cao Chapter 4 Utilize stories Hệ điều hành nâng cao Chapter 21 Tổng quan về chủ đề Citizen education Hệ điều hành nâng cao Chapter 18 Means of teaching and learning PHYSICAL HAZARDS Phối hợp phân phối Graduation assessment Clinical Correlations Subject citizen education Teacher education colleges LABORATORY HAZARDS Teaching ethical contents

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Acute Respiratory, Renew targets of assessment, Unresolved issues, Mentor teaching, Teaching in Madagascar, Content of assessment, Teach art, Pressure Technique, Strengthening Ethics, Mentor teaching on learning microbiology, Law Constructs, Pedagogical competencies, Policy Politics, Medical Schools, Learning microbiology, Responsible Believing, physician colleagues, Appraisal of major English courses, Topic a pre-test questionnaire was given, Lecture Art, Microbiology for mentor teaching, Major English courses, Mastering the Facts of Life, Emotional Actor, craft and calligraphy, Bachelor's of arts, Major English, Concerned authorities accordingly, bình hoa hồng chocolate, Quyết định 214/2006/QĐ-TTg, Thông tư 05/2007/TT-BTC, Quyết định số 186/2005/QĐ-TTg, Quyết định 212/2006/QĐ-TTg, Quyết định 200/2006/QĐ-TTg, Tài liệu về Di sản văn hóa, Quyết định số 200/2006/QĐ-TTg, Kiệt tác truyền khẩu, Danh sách các di sản phi vật thể, Di sản phi vật thể tại Việt Nam, Quyết định 3726/2019/QĐ-BYT, Số 3726/2019/QĐ-BYT, Quyết định số 3726/2019, Quyết định 1871/2019/QĐ-UBND, PAM-A, Số 1871/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1871/2019, Công văn 442/TTg-KTN, Số: 28/2014/TT-BGDĐT, phê duyệt khung chính sách, Thông tư Số: 28/2014/TT-BGDĐT, Hướng dẫn chẩn đoán bệnh da liễu, Quy định về việc bồi dưỡng giáo dục, thuật toán trên chuỗi, Cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, Bệnh da do ký sinh trùng, Bệnh da do vi rút, Bệnh da tự miễn, Đánh giá CBA truyền thống, luật trong nhiếp ảnh, Doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết, Tổng quan về hoạt động lập pháp, Môi trường trực tiếp, Lý thuyết lập pháp, Lập trình hướng đối tượng cơ bản, Nhồi máu não tái diễn, Tổng quan đối tượng, Nhân cách hóa đối tượng, Nhồi máu não lâm sàng, Xây dựng phương thức, Sử dụng lớp đối tượng, Sự tích đức Liễu Hạnh công chúa, Công chú Liễu Hạnh, Mười Ngày Phủ Hội, Phụng Dương Công chúa, Xu hướng xã hội chủ nghĩa, Ý nghĩa của hội phủ giầy, Nghi án Huyền Trân - Khắc Chung, Xã hội chủ nghĩa của các nước Mỹ Latin, Vương hậu Chân Lạp, Phong trào cánh tả ở Mỹ Latin, Công chúa Ngọc Khoa, Hợp tác khu vực Mỹ Latin, Thực hiện hóa đời sống kinh tế, hướng dẫn đồng bộ googel, Giám sát việc thực hiện chính sách, giới thiệu googel. công nghệ thông tin, Bách Cầm Sơn Chủ, cạnh tranh mạng, Âu Thiên Phúc, Target language use, Teachers teaching elementary visually-impaired students, Policy transformations, Native language, Teachers’ perception on ICT use, Professional Experience, Training and fostering teachers, Elementary visually-impaired students, Primary school teaching staff, ICT applying in learning, English instructions, Contradictions within the activity system, Teacher training curriculum, Active learning strategies, Mathematics teachers, Specialized skills, ICT applying in teaching, Generation education program, Classroom language, English classes, Primary teacher, Reduced self-esteem, Vietnamese general educational system, English primary school teachers, English classes in primary school, Pedagogy practice, The good adoption of ICT into teaching, ADHD training program, General educational system, Song Cong City, Residential youth care, Primary contacts, Adolescent Psychiatric Assessment diagnostic interviews, Hội cổ truyền, Cung cấp tối ưu hàng hóa tư nhân, Nhân giống hươu, Cung cấp tối ưu hàng hóa công cộng, Chọn giống hươu, Bản sắc dân tộc Nhật Bản, Đặc điểm của hươu sao, Đặc điểm lối sống Nhật, Tín ngưỡng dân gian ở Nhật Bản, Corporate governance proxies i.e. board size, Hệ thống gia đình ở Nhật, Impact of corporate governance, KSE-100 Index, Audit committee and CEO duality, Thông tư số 02/2000/TT-BTS, Thông tư số 07-NH/TT, Lãi suất cho vay ngắn hạn, Lãi suất tiền gởi ngân hàng, Thương mại điện thử, Thiên nhiên vô hại, Creativity quotient, Tỉ lệ mức sáng tạo, lập trình ứng dụng cho MSWindows, Quyết định 2303, Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN, In sao bản đồ, Ebook Bài học của lịch sử phần 1, Bài học của lịch sử, Nguyên tác The lessons of history, Công văn 1961/TCHQ-GSQL, Lịch sử và trái đất, Thông tư Số: 07/2010/TT-BTC, Thông tư số 45/2008/TT-BTC, Sinh vật học và lịch sử, cầu troe, Nòi giống và lịch sử, di sản lý thuyết, Tính tình và lịch sử, Luân lí và lịch sử, Thông tư số: 01/2011/TT-BKHĐT, Kinh tế vi mô Phần 2, Quy định giá các sản phẩm, Kiểm tra công tác đấu thầu, Dịch vụ do nhà nước định giá, Quy định quản lý nhà nước về giá, Quy định kiểm tra đấu thầu, Truyền thống của người Việt, Yêu cầu kiểm tra đấu thầu, Hoạt động thương mại của người Việt, Cơ quan kiểm tra đấu thầu, Quan hệ thương mại thời Lê sơ, Ngoại thương thời Lê sơ, Nội thương thời Lê sơ, Vòng lặp dùng lệnh do while, Từ cầu kiều, Câu lệnh phức, Bản lĩnh văn hóa dân tộc, Một số bài toán kiểu cấu trúc, Bài toán kiểu cấu trúc, Công cụ xác định cầu, Văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập, Mảng kiểu cấu trúc, Công cuộc hội nhập quốc, Nâng cao bản lĩnh văn hóa dân tộc, Putin thời niên thiếu, Chuyện tình của Putin, Leningrad gió nổi sóng dậy, Ba năm để làm tổng thống, Putin lãnh đạo đất nước, Phối hợp đầu vào tối ưu, Chi phí đơn vị, check link, công dụng của domain, công cụ quét site, Windows Domain, Triệu chứng cơ xương khớp, Công văn số 519/LĐTBXH-BĐG, Công văn số 6496/VPCP-KGVX, Công văn số 8955/VPCP-KGVX, Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, cây chay, Chính sách công bố thông tin, Triệu chứng huyết học, Công văn số 4173/LĐTBXH-BĐG, Thực hiện mục tiêu quốc gia, Công văn số 529/LĐTBXH-BĐG, Bệnh co thắt tâm vị, tiền phẫu thần kinh, bài giảng tiền phẫu thần kinh, Tắc ruột cơ năng, Biến chứng tắc ruột sớm, Thông tư 118/2003/TT-BTC, Nghị định số 60/2002/NĐ-CP, Chẩn đoán hội chứng tắc ruột, Cách xử trí bệnh nhân tắc ruột, Thăm khám tầng sinh môn, Rò trực tràng niệu đạo, Biến chứng ngoại khoa sau ghép thận, chứng mẩn đỏ, Năm bài thuốc từ dưa hấu, Bài viết Cyclosporine A, Biến chứng không miễn dịch, nguyên nhân mẩn đỏ, chữa hội chứng tắc ruột, tiết niệu là gì, Biến chứng sinh thiết thận, Phòng ngừa mộng thịt tái phát, phòng ngừa mẩn đỏ, Kết mạc rời tự thân, Nhiễm Parvovirus B19, Thông tư liên tịch 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC, nguyên nhân gây biến chứng suy thận, Kỹ thuật trồng niệu quản, Trồng niệu quản vào bàng quang, Điều trị erythropoietin, Biểu hiện của LUTS, Sinh lành tính tiền liệt tuyến, Nhiễm Parvovirus sau ghép thận, Biến chứng gây mê gây tê, Phương pháp gây tê, Phương pháp gây mê gây tê, ngoại cảm thương hàn, Thai ngoài tử cung dưới gan, Bài giảng Phương pháp gây mê – gây tê, Siêu âm + CT + MRI, Xét nghiệm beta HCG, Phương pháp gây tê vùng, chống đau cho bệnh nhân, Virus EBV, Phương pháp gây mê toàn thể, giảm biến chứng do bệnh, Phương pháp gây tê tại chỗ, Những loại dịch truyền thường dùng, Nguyên tắc gây tê, Chăm sóc gây mê theo dõi, Đại cương dịch truyền, Chất đối quang đường uống, nguyên lí Mac-Lenin, Ưu điểm của các phương pháp gây tê, Dung dịch dưỡng, Mức độ mê, Các sản phẩm từ máu, viêm màng phổi ở bò thức ăn gia súc, Bệnh thiếu Pyridocin, bệnh liên quan đến móng, Đặc điểm lâm sàng u lympho nguyên phát, Cận lâm sàng u lympho nguyên phát, U lympho nguyên phát ống tiêu hóa, Biến chứng nhiễm trùng nội sọ, Đặt dẫn lưu não thất ra ngoài, Điều trị u Krukenberg, Chu vi thành đại tràng, trị bách bệnh, Công văn số 6888/VPCP-V.I, Vô khuẩn, Năm dân vận chính quyền, bài giảng Vô khuẩn, Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, tài liệu Vô khuẩn, Sốt ở trẻ dưới 3 tháng tuổi, Nguy cơ nhiễm trùng nặng, Khiếu kiện đông người, bệnh carcinôm dạ dày, Tổn thương niêm mạc ngoài vùng ung thư, điều trị nhiễm trùng tai ở trẻ em, Phân loại hẹp thực quản, Nguyên nhân sốc nhiễm trùng, Cá chép hấp, Siêu âm chẩn đoán bệnh lý tế bào nuôi, nhiễm khuẩn cấp tính, Triệu chứng sốc nhiễm trùng, Hẹp hồi tràng, Thuốc dẫn mê, Phân biệt với bệnh tế bào nuôi, Biến chứng sốc nhiễm trùng, Tắc ruột phân xu, Tiên lượng thai trứng, Cách điều trị sốc nhiễm trùng, Thai trứng xâm lấn, bệnh gan ở trẻ em, Tuần hoàn của trẻ em, Quản lý điều trị, Dịch tễ bệnh động kinh trẻ em, Giải phẫu sinh lý nôn trớ, Cận lâm sàng của nôn, Phòng bệnh nôn trớ, Thối thực ký văn, Chế độ ăn Fodmap, Trương Quốc Dụng, Thực phẩm nên ăn và không nên ăn, công thần nhà đinh, Chia sẻ ngôn ngữ, Ebook Thối thực ký văn, Nguyễn Bặc, Sự biểu thị ngôn ngữ, Tiểu sử Trương Quốc Dụng, Phẫu thuật nội soi trung thất, Dịch tễ u trung thất, Bệnh lý u vùng trung thất, Trật đả toàn khoa, Chữa trị về bong gần, Chữa trị sai khớp, Chữa trị gãy xương, Tổn thương quanh hốc mắt, Phẫu thuật chỉnh hình tạo hình, Chỉnh hình và chấn thương học Phần 1, Khối u trong mắt, Bài giảng Bệnh thực quản, Phẫu thuật bàn tay và thần kinh ngoại vi, Bệnh lý co thắt tâm vị, Nong thực quản bằng bóng, Khò khè ở bệnh nhi, Thương tổn phần mềm, Bệnh thực quản, Tổn thương sau nhãn cầu, Phẫu thuật heller, Cắm lại niệu quản, Dị tật bẩm sinh thực quản, Gãy chi trên, Bệnh nhược cơ kèm theo bệnh lý tuyến giáp, Chụp X quang thực quản cản quang, Chống trào ngược kiểu Dor, Mở rộng bàng quang bằng ruột, Bệnh xước thực quản, Túi thừa thực quản, Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND, Phẫu thuật trượt bản lề cổ chẩm, Phẫu thuật bệnh lý vôi hóa dây chằng dọc, bài giảng Giải phẫu gan, Giải phẫu vùng kheo, Phẫu thuật nang tarlov, Chẩn đoán thoát vị bịt, Thoát vị thượng vị, Giải phẫu bàn chân, Phẫu thuật cố định cột sống ngực, bài giảng Giải phẫu vùng kheo, tài liệu Giải phẫu gan, Điều trị áp xe ruột thừa, Hoại tử ruột do nghẹt, bài giảng Giải phẫu bàn chân, Phẫu thuật vết thương tủy sống, Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, Nghiên cứu áp xe ruột thừa, tài liệu Giải phẫu bàn chân, Bệnh áp xe ruột thừa, dinh dưỡng tăng tuổi thọ, Bệnh lý viêm ruột thừa, Kỹ thuật mổ mở, Giới thiệu đất nước Brasil, Giới thiệu con người Brasil, Đất nước và con người Brasil, Địa lý brasil, Bệnh lý đường mật ở trẻ em, Lịch sử Brasil, Thời kỳ Tiền Colombo, Hiệu quả chuyển phôi trữ đông, bệnh còi xương thể bụ, Khối u biểu mô buồng trứng, Cao huyết áp do thai, Thuộc địa Brasil, Chỉ thị Số: 1971/CT-TTg, tăng cường công tác dân tộc, Chấn thương tai ngoài, Chấn thương vành tai, Trung tâm ghép tạng, Chấn thương ống tai, Phát triển ngành ghép tạng, Bệnh lý về tụy, Biến chứng chấn thương tụy, Bài giảng Chảy máu trong ổ bụng, Nguồn tạng hiến tặng, Cách phòng bệnh tụy, Đặc điểm lâm sàng của chấn thương tai ngoài, Theo dõi chấn thương tụy, Nguyên nhân chảy máu trong ổ bụng, Điều trị chấn thương tai ngoài, Thai trong ổ bụng, Bệnh nhân sau chấn thương tủy sống

Đánh giá
trực thuộc bộ - 4 sao (17 lượt)