Tìm kiếm "Thu thập thông tin của đại biểu"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Thu thập thông tin của đại biểu

Dietary supplementation of MOS Qualitative and quantitative traits Press wheel assembly Acid Lime Seedling cv Balaji Ecosystem service providing habitats Plant growth regulators and yield Nematicidal compounds Screening of parasites Green-gram cultivation in Bihar Millet improvement CVS rabies virus Farmers of water sharing groups Silver colored plastic mulches Root and shoot biomass Oriental lilium (Lilium orientalis) Potential plant growth regulators Seedling evaluation SDS-PAGE RTPCR Characterization of African rice germplasm Inorganic manures on flowering Stool sample of orphanage Genetic improvement of minor millets Green-gram cultivation Bio-agents and organic amendments Allahabad agro climatic conditions Ziziphus rotundifolia (wild ber) Ber (Ziziphus rotundifolia Lamk.) Inducing lodging tolerance Yield of chrysanthemum Destitute home children in Kalaburagi Rabies virus glycoprotein gene Collected personally by the researcher Seedling biomass Enhance yield Destitute home children Công văn số 801/TTg-NN Công văn số 295/CP-TH Công văn số 800/TTg-NN Công văn số 191/BXD-HĐXD Công văn số 677/AIDS-ĐT Công văn số 914/TTg-CN Nghị quyết 50/NQ-CP Kê đơn cấp thuốc ARV Công văn số 1548/BXD-KTXD Lập quy hoạch xây dựng Công văn số 1395/BXD-KTXD Công văn số 1509/BXD-QLN Công văn số 1624/BVTV-KH Công văn số 35/BXD-KTXD Công văn số 1446/TCGDNN-PCTT Công văn số 802/TTg-NN Công văn số 2028/GSQL-GQ4 Công văn số 850/TTg-NN Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến Công văn số 1879/BTTTT-TTCS Công văn số 950/TTg-NN Công văn số 2194/BHXH-CSYT Công ty TNHH Việt Kiến Trúc Nghị định 101/2015/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Quy hoạch đô thi Chơn Thành Công văn số 1627/BXD-KTXD Phát triển hiệu quả doanh nghiệp Điều chỉnh hợp đồng xây dựng Công văn số 841/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 2029/GSQL-GQ5 Công văn số 2081/GSQL-GQ1 Đến khám trước hẹn Công văn số 2034/GSQL-GQ2 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thuận Bình Đề mục Giáo dục nghề nghiệp Thanh toán công trình xây dựng Công văn số 2505/LĐTBXH-ATLĐ Đài truyền thanh Công văn số 2296/GSQL-GQ4 Cải tạo lại nhà chung cư Công văn số 2488/BTP-TCCB Make in Việt Nam Thanh toán ngày giường điều trị nội trú Quyết toán hợp đồng xây dựng Kiểm tra thức ăn thủy sản Thủ tục nhập khẩu gỗ Công văn số 2406/TCT-CS Công văn số 2404/TCT-CS Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Bộ pháp điển điện tử Xuất dữ liệu thuốc ARV Khai sai tờ khai hải quan Công văn số 2725/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 3107/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 2436/GSQL-GQ2 Danh mục thiết bị truyền thanh Văn bản số 1492/BXD-QHKT Công văn số 2444/TCT-DNL Nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng Doanh nghiệp chế xuất gia công Xây dựng lại nhà chung cư Công văn số 2492/GSQL-GQ2 Công văn số 2523/GSQL-GQ2 Công văn số 2421/TCT-KK

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Hệ thống một cửa quốc gia, Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC, Công văn số 3452/BTNMT-TCQLĐĐ, Công ty TNHH Suncall Technology Việt Nam, Công văn số 2512/TCT-KK, Công văn 2466/TCT-CS, Công ty CP hàng hải và ĐTPT Hiệp Phước, Công văn số 2520/GSQL-GQ4, Công văn số 2511/TCT-KK, Chi phí công việc lập báo cáo, Công văn số 2501/TCT-CS, Đối tượng tinh giản biên chế, Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội, Công văn số 2373/BHXH-TTKT, Công văn số 2422/TCT-KK, Công văn số 2535/TCT-CS, Công văn số 2443/BKHCN-ĐTG, Cổng thông tin điện tử pháp điển, Khai bổ sung tờ khai hải quan, Công văn số 2725/TCT-CS, Công văn số 2727/TCT-CS, Kiểm định an toàn chịu lực, Chính sác thuế, Thủ tục doanh nghiệp chế xuất gia công, Công văn số 2674/LĐTBXH-KHTC, Công văn số 2532/TCT-CS, Công văn số 1187/HQBN-GSQL, Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam, Công ty TNHH XNK TM DV Tài Phát, Cục Thế Thành phố Hà Nội, Công văn số 2678/TCT-CS, Công văn số 2625/TCT-CS, Công văn số 2611/TCT-DNL, Công văn số 2730/TCT-CS, Công văn số 2786/TCT-CS, Công ty Angkor Polywood, Công văn số 2581/TCT-CS, Quyết toán bảo hiểm y tế, Biên chế tiền lương, Công trình công cộng cũ, Công văn số 2615/TCT-CS, Kỳ khai thuế giá trị gia tăng, Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI, Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt, Dự án đầu tư hỗn hợp, Công ty TNHH Fish Interior Việt Nam, Công ty CP dược - thiết bị y tế Đà Nẵng, Nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng, Công ty TNHH Samsung Eletro-Mechanics Việt Nam, Hoạt động nhận gia công, Công văn số 2967/TCT-KK, Công văn số 2947/TCT-CS, Công văn số 2557/TCT-CS, Công ty TNHH CMT, Công ty TNHH Samtec Việt Nam, Thanh tra quyết toán bảo hiểm y tế, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Chuyển đổi kỳ khai thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Gang thỏi xuất khẩu, Công văn số 4692/VPCP-ĐMDN, Công ty Công nghệ và Dịch vụ Kisland, Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020, Ô tô kéo xe, Công văn số 4311/TCT-CS, Chính sách đầu tư kinh doanh, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IPO, Công văn số 3053/TCT-CS, Công văn số 3044/TCT-CS, Công văn số 3041/TCT-CS, Công văn số 3084/TCT-CS, Công văn số 2653/TCT-KK, Công văn số 2537/TCT-CS, Công văn số 4699/VPCP-ĐMDN, Thông tư số 103/2014/TT-BTC, Công văn số 2720/TCT-CS, Công văn số 3293/TCT-CS, Công văn số 3163/TCT-CS, Ô tô chở xe, Cục thuế tỉnh Tiền Giang, Công văn số 2875/TCT-DNNCN, Công văn số 4763/TCT-CS, Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam, Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh, Công văn số 3236/TCT-DNL, Công văn số 2906/BTP-HTQTCT, Công văn số 3165/TCT-CS, Công văn số 2527/TCT-CS, Công văn số 3048/LĐTBXH-KHTC, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công văn số 2969/TCT-DNNCN, Công văn số 3083/TCT-DNNCN, Công văn số 3125/TCT-CS, Khai thuế giá trị gia tăng vãng lai, Công ty TNHH dược phẩm quốc tế, Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, Công ty TNHH Côn Đảo Resort, Công văn số 3294/TCT-DNNCN, Hoạt động xây dựng công trình, Công văn số 3292/TCT-CS, Mặt hàng bã bia, Công ty CP Giải pháp doanh nghiệp VES Việt Nam, Công ty Luật TNHH Thiện Minh Long, Thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh, Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân, Khai nộp thuế thu nhập cá nhân, Công ty Luật TNHH Saigon Pearl, Công văn số 2992/LĐTBXH-TTr, Dự án tiêu nước, Công văn số 5610/CT-TTHT, Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng biển, Biểu khai thuế thu nhập cá nhân, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Công văn số 2675/LĐTBXH-KHTC, Công ty Luật TNHH Dimac, Giá trị quyết toán, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Kết luận số 404/KL-TTCP, Công văn số 4003/TCHQ-CCHĐH, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Hành vi tiêu cực, Mẫu biểu khai thuế thu nhập cá nhân, Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Đạt, Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH13, Xác định tiền thuê đất, Công dân Việt Nam, Công văn số 3040/TCT-CS, Công ty CP Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới, Công văn số 4138/TCHQ-TXNK, Công ty CP ĐT&PT du lịch Phú Quốc, Khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp, Công văn số 2541/TCT-CS, Công văn số 2811/BTP-TTR, Công văn số 3615/VKSTC-T1, Công văn số 3421/BGDĐT-VP, Thu nhập từ tiền khách thưởng, Công văn số 4337/BCT-KH, Mục tiêu khảo sát doanh nghiệp năm 2019, Công văn số 3622/VKSTC-HĐTT, Phòng ngừa tiêu cực, Hoạt động đầu năm học 2019-2020, Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố Hồ Chí Minh, Quyền nhập khẩu, Công văn số 4400/TCHQ-TXNK, Phạm vi khảo sát doanh nghiệp năm 2019, Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020, Công văn số 3786/BTNMT-TCMT, Xuất khẩu sản phẩm tại chỗ, Công ty TNHH Fujikin Việt Nam, Biện pháp phòng ngừa tiêu cực, Thi tuyển Kiểm sát viên, Công văn số 4362/TCHQ-TXNK, Kinh doanh kinh doanh bất động sản, Thông tư 19/2016/TT-BTNMT, Lễ Khai giảng năm học 2019-2020, Công văn số 4548/TCHQ-TXNK, Kế hoạch số 113/KH-VKSTC, Công văn số 3295/TCT-CS, Biện pháp phòng ngừa tham nhũng, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Phân loại mặt hàng giàn, Kiểm sát viên sơ cấp, Công ty TNHH Đông Dương, Phân loại giá phơi đồ, Công văn số 4852/BKHĐT-QLĐT, Công văn số 4538/BKHĐT-TH, Kiểm sát viên trung cấp, Hàng nhập khẩu xuất trả lại, Phân loại giá phơi quần áo, Công văn số 4076/BKHĐT-QLĐT, Kiểm sát viên cao cấp, Kế hoạch năm 2020, Công ty TNHH MTV An Lạc, Công ty Cổ phần UIL Việt Nam, Công văn số 4889/TCHQ-GSQL, Công văn số 4984/TCHQ-TXNK, Xây dựng Kế hoạch năm 2020, Công văn số 4915/BKHĐT-QLĐT, Cấu kiện lắp ghép giá phơi đồ, Hợp đồng dự thầu, Công văn số 5087/BCT-TTTN, Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam, Công văn số 5181/TCHQ-TXNK, Công văn số 5239/VPCP-CN, Văn bản số 4566/VPCP-ĐMDN, Công văn số 5095/TCHQ-GSQL, Công văn số 5178/TCHQ-GSQL, Công văn số 4893/TCHQ-GSQL, Công văn số 5186/TCHQ-PC, Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam, Nhân lực ngành hàng không, Công văn số 4441/TCHQ-GSQL, Công văn số 5268/BCT-KHCN, Công văn số 4891/TCHQ-PC, Công văn số 5263/TCHQ-TXNK, Công văn số 6187/CT-TTHT, Thủ tục tàu Xin Hai Sheng 17, Công văn số 5577/VPCP-CN, Công văn số 5284/TCHQ-GSQL, Công văn số 5219/TCHQ-GSQL, Công văn số 5328/VPCP-CN, Hướng dẫn khai hải quan, Công văn số 6271/VPCP-QHĐP, Công văn số 5299/TCHQ-GSQL, Xử phạt khai bổ sung, Bài toán quá tải hàng không, Sản lượng chung tối thiểu, Vướng mắc thủ tục tàu Xin Hai Sheng 17, Công văn số 5255/VPCP-V.I, Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, Công ty TNHH Unielflex Vina, Đơn vị kiểm tra nhà nước, Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, Công văn số 6169/TXNK-CST, Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Giấy chứng nhận xuất xứ xăng dầu, Văn bản tăng cường kiểm tra, Kinh doanh tiêu dùng, Kỹ thuật viên tàu bay, Vướng mắc xử phạt khai bổ sung, Công ty Luật TNHH Liêm & Cộng sự, Sản lượng riêng tối thiểu, Khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty CP dịch vụ tổng hợp dầu khí, Chứng từ vận đơn, Quá trình thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải quốc tế, Hàng hóa vận chuyển về ICD Mỹ Đình, Báo cáo tổng thể nhân lực ngành hàng không, Tiêu chí sản lượng tối thiểu, Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Công văn số 5338/VPCP-CN, Công văn số 5496/VPCP-NN, Công văn số 6482/VPCP-QHQT, Công văn số 6113/CT-TTHT, Quyết toán tờ khai tạm nhập, Nghị định 127/2013/NĐ-CP, Văn bản số 2401/UBND-KTN, Công văn số 5768/BKHĐT-QLĐT, Công văn số 5789/VPCP-NN, Hành vi vòi tiền, Công văn số 6507/TXNK-CST, Công văn số 6568/VPCP-NN, Văn bản số 4249/VPCP-QHĐP, Công văn số 5764/BKHĐT-QLĐT, Cho thuê đất có mặt nước, Công văn số 6092/TXNK-CST, Quy hoạch chung thành phố Huế, Công văn số 6442/VPCP-CN, Công ty TNHH HD Việt Nam, Công văn số 6477/VPCP-KTTH, Công văn số 5881/BNN-TY, Công văn số 5301/TCHQ-GSQL, Quan hệ tín dụng Việt Nam, Công văn số 5229/TCHQ-TXNK, Công văn số 7003/CT-TTHT, Công văn số 5596/VPCP-V.I, Công văn số 5546/VPCP-V.I, Công văn số 6863/VPCP-CN, Công văn số 6115/CT-TTHT, Mặt hàng xổ số cào, Công văn số 5733/VPCP-ĐMDN, Mặt nước ven biển, Công văn số 6110/CT-TTHT, Công văn số 7162/CT-TTHT, Xuất khẩu sản phẩm sữa, Hình thức dựa chọn nhà thầu, Mã loại hình, Trạm thu phí BOT, Danh mục giao dịch bắt buộc, Năng lực kỹ thuật nhà thầu, Nhập khẩu sản phẩm, Công văn số 7132/VPCP-CN, Công văn số 7261/CT-TTHT, Dự án khu tái định cư, Buôn lậu thuốc lá, Công ty TNHH Yaho, Công văn số 5686/BKHĐT-PC, Nguyên liệu thép nhập khẩu, Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, Thẩm định công trình quy hoạch, Xổ số cào nhập khẩu, Công văn số 6995/CT-TTHT, Sản xuất tại nước khác, Công văn số 6999/TXNK-CST, Công văn số 6167/CT-TTHT, Công ty TNHH các mạng lưới Dou Holdings Việt Nam, Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc TAC, Thuế suất hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, Công văn số 7159/CT-TTHT, Nghị định 11/2013/NĐ-CP, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, Công văn số 7044/CT-TTHT, Công văn số 6989/CT-TTHT, Công ty TNHH Siglaz Việt Nam, Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ Di động, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, Sản xuất lò xo, Nguồn nhân lực ngành hàng không, Gắn nhãn xuất xứ Việt Nam, Công ty TNHH Hanatour Vietnam, Trang trại chăn nuôi bò sữa, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Can, Lấn giữa mỏ sắt, Công văn số 8328/BTC-CST, Hợp đồng thực hiện gói thầu, Văn bản số 3291/VPCP-CN, Công văn số 7442/TXNK-DTQLT, Công văn số 7443/TXNK-CST, Công ty TNHH Seika Sangyo Việt Nam, Công văn số 6990/CT-TTHT, Thuốc lá nhập lậu, Công văn số 7127/CT-TTHT, Công văn số 8177/CT-TTHT, Công ty TNHH MTV TNI, Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội, Công ty TNHH Lò xo Yu Tien Việt Nam, Trung tâm Korea Visa Application, Phát triển ngành hàng không, Công văn số 6893/VPCP-CN, Công văn số 7263/CT-TTHT, Công văn số 8877/BTC-TCDN, Công văn số 8766/CT-TTHT, Hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, Nhà thầu liên danh, Công ty Luật TNHH Brendel và Cộng Sự, Biên lai điện tử, Công ty TNHH Medi Group Việt Nam, Công ty cổ phần Điện tử Asanzo, Tiêu thụ thuốc lá nhập lậu, Tỷ lệ trần lãi vay, Văn bản số 111/BC-UBND, Công văn số 6791/TXNK-CST, Đầu tư phát triển đô thị, Đầu tư phát triển ngành hàng không, Công ty TNHH Thang Máy Toshiba Việt Nam, Xe dù bến cóc, Công ty TNHH EXXONMOBIL Việt Nam, Công ty CP Elite, Hoạt động kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh, Thù lao của đại diện vốn nhà nước, Công văn số 7450/BTC-TCDN, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki, Công ty TNHH Gain Lucky, Công văn số 7572/TXNK-CST, In biên lai điện tử, Công văn số 9222/QLD-C, Công văn số 8724/BTC-QLKT, Công ty TNHH Hungking Việt Nam, Sân bay quốc tế Phú Quốc, Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam, Công văn số 47278/CT-TTHT, Chế độ báo cáo đột xuất, Công văn số 13431/QLD-MP, Thuốc Clavophynamox không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Công văn số 7943/BTC-ĐT, Đánh giá thực trạng doanh nghiệp, Công văn số 46776/CT-TTHT, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Công ty TNHH Điện tử Foster, Công ty TNHH Đầu tư Vawas Việt Nam, Công văn số 11098/QLD-GT, Công văn số 6716/CT-TTHT, Công văn số 9067/BTC-NSNN, Phí hải quan Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công văn số 48820/CT-TTHT, Công điện số 242/CĐ-TTg, Chất dùng trong mỹ phẩm, Công văn số 5703/TXNK-PL, Thông tư 03/2019/TT-BYT, Hàng mẫu không thu tiền, Công văn số 8765/CT-TTHT, Công văn số 47692/CT-TTHT, Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm, Chi nhánh TCT Thương Mại Hà Nội, Công văn số 50216/CT-TTHT, Công khai ngân sách nhà nước, Xử lý thuốc Clavophynamox, Công văn số 48812/CT-TTHT, Công ty TNHH Hưng Định, Công văn số 48823/CT-TTHT, Thuế suất hàng mẫu, Công văn số 11298/QLD-ĐK, Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm, Cơ sở sản xuất kinh doanh dược, Công văn số 53580/CT-TTHT, Công ty cổ phần dược Đại Nam, Chỉ số công khai ngân sách, Hợp Tác Xã Ngân Hà, Công văn số 51359/CT-TTHT, Công ty TNHH dược phẩm Và TTB y tế Hoàng Đức, Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá, Xuất hóa đơn điện

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Thu thập thông tin của đại biểu - 4 sao (17 lượt)