"THUYẾT BORH"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản THUYẾT BORH

Đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Bình Định Phương thức biểu đạt thơ ca Đề thi Olympichnams năm 2011 Đề thi Anh vào lớp 10 tỉnh Bình Định Bài tập hoàn thành câu với từ cho trước Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ Đề thi Olympichnams Tây Hồ Hóa lớp 11 năm 2012 Đề thi Olympichnams Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 10 năm 2017 môn Hóa lớp 10 năm 2012 Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Kiểm tra HK 2 môn Hóa Định lí góc nội tiếp Xác định tọa độ giao điểm Ôn thi môn Hóa năm 2012 Đề thi Hóa năm 2012 Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa Đề thi HK 2 môn Hóa Đề thi Hóa vào lớp 10 năm 2012 Trắc nghiệm Hóa 11 Đề thi tuyển sinh vào trường chuyên Chuyển động châm đều Kiểm tra môn Hóa Phương trình điều chế hóa học Kiểm tra HK 1 môn Hóa Đề thi trường PTDTNT THCS&THPT An Lão Văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến Đời sống văn hóa của người Lào Đề thi KSCL môn Lịch sử 10 Đề thi chất lượng môn Sử lớp 10 Đề kiểm tra chất lượng môn Lịch sử 10 Đề thi KSCL Lịch sử lớp 10 Luyện thi KSCL Lịch sử THPT Dân tộc hóa tinh hoa văn học đề thi toán Thanh Hóa đmôn Sinh lớp 11 ề thi học sinh giỏi Luyện thi vào lớp 10 môn Sinh Tuyển sinh lớp 10 môn Sinh năm 2018 Đề thi thử vào lớp 10 môn Sinh môn Anh lớp 11 Đề kiểm tra HK 2 môn Tin học 11 Kiểm tra HK 2 môn Tin học nghề lớp 11 Trắc nghiệm môn Tin học nghề THVP lớp 11 Đề kiểm tra HK 2 lớp 11 môn Tin học môn Văn lớp 10 Đề thi thử vào lớp 10 môn Tin Đề kiểm tra HK 2 môn Tin 11 Kiểm tra HK 2 môn Tin lớp 11 Luyện thi vào lớp 10 môn Tin Trắc nghiệm môn Tin học lớp 11 Tuyển sinh lớp 10 môn Tin năm 2018 Đề kiểm tra HK 2 lớp 11 môn Tin Đề thi HK 2 môn Ngữ Văn lớp 11 Đề thi HK 2 lớp 11 môn Ngữ Văn Ôn thi môn Ngữ Văn lớp 11 Đề thi HK 2 môn Vật lí lớp 11 Đề thi HK 2 lớp 11 môn Vật lí năm 2018 Kiểm tra HK 2 môn Ngữ Văn 11 Bài tập môn tiếng Anh lớp 11 Luyện thi môn tiếng Anh lớp 11 Đề thi thử ĐH Khối A năm 2012 Khai báo xâu kí tự Thao tác trên xâu kí tự Xâu kí tự trong C Chuyên đề Xâu kí tự Ôn thi học sinh giỏi Tin học 9 Ôn luyện Tin học 9 nâng cao Kiến thức Tin học 9 nâng cao Vòng lặp phạm vi Phép toán trên xâu kí tự Các hàm thao tác với xâu Hàm chung Chương trình con chung Hàm kí tự đề chuyên Anh tỉnh Long An chuyên sinh tỉnh Long An đề thi chuyên Toán tỉnh Long An chuyên toán tỉnh Long An đề thi tỉnh Long An chuyên toán đề 2 đề thi chuyên văn chuyên văn đề 1 chuyên văn đề 2 chuyên lý đề 1 chuyên lý đề 2 tiếng Anh đề 2 mức độ xuất hiện Tiêu chuẩn FSC đề thi môn Anh Tinh Long An Đề Tiếng Anh vào lớp 10 Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Đề thi Anh lên lớp 10 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 Đề thi học kì 2 môn Anh 8 có đáp án hệ chính Quy Đề thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án đề thi Anh 10 Đề thi HK2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2017 2018

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

chuyên hóa đề 1, Đề thi HK2 Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Vĩnh Thịnh, Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8, Khảo sát chuyên đề lần 1 môn Hóa, Đề thi khảo sát môn Hóa 10 năm 2018, Đánh giá tình trạng việc làm, Sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp, Khoa Kinh tế & Kế toán, Quy trình tài chính, đề thi chuyên hóa, Chuyên Sinh đề 1, chuyên hóa đề 2, Khảo sát chuyên đề lần 2 môn Hóa 10, Hình thành chuẩn mực, Chuẩn mực hoàn thiện chính sách, Chính sách hệ thống ngân hàng, Bộ quy tắc thực hành cốt yếu trong TPP, Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận, Phương trình hóa học điều chế ety axetat, Sơ đồ điều chế khí ôxi, Đề thi giữa HK 2 môn Hóa lớp 12, Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 tỉnh Lai Châu, Đề kiểm tra giữa HK 2 môn Hóa 12, Phương pháp điều chế KCl nguyên chất, Kiểm tra giữa HK 2 môn Hóa 12, Phương pháp bảo vệ điện hóa, đề sinh lớp 10, Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên, Kiểm tra giữa HK 1 môn Sinh 10, Bài tập môn Sinh lớp 10, Điều chế axit axetic, Đề KS môn Sinh lớp 12, Đề KS chuyên đề lần 1 môn Sinh 12, Khảo sát môn Sinh lớp 12, Enzyme amilaza, Chuyên Sinh đề 2, đề thi sinh lớp 10, Đề thi giữa HK 2 lớp 11 năm 2018, Đề thi giữa HK 2 môn Sinh lớp 11, Đề kiểm tra giữa HK 2 môn Sinh 11, Kiểm tra giữa HK 2 môn Sinh lớp 11, Duy trì cân bằng nội môi, Hiện tượng trao đổi khí, môn toán đề 2, Hỗn hợp khí metan, Muối NaCl kết tinh, Đề thi học kì trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, Đề thi học kì trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Đề thi môn Toán THPT Chuyên, Đề thi môn Toán năm 2010 2011, Đề KSCĐ môn Ngữ văn lớp 11, Khảo sát chuyên đề lần 1 môn Ngữ văn 11, Kiểm tra chuyên đề môn Ngữ văn lớp 11, Ôn tập môn Ngữ văn lớp 11, Phương thức biểu đạt chính, Đề thi giữa HK 1 môn Văn lớp 10, Trắc nghiệm môn Ngữ văn lớp 10, Kiểm tra giữa HK 1 môn Văn 10, Bài tập môn Ngữ văn lớp 10, Đề thi chuyên Văn vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ, Đề thi giữa HK 1 môn Văn lớp 11, Nghị luận về sự hạnh phúc, Kiểm tra giữa HK 1 môn Văn 11, Bài tập môn Ngữ văn lớp 11, Đề thi giữa HK 1 môn Văn lớp 12, Kiểm tra giữa HK 1 môn Văn 12, Bài tập môn Ngữ văn lớp 12, Đề thi chuyên Văn vào lớp 10 tỉnh Lâm Đồng, Nghị luận về giá trị của thời gian, Đề thi chuyên Văn vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh, Đề thi giữa HK 1 môn Lý lớp 12, Kiểm tra giữa HK 1 môn Vật lý 12, Đề kiểm tra môn Ngữ văn Nâng cao, Phân tích lỗi diễn đạt trong câu, Vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm, Kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lý lớp 10, Ôn tập kiểm tra vật lí khối 10, đề thi công lập, Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn 10, môn toán đề 1, Đề thi năng khiếu môn Văn, Luyện thi năng khiếu Ngữ văn THPT, Đề kiểm tra năng khiếu môn Văn, Ôn thi môn Vật lý lớp 10, Đề thi năng khiếu môn Ngữ văn 11, Đề kiểm tra giữa học kì 2 Ngữ văn 11, Bài tập Ngôn ngữ lập trình, Ôn tập Ngôn ngữ lập trình, Đề thi cuối kỳ Ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc bài văn nghị luận, Bài tập Lập trình hệ thống, Vai trò Đại học ngoài công lập, Đại học ngoài công lập trong hội nhập, Hệ thống trường Đại học ngoài công lập, Giáo dục đại học xuyên biên giới, Phát triển đại học ngoài công lập tại Việt Nam, Phát triển đại học ngoài công lập ở Singapore, Hệ gợi ý, Hệ thống lập kế hoạch du lịch, Lập kế hoạch du lịch dựa trên hệ gợi ý, môn vật lý đề 1, Lập kế hoạch thực hiện sự kiện, Công việc lập kế hoạch, Tổ chức hữu hiệu, Mô hình lập kế hoạch PR, Quy tắc thiết lập mục tiêu, đề thi hệ công lập, môn vật lý đề 2, tài liệu Miễn dịch tự nhiên, Phân tích hệ thống theo hướng đối tượng, Tảo kinh tế, Vi khuẩn lam anabaena azollae, Đặc điểm bèo dâu, Nuôi trồng bèo dâu, Dự báo đỉnh mặn, Đỉnh mặn tại các trạm đo chính, Các trạm đo chính của tỉnh Cà Mau, Chu kỳ sinh sản của hàu, Kỹ thuật nuôi cá chạch lấu, Thành phần sinh hóa của hàu, Hàu Crassostrea sp, Nuôi cá chạch lấu, ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CÁ NÂU (Scatophagus argus) GIAI ĐOẠN 15 NGÀY TUỔI, Rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau, Chăm sóc cá chạch lấu, Biến động của các yếu tố môi trường, Thực vật bậc cao thủy sinh, Lượng ô nhiễm, Huyện Cái Nước, Hiện trạng chất lượng tôm sú, Nâng cao chất lượng tôm sú, Chất lượng tôm sú, Quản lý của hiệu trưởng tại Cà Mau, Liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm, Nuôi tôm tại Cà Mau, Liên kết hộ nuôi tôm, Chính sách bảo hiểm nuôi tôm, Các bệnh thường gặp ở tôm, Tìm hiểu về cá đĩa, môn di truyền, Đặc điểm sinh học một số loài cá cảnh biển, Động vật thân mềm chân bụng, Tổng hoạt độ phóng xạ Alpha, Tổng hoạt độ phóng xạ Beta, Đề thi Di truyền học, Mẫu nước giếng, Ôn tập môn Di truyền học, Nguồn nước giếng ăn uống, Đề thi học kỳ môn Di truyền học, Chất lượng nguồn nước giếng, Các loài chân bụng ở cạn, Khu hệ Thân mềm Chân bụng, Kĩ thuật nuôi bống tượng, Đa dạng thành phần loài thân mềm, Dự báo cấp độ phú dưỡng, Phú dưỡng hóa nước mặt, Taxon bậc họ, Sự cố xả nước thải, Hệ động vật ở không xương sống nước ngọt, Hoạt động kinh tế ven biển, Nồng độ amoni, Chè đen, Phân lập chủng vi khuẩn chịu nhiệt độ cao, Chủng vi khuẩn chịu nhiệt độ cao, Dải pH rộng, Hoạt tính cellulase cao, Công nghệ dạng mẻ tuần hoàn, Cống nước thải chung, Nồng độ BOD, Mô hình nuôi đơn tôm thẻ chân trắng, Mô hình nuôi ghép tôm thẻ và cá đối mục, Quyết định 07 2005 QÐ BTS, Dự báo mức độ phú dưỡng hóa, Kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương cá Rô đông ở đồng bằng sông Cửu Long, Kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai, phát triển của tảo, Sự đổi giới tính, Các chu trình chuyển hóa, vật chất trong đại dương, Pháp luật của Nhật Bản, Dấu hiệu dậy thì, Giáo dục giới tính trong nhà trường, Loài nhông cát Leiolepis guttata, Màu sắc theo lứa tuổi của nhông cát, Điều kiện bán hoang dã, Giới tính của loài nhông cát Leiolepis guttata, Tính trạng màu sắc của nhông con, hiệu quả sử dụng thức ăn của cá, Những điểm mới nổi bật của Bộ luật Dân sự 2015, Cho phép chuyển đổi giới tính, Cho phép thỏa thuận lãi suất, Mức sinh của tỉnh Thanh Hóa, Tỷ suất sinh thô, Tỉ suất sinh đặc trƣng theo tuổi, Tỉ lệ sinh con thứ 3, Tuổi dậy thì, Hình thức giáo dục giới tính, khử trùng nước bằng ozon, Tâm lý của học sinh THCS, Khung sinh kế DFID, Vùng lũ biên giới, Chỉ số tổn thương về sinh kế, Cách kho cá Kèo ngon, Hướng dẫn kho cá Kèo ngon, Nguyên liệu kho các Kèo, tăng trưởng của Ba khia, Luận văn nuôi tôm sú mẹ, Nghiên cứu thức ăn nuôi tôm sú, Nghiên cứu nuôi tôm, Quá trình lên men sản xuất tiêu trắng, Tỉ lệ bóc vỏ hạt tiêu, Định lượng piperine trong hạt tiêu, Hàm lượng vi sinh sản phẩm, khả năng kháng Edwardsiella ictaluri, hương lên giống, thay đổi khẩu phần ăn, tăng trưởng của cá tra, thát lát còm, Ảnh hưởng của mật độ copepoda, Mật độ copepoda lên sự phát triển, Sự phát triển artemia franciscana, Độ mặn khác nhau, Cá bống tro, Ảnh hưởng của mật độ sợi ngang, Mật độ sợi ngang, Độ đàn hồi của vải Denim, Mật độ đến ương, Vải Denim co giãn, Oxyeleotris marmorata bleeker, Zinc supplementation, Pangasianodon hypothalamus, Calpain activity, Graded level of zinc, Nutrient utilization of Pangasianodon hypophthalmus, Pangasianodon hypophthlmus, Effects of thermal stress, Dietary zinc on growth performance, Chu kỳ biến động độ mặn, Superoxide dismutase–1, Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 2132004, Biến động độ mặn, Catalase enzyme activity, 28 TCN 2132004, Quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh cá tra, Kỹ thuật nuôi thâm canh cá tra, Flavobacterium columnare, Mật độ sợi dọc, BỆNH TRẮNG ĐUÔI, Ảnh hưởng của quá trình giặt, Vải denim có sợi ngang bọc lõi chun, Khả năng co giãn của vải denim, nguồn đạm thực vật, Ảnh hưởng mật độ nuôi, Kỹ thuật nuôi cá ao thâm canh, Cá thương phẩm, Ảnh hưởng sinh trưởng, Ảnh hưởng phát triển, Năng suất thời vụ, Quy trình sản xuất cá tra, Thực trạng sản xuất cá tra, Temperature hematological parameters of tra catfish, Salinity and induced stress on some hematological parameters of tra catfish, Pangasianodon hypophthalmus fingerlings, Negative correlation between Hb concentrations, Stress for aquatic animal, Luận văn hệ thống nuôi cá tra, Nghiên cứu cá tra, Chế độ sóng vùng biển, Quá trình xói lở, Hình dạng đường bờ, Malachite green và Leucomalachite, Vành đai rừng ngập mặn, nguyên liệu cá tra, Phổ isozyme lá lúa, Isozyme amylase and Isozyme esterase, nhóm vi khuẩn Pseudomonas spp, PCR Genotyping, gen của WSSV, Genetic defects, Genetic disorder, Bovine citrullinaemia, Allele specific PCR, PCR based genotyping reveals lack, Bovine leukocyte adhesion deficiency, COMT gene, PCR RFLP techinique, RS165599 polymorphism, Catechol O methyltransferase, Single polymorphism rs165599, Candida parapsilosis sensu stricto, Genotyping technique, Microsatellites repeats, xuất khẩu thì cá tra, Chủng vi khuẩn Salmonella Typhimurium, Ribosomal spacerPCR, 16S 23S ribosomal spacer region, Nhiễm klebsiella pneumonia mang genebla NDM 1, Genotyping staphylococcus aureus isolates, Crop evolution, PCR analysis, Self compatibility, S haplotype–specific F box, Phân biệt thuốc kháng sinh, S ribonuclease, Biện pháp hạn chế sự kháng thuốc, Identification of lichens, Advancements in methods, Various natural compounds, MTBC lineages, LightCycler RT PCR SNP genotyping, Children’s clinical, Cervical lesion, Developing intraepithelial, BioPerfectus Multiplex Real Time, Quantifying HPVs, PCR sequencing method, AS PCR method, Hanoi preschool chidren population, Nâng cao hiệu quả nuôi tôm, Tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei, Tôm sú nhiễm IHHNV, Ảnh hưởng hàm lượng Sulfur Dioxide ban đầu, Hàm lượng Sulfur Dioxide ban đầu, Gel Alginate Calcium, Lên men dịch nho, Kim ngạch xuất khẩu cá Tra, Loại bạch cầu của cá Tra, Sản xuất rượu vang sim, Ảnh hưởng của thời gian, tiếp xúc Malachite Green, Ảnh hưởng của thời gian lên men whey, Cmu chất lượng đậu phụ, Chất đông tụ protein, Kinh tế nuôi tôm sú, Nuôi tôm sú luân canh, trị bênh tôm sú, bệnh hại tôm sú, Mô hình giá kì vọng, Tôm sú nuôi công nghiệp, Quy hoạch cụm nuôi tôm, Tài chính của mô hình nuôi tôm, Chăn nuôi quảng canh, Cải tiến con tôm, Trồng lúa tại huyện Thới Bình, Đặc điểm sinh học của Spirulina sp, Cấu trúc tế bào Spirulina sp, Dược phẩm chữa bệnh, Arthrospira platensis, phát hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila, độ tinh sạch, Quy trình chẩn đoán Helicobacter pylori, Nội soi viêm loét dạ dày, Xác định LD50 của cá tra, chuẩn hóa phương pháp, ly trích ADN, Dạng chuẩn Boyce Codd, Dạng chuẩn cơ sở dữ liệu, Phương pháp phân dã, Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6090 2:2017, Xác định đặc tính tiền lưu hóa, Cao su hỗn luyện, Phương thức đánh giá cao su hỗn luyện, Tiêu chuẩn cao su chưa lưu hóa, cơ cá tra, Sử dụng nhớt kế đĩa trượt, Đặc tính tiền lưu hóa, Morfologi Aeromonas hydrophila, Infeksi Aeromonas, Transduksi merupakan pemindahan, Transformasi adalah proses, Pertukaran urutan DNA, Haematological responses, Biofloc systems, Aeromonas hydrophila in Biofloc systems, Rohu labeo rohita, Plaque assay, Soft agar, Ionic concentration, Aeromonas hydrophila lytic bacteriophage, Medicated feed, Bath treatment, Aeromonas hydrophila infection, Culture condition, Streptomyces antibioticus, Nghiên cứu kiểu plasmid, phương pháp tiêm chủng, QUI TRÌNH PCR, Tạo chủng Aeromonas hydrophila đột biến, Phương pháp knock out gen aroA, Khả năng ức chế virus gây bệnh Gumboro, Virus gây bệnh Gumboro trên gà, Gà 3 tuần tuổi nhiễm virus Gumboro, cây rau cải Komatsuna, Colletotrichum destructivum, Bệnh hại cây trồng trong nhà kính, Sinh bệnh học của virus PRRS, Sinh bệnh học chủng độc lực cao, Heo rừng lai qua gây bệnh thực nghiệm, Chủng độc lực cao, Khả năng gây bệnh của virus

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
THUYẾT BORH - 4 sao (17 lượt)