"Thông tư số 93/2003/TT-BTC"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Thông tư số 93/2003/TT-BTC

Đặc điểm của bài giảng E-learning Phần mềm thiết kế bài giảng E-learning Dạy học một số chủ đề trong môn Toán lớp 10 Quy trình tổ chức dạy học giải quyết vấn đề Dạy học theo hướng giáo dục STEM Rèn luyện tư duy phê phán cho học sinh Phương pháp dạy học bằng thực hành Dạy học Đại số ở trường THCS Dạy học một số chủ đề môn Toán lớp 12 Hình thức của dạy học phân hóa Dạy học Hình học lớp 11 Dạy học theo hướng phát triển năng lực lập luận Tính năng của mạng Edmodo Định hướng khai thác mạng Edmodo Dạy học chủ đề Hệ thức Vi-ét Đặc trưng cơ bản của tự học Phân tích nội dung hình học ở THCS Khai thác yếu tố phụ trong giải bài tập hình học Dạy học nội dung vectơ và tọa độ Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình Quy trình tổ chức dạy học tích hợp Phát triển tư duy phản biện cho học sinh Tình huống đánh giá thực trong dạy học Dạy học hình học 8 theo dự án Phân loại dự án học tập Phương pháp dạy học Toán hình học lớp 7 Phương pháp dạy học bất đẳng thức Rèn luyện khả năng phát triển các bài toán mới Rèn luyện thao tác tư duy trừu tượng hóa Kỹ năng phát triển bài toán mới Các thao tác của tư duy Dạy học chủ đề Tích phân Dạy học theo hướng hình thành năng lực người học Khắc phục khó khăn của học sinh trong học tập Chương trình Giải tích 11 Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Toán Bồi dưỡng năng lực giao tiếp toán học Vai trò của giao tiếp toán học Dạy học chủ đề Xác suất thống kê Rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống Dạy học một số chủ đề Toán 9 Dạy học theo định hướng dạy học phân hóa Dạy học theo hướng phát triển kĩ năng STEM Dạy học tam giác đồng dạng Hoạt động thực hành ngoài giờ lên lớp Phát triển năng lực biểu diễn Toán học Dạy toán theo hướng tiếp cận Rèn luyện kỹ năng học hợp tác Đặc điểm của biểu diễn Toán học Dạy học Đại số và Giải tích 11 Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh Phân loại kỹ năng học tập Dạy học môn toán theo định hướng giáo dục STEM Hình thức triển khai giáo dục STEM Phương pháp dạy học Số học Cấu trúc của năng lực Toán học Kỹ năng giải toán Ma trận Kỹ năng giải bài tập môn Toán lớp 12 Phân tích dạng kim loại chì Đánh giá mức độ ô nhiễm trong đất Khu vực khai thác quặng Pb-Zn Phương pháp chiết dạng kim loại nặng Dạy học giải bài tập Toán học Phát triển tư duy thuật toán cho học sinh Phân loại kĩ năng trong môn Toán Bồi dưỡng kĩ năng giải Toán Kĩ năng giải các bài toán đếm Phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp Chương Phép dời hình và phép đồng dạng lớp 11 Phương pháp dạy học chương khối đa diện Sử dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học khám phá Sai lầm thường gặp trong giải toán Tích phân Chức năng của bài tập Toán học Dạng toán về Nguyên hàm Xây dựng nội dung kiểm tra đánh giá trong dạy học Phương pháp dạy học Đại số lớp 10 Hình thức kiểm tra đánh giá trong dạy học Phương pháp dạy học giải phương trình Phương pháp dạy học chủ đề Đạo hàm Giải bất phương trình bằng phương pháp hàm số Phương pháp dạy học bài toán đếm Khai thác hệ thống bài toán đếm lớp 11 Phương pháp dạy học chủ đề thống kê Xây dựng bài dạy chủ đề toán thống kê Dạy học bằng các hoạt động khám phá Cấu trúc dạy học khám phá Hình thức tổ chức dạy học khám phá Đặc trưng của dạy học khám phá Dạy học theo chủ đề Tam giác đồng dạng Nguyên tắc dạy học theo hướng phân hóa Phương pháp dạy học môn Toán trường THCS Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề Dạy học phát triển năng lực phát hiện vấn đề Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi Phương pháp dạy học chủ đề số phức Bất đẳng thức đại số trong tam giác Đặc trưng của dạy học hợp tác Hình thức của dạy học hợp tác Quá trình dạy học hợp tác theo nhóm Ứng dụng thống kê trong thực tiễn

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Giải quyết vấn đề trong học Toán, Phương pháp dạy học chủ đề phương trình lớp 10, Phân tích kĩ năng giải quyết vấn đề, Phương pháp dạy học chủ đề hoán vị chỉnh hợp, Các loại hình tư duy phê phán, Phương pháp dạy học chủ đề bất đẳng thức, Bài toán thực tiễn phần khối đa diện, Bài toán khối tròn xoay, Phương hướng rèn luyện tư duy sáng tạo, Cấu trúc của tư duy sáng tạo, Dạy tư duy sáng tạo cho học sinh, Ứng dụng lượng giác vào đại số, Phát triển năng lực khám phá của học sinh, Chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian, Quan điểm dạy học khám phá, Dạy học theo hướng dạy học khám phá, Chủ đề phương trình lượng giác lớp 11, Phương pháp dạy chuyên đề tứ giác, Kỹ năng giải toán chủ đề vectơ, Phát triển năng lực tư duy Toán, Chủ đề hàm số lớp 12, Phát triển năng lực phán đoán của học sinh, Phương pháp dạy học chủ để phương trình bậc hai, Đánh giá năng lực toán học của học sinh, Tính phức hợp của tư duy, Phương pháp dạy học chủ đề hàm số mũ, Dạy học phân hóa chủ đề Tổ hợp Xác suất, Quy trình tổ chức giờ học phân hóa, Chủ đề giới hạn, Dạy học phân hóa cho học sinh lớp 11, Kỹ năng giải hệ phương trình bậc nhất, Rèn luyện kỹ năng giải hệ phương trình, Vận dụng kĩ thuật đánh giá vào dạy học, Chương Đạo hàm Đại số và Giải tích 11, Dạy học các hình khối ở lớp 9, Dạy học theo hướng giải quyết vấn đề, Kỹ năng giải toán tính tích phân, Phương pháp dạy học Toán lớp 9, Phương pháp tính tích phân lớp 12, Dạy học chuyên đề số nguyên tố, Dạy học chủ đề tích phân lớp 12, Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học, Chương Mặt nón mặt trụ mặt cầu, Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm, Rèn luyện kĩ năng thảo luận nhóm, Phương pháp dạy học hàm số lớp 10, Dạy học theo chủ đề tổ hợp, Chuyên đề tích phân lớp 12, Dạy học theo định hướng phát triển tư duy sáng tạo, Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, Dạy học phương trình chứa căn thức, Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh chuyên toán, Dạy học khám phá định lý toán học, Dạy học khám phá chủ đề phân số, Nguyên hàm và Tích phân lớp 12, Rèn luyện kỹ năng giải phương trình, Kĩ năng giải toán về đẳng thức đại số, Kỹ năng giải phương trình Diophant, Rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh khá giỏi, Phương trình Diophant dạng phân thức, Vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề, Dạy học theo hướng vận dụng kiến thức, Dạy học chủ đề Góc với đường tròn, Tư duy trong học tập Toán học, Dạy học toán ở trường THCS, Phương pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Đặc điểm của tư duy sáng tạo, Phát triển tư duy sáng tạo trong giải bài toán hình, Sử dụng máy tính bỏ túi trong dạy học, Dạy học khám phá chủ đề lượng giác lớp 11, Đổi mới phương pháp dạy học môn Toán 11, Tổ chức tình huống dạy học hiệu quả, Chủ đề Cung và góc lượng giác, Công thức lượng giác lớp 10, Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi, Phân loại dạy học khám phá, Chuyên đề tỉ lệ thức, Vận dụng tính đơn điệu của hàm số, Chứng minh bất đẳng thức đại số, Dạy học rèn luyện kĩ năng giải toán, Ứng dụng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, Dạy học nội dung Hàm số, Phát triển năng lực ngôn ngữ Toán học, Đặc trưng của ngôn ngữ Toán học, Dạy học chuyên đề Hệ phương trình bậc nhất, Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, Chương trình Đại số lớp 7, Phương pháp dạy học mô hình hóa, Giai đoạn phát triển tư duy, Dạy học vận dụng tính chất của hàm lồi, Chứng minh bất đẳng thức lượng giác, Phát triển kỹ năng giải toán, Phương pháp dạy môn Toán lớp 11, Vận dụng kĩ thuật đánh giá vào dạy học Số học, Phương pháp dạy học Số học lớp 6, Chủ đề phương trình ở lớp 10, Chuyên đề phát triển năng lực sáng tạo, Phát triển năng lực sáng tạo Toán học, Phát triển năng lực cho học sinh THCS, Phát triển năng lực tính toán, Dạy học chủ đề phép dời hình, Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, Chủ đề thống kê theo chương trình Cambridge, Phương pháp dạy học toán bằng tiếng Anh, Phương trình bậc hai một ẩn ở lớp 9, Rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo, Dạy học phát triển phẩm chất, Dạy học đa thức lớp 7, Dạy học phát triển năng lực cho học sinh, Chương trình giáo dục môn Toán mới, Bài toán cơ bản hình học 9, Tổ chức dạy học môn Toán lớp 9, Đặc điểm của người có tư duy phản biện, Năng lực tư duy phản biện trong toán học, Đặc điểm của dạy học môn Toán, Quy trình tổ chức thực nghiệm, Nguyên tắc của tư duy phản biện, Dạy học chủ đề phương trình mũ, Dạy học dựa trên trải nghiệm trong môn Toán, Mô hình dạy học trải nghiệm sáng tạo, Dạy học chủ đề thể tích khối đa diện, Phương pháp dạy học môn Toán hình học, Chương trình hình học lớp 7, Phương pháp dạy học Toán Hình học 7, Phương pháp dạy học môn Toán 9, Dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn, Phương pháp dạy học Đại số lớp 7, Phương pháp phát triển năng lực Toán, Đặc điểm hoạt động trò chơi trong dạy học, Dạy học nội dung Tổ hợp Xác suất, Dạy học chủ đề phân số số học 6, Dạy học phân số cho học sinh THCS, Mô hình cấu trúc năng lực của học sinh, Quy trình giải toán theo bốn bước Polya, Bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh giỏi, Dạy học chương quan hệ vuông góc trong không gian, Dạy học chủ đề ứng dụng đạo hàm, Loại hình tư duy trong dạy học môn Toán, Dạy học nội dung hàm số lớp 10, Quy trình dạy học phân hóa nội dung hàm số, Dạy học phân hóa chủ đề hệ thức lượng, Dạy học chủ đề hàm số bậc hai, Phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo, Dạy học phương trình lượng giác, Dạy học các chủ đề phương trình, Dạy học phương trình toán THCS, Phương pháp dạy học phát hiện, Dạy học chương Tổ hợp Xác suất, Phương thức rèn luyện tư duy phản biện, Dạy học chủ đề đường tròn lớp 9, Ba bài toán cơ bản của phân số, Nguyên tắc thiết kế giáo án, Dạy học theo chủ đề bài toán phân số, Dạy học phương trình vô tỉ, Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo, Trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Hình học, Dạy học đo đại lượng ở tiểu học, Tổ chức tri thức Toán học, Khái niệm tâm tỉ cự trong dạy học Toán, Quy tắc hợp lực song song, Dạy học định lí côsin, Mô hình hóa trong hình học 10, Mô hình hóa trong dạy học định lí côsin, Thực hành dạy học khái niệm tích phân, Khai thác môi trường tin học, Thể chế dạy học Toán 12, Biểu diễn hình học kết hợp môi trường tin học, Hình biểu diễn của một hình, Năng lực giao tiếp toán học trong Dự thảo, Giao tiếp toán học trong dạy học hàm số, Thân tích tổ chức toán học, Môi trường GeoGebra, Dạy học vị trí tương đối, Phương pháp dạy học Toán 11, Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm, Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm, Phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm, Thể chế đào tạo giáo viên Toán, Thể chế dạy học toán ở lớp 9, Đối tượng tri thức toán học, Đánh giá năng lực mô hình hóa, Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Toán 9, Hệ thống biểu đạt khác nhau của hàm số, Vai trò của hệ thống biểu đạt, Quy trình thiết kế hoạt động giáo dục STEM, Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Toán, Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học, Dạy học chủ đề hình khối, Đào tạo giáo viên về mô tả hình ảnh, Phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số, Chất lượng ảnh viễn thám sử dụng logic mờ, Tiến trình xử lý ảnh viễn thám, Sự tuân thủ thuế, Lý thuyết tài chính truyền thống, Kinh tế học thực nghiệm Keynes, Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh, Ngành công nghiệp xi măng Việt Nam, Xu hướng chi trả cổ tức, Quyết định đầu tư chứng khoán, Cơ sở lý luận về lạm phát, Công ty ngành chế biến thực phẩm, Công ty ngành công nghệ thông tin, Hoạt động thu hút vốn, Khả năng gửi tiền, Lượng tiền gửi, Nhân tố quyết định cấu trúc vốn, Phân tích tác động lợi nhuận, Thiên lệch hành vi, Sàn HOSE, Nhận diện thiên lệch hành vi, Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ, Hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ, Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Phát triển hệ thống thẻ, Mô hình dự báo số thu thuế, Phương thức niêm yết chứng khoán, Rủi ro giá dầu, Phòng ngừa rủi ro giá dầu, Giám sát rủi ro vận hành, Quản trị danh mục tín dụng, Vốn thị trường bất động sản, Sàn giao sau lúa gạo, Hợp đồng giao sau về lúa gạo, Tỷ suất sinh lợi của chứng khoán, Công ty bất động sản niêm yết, Độ bất ổn suất sinh lợi, Doanh nghiệp kinh doanh nông sản, Giá chứng khoán niêm yết, Ý định nghỉ việc của người lao động trẻ, Rủi ro tín dụng bán lẻ, Nguồn nhân lực kinh doanh bất động sản, Phương pháp đo lường bất bình đẳng, Thu hút vốn đầu tư cho du lịch, Phát triển bao thanh toán trong nước, Nguồn luật điều chỉnh hoạt động bao thanh toán, Doanh số bao thanh toán, Mô hình trồng hoa huệ, Dịch vụ thu gom rác sinh hoạt, Sản xuất hoa Cát Tường, Cản quan môi trường, Doanh nghiệp ngành thủy hải sản, Quản trị cấu trúc tài chính, Phát triển chứng khoán hóa bất động sản, Chỉ tiêu đo lường chính sách, Phát triển hợp tác công tư, Phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ, Phát triển giao dịch giao sau cà phê, Năng lực quản trị đi u hành, Giao dịch giao sau cà phê, Rủi ro thị trường cà phê, Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán, Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, Hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp, Chiến lược quản lý thuế, Chất lượng dịch vụ môi giới bất động sản, Phương pháp xác định lãi suất cho vay, Phát triển thị trường UPCOM, Dự báo khủng hoảng nợ, của Chuẩn mực của Basel 3, Hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu, Phát triển tín dụng bất động sản, Lãi suất trái phiếu coupon, Tài sản nợ - tài sản có, Hệ thống các chỉ số rủi ro chính, Thanh khoản nội bộ, Đời sống của người dân sau thu hồi đất, Thu nhập của người dân bị thu hồi đất, Chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục, Kỹ thuật stepwise, Khoản trợ cấp giáo dục, Nghèo đói vùng kinh tế trọng điểm, Tín dụng tiểu thương, Thiếu hụt lao động ngành Da giày, Kĩ năng lao động, Tiếp cận vốn tín dụng của người nghèo, Mức sống người nghèo, Tăng trưởng ngành nông nghiệp, Dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Hàm tổng quát Cobb-Douglas, Hoạt động sản xuất cá cảnh, Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục, Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sản xuất rau thông thường, Tiếp cận vốn của hộ nghèo, Du lịch tỉnh Chăm Pa Sắc, Quy định hành chính trong kinh doanh, Hoạt động giáo dục Việt Nam, Phương pháp giáo dục Clustered Data, Phân tích suất sinh lợi của giáo dục, Phát triển sản xuất lương thực, Cải thiện tác động FDI, Mô hình tăng trưởng TFP, Gia nhập ngành cấp 2, Rào cản gia nhập ngành, Đào tạo lao động ngắn hạn, Gia đình nông thôn vùng Tây Nguyên, Hệ thống bài tập Điện tích - Điện trường, Kiến thức chương Động lực học chất điểm, Kiến thức chương Dao động cơ, Hệ thống bài tập thí nghiệm, Kỹ năng sư phạm Lý, Kiến thức chương Cảm ứng điện từ, Chất lượng dịch vụ xuất nhập khẩu, Kiến thức chương cơ học, Phương pháp nâng cao kết quả học tập, Kĩ thuật đánh giá kết quả học tập, Thiết bị thí nghiệm Vật lý, Chương trình Vật lí lớp 11, Phân lập gen defensin, Mọt hại hạt đậu xanh, Tính kháng mọt ở đậu xanh, Thí nghiệm tương tác giữa hai dòng điện, Tổ chức dạy học ngoại khóa, Phần học Các định luật bảo toàn, Tổ chức dạy học phần cơ học, Chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6, Kiến thức chương Máy cơ đơn giản, Chương trình Vật lí lớp 6, Kiến thức chương Động học chất điểm, Nhiệt học Vật lí lớp 10, Thiết kế tiến trình dạy học phát hiện, Kiến thức chương Dòng điện xoay chiều, Phần phát triển năng lực kĩ thuật, Chương trình Vật lí lớp 12, Hệ thống bài tập thí nghiệm mở, Phương pháp giáo dục STEM, Phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên, Dạy học chương Động học chất điểm, Đặc điểm hình thái tế bào gan, Kỹ thuật chăn nuôi chim Cút, Hoạt động bổ sung bột lá sắn, Hoạt động thí nghiệm vật lí, Công cụ đánh giá học tập, Mô hình thí nghiệm vật lí, Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, Kiến thức chương Dòng điện, Hoạt động ngoại khóa Vật lí, Chương trình khoa học tự nhiên lớp 6, Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Dao động điện từ và sóng điện từ, Bồi dưỡng học sinh chuyên Lý, Kiến thức chương Sóng ánh sáng, Chủ đề Sự nở vì nhiệt, Phương pháp giáo dục thực nghiệm, Phần mềm dạy học Vật lý, Nâng cao kỹ năng sư phạm, Quá trình bảo quản cây Ô đầu, Kỹ thuật nhân giống Ô đầu, Chất lượng thịt gà nuôi, Độc tính bột lá cây Chè đại, Bảo tồn cây Bảy lá, Kỹ thuật nhân giống cây dược liệu, Hệ thực vật làm thuốc Việt Nam, Quan điểm giáo dục STEM, Chương trình giáo dục phổ thông miền núi, Nâng cao chất lượng giáo dục Vật Lý, Chương trình Toán học lớp 12, Hệ thống bài tập Vật lí lớp 11, Chương trình khoa học tự nhiên Lớp 8, Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề, Chương trình khoa học tự nhiên Lớp 7, Chương trình Vật lí Lớp 7, Kĩ thuật di truyền gene, Tỷ lệ đột biến sinh cellulase, Phương pháp thủy phân rơm rạ, Vi khuẩn gây bệnh ở tôm nuôi, Phương pháp phòng ngừa bệnh ở tôm, Giải pháp tăng năng suất tôm nuôi, Luận văn Thạc sĩ Thực vật học, Phân loại chi Me nguồn, Bài tập phát huy trí thông minh, Phương pháp dạy học chủ đề tích hợp, Chương trình Hóa học 12, Thuốc kháng viêm không Steroids, Giảm đau hậu phẫu ở trẻ em, Tỉ lệ nôn ói sau mổ, Acetaminophen an thần, Tiêm tĩnh mạch dưới da, Hệ thống dẫn truyền thuốc, Đường tĩnh mạch trung tâm, Chỉ định đặt Port, Cơn hen cấp ở trẻ em, Máy đo lưu lượng đỉnh (PEF), Máy đo SpO2, Cơ hô hấp phụ, Viêm phổi nặng dai dẳng, Viêm phổi nặng tái diễn, Tiêu chuẩn viêm phổi nặng, Đặc điểm mô bệnh học Lymphôm, Phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu, Bệnh học Lymphôm không Hodgkin, Nhiễm khuẩn tiết niệu do Sonde tiểu, Kỹ thuật tập luyện bắt buộc tay liệt, Bệnh lý ác tính mô lymphô, Catheter Associated Urine Tract Infection, Bại não co cứng nửa người, Lymphôm trẻ em, Nuôi cấy vi sinh nước tiểu, Mô hình điều trị CIMT, Chẩn đoán và điều trị ngoại khoa

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Thông tư số 93/2003/TT-BTC - 4 sao (17 lượt)