"Thông tư số 03/2009/TT-BYT"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Thông tư số 03/2009/TT-BYT

Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh Hỗ trợ trồng cây phân tán Quy định mức chi đón tiếp Chất vấn tại kỳ họp thứ năm Nghị quyết số 37/2016 Nghị quyết số 78/2017/NQ-­HĐND Đề án xây dựng và phát triển văn hóa Hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế Chương trình phát triển văn hóa tỉnh Thái Nguyên Lệ phí thuộc thẩm quyền Bảng giá dịch vụ khám bệnh Chính sách ưu đãi đối với bác sĩ Kinh phí tham gia bảo hiểm y tế Đáp ứng yêu cầu đổi mới Bổ sung nghị quyết số 27/2016 Chính sách thu hút bác sĩ Nghị quyết số 368/2015 Bãi bỏ nghị quyết số 348/2014 Bãi bỏ nghị quyết số 44/2011 Nghị quyết số 96/2017/NQ-­HĐND Số 78/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 08/2015 Giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Nghị quyết số 96/2017 Vận động đóng góp quỹ quốc phòng-an ninh Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước Số 96/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 107/2017/NQ-­HĐND Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Nghị quyết số 106/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 107/2017 Nghị quyết số 125/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 108/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 119/2017/NQ-­HĐND Số 107/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 125/2017 Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 Số 106/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 108/2017 Nghị quyết số 130/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 119/2017 Số 125/2017/NQ-­HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 13/2015 Bổ sung các điểm sản xuất Nghị quyết số 351/2017 Nghị quyết số 130/2017 Hội người cao tuổi cấp xã Số 108/2017/NQ-­HĐND Điều chỉnh quy hoạch tổng thể Số 119/2017/NQ-­HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 29/2014 Quản lý quỹ quốc phòng Số 351/2017/UBTVQH14 Số 130/2017/NQ-­HĐND Hỗ trợ mô hình nhóm trẻ cộng đồng Quy định mức đóng góp quỹ Lớp mẫu giáo cộng đồng Thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quy phạm pháp luật của quốc hội Nghị quyết số 128/2017/NQ-­HĐND Chế độ lệ lí hộ tịch Chính sách hỗ trợ lễ tang Nghị quyết số 128/2017 Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 Phúng điếu đối với cán bộ Số 128/2017/NQ-­HĐND Nghị quyết số 333/2017 Số 333/2017/UBTVQH14 A toxic time bomb in our midst Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao Pesticide exposure Pesticides in Agriculture Pesticides in Food Pesticides in Schools International Trade in Pesticides Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Số 59/2015/NĐ-CP Các bộ tự động sinh parser Ghi một macro Phần mềm tự sinh mã bộ phân tích Phần mềm phân tích G Viết thử một hàm với VBA Xây dựng automat tất định Một số kiến thức VBA cơ bản Thông tư số 28/2017/TT-BCT Số 28/2017/TT-BCT Vấn đề thủy nông trên thế giới Giới hạn môn học Lập Trình C trong Linux Trình biên dịch make Khái niệm danh sách liên kết Định nghĩa thủy nông Các phép tính trên danh sách liên kết đơn Các phép tính trên danh sách liên kết kép Quyết định số 126/2017/QĐ-UBND Phân cấp quản lý chất thải rắn Quyết định số 126/2017 Số 126/2017/QĐ-UBND

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Quyết định số 1187/QĐ-UBND năm 2017, Phê duyệt điều lệ hội bảo vệ, Thiết kế cắm mốc giới tuyến đường, Chức danh đối với trưởng phòng tài chính, Quyết định số 2238/QĐ-BTTTT năm 2017, Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT năm 2017, Quyết định số 1901/QD-TTg, Quyết định số 1939/QD-TTg, Quyết định số 3630/QD-UBND, Quyết định số 1861/QĐ-­TTg, Xác định chỉ giới đường đỏ, Quyết định số 6159/QĐ­-UBND, Số 1187/QĐ-UBND, Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT, Quyết định số 1759/QĐ-­KTNN, Quyết định số 3630, Quyết định số 1865/QĐ-­TTg, Quyết định số 1939, Quyết định số 2342/QĐ-UBND, Quyết định số 2402/QĐ-BTP, Quyết định số 8212/QĐ­-UBND, Quyết định số 1389/QĐ-UBND năm 2017, Quyết định số 6159, Quyết định số 1759, Số 1939/QD-TTg, Số 3630/QD-UBND, Số 1901/QD-TTg, Số 1861/QĐ-­TTg, Quyết định số 1865, Quyết định số 4495/2017/QD-UBND, Quyết định số 2239, Quyết định số 2402, Quyết định số 2342, Quyết định số 1389, Quyết định số 8212, Thanh toán kế hoạch vốn, Số 6159/QĐ­-UBND, Đơn vị sự nghiệp công lập trực, Số 1759/QĐ-­KTNN, Thành phần của tiền tệ, Số 1865/QĐ-­TTg, Số 2239/QĐ-BTTTT, Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng, Xuất cấp vắc xin, Số 2402/QĐ-BTP, Số 2342/QĐ-UBND, Bổ sung quyết định số 688, Số 8212/QĐ­-UBND, Số 4495/2017/QD-UBND, Số 1389/QĐ-UBND, Đặt tên đường mới trên địa bàn quận 2, Mục tiêu phát triển hạ tầng, Phó tổng kiểm toán nhà nước, Mã định danh các cơ quan, Quy định khu giá dịch vụ, Đặt tên đường mới, Tuyến đường liên khu vực nối 3 phân khu, Tổng kiểm toán nhà nước, Trao đổi văn bản điện tử, Dịch vụ sử dụng cảng cá, Đơn bào ký sinh trùng, Bài giảng Luật hành chính 2, 4 lớp vi nấm, Giống giun ký sinh, Bài giảng Sán ký sinh, Chu trình triển đơn bào, Chẩn đoán bệnh KST, Trung gian truyền bệnh, Điều trị bệnh do giun đũa, uản lý hành chính, Vai trò gây bệnh đơn bào, Đặc tính ký sinh trùng, Bài toán khuếch tán, Phép toán trong javascript, Dòng không ổn định, Kiến trúc hạ tầng vật lý mạng, Sử dụng CSS StyleSheet, Điều khiển chuẩn, Đặc điểm hình thể giun sán, Điều trị bệnh do giun kim, Thấm không áp, Điều trị sán lá gan, Cấu trúc vi nấm, Bài toán đối lưu, Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Project 2007, Cơ chế đề kháng ký sinh trùng, Control trình bày dữ liệu, Sử dụng Java Script, Đặc điểm giun đũa, Tiếp cận quản lý dự án, Ban hành quyết định hành chín, Ước tính hệ số khuếch tán, Xấp xỉ theo thời gian, Chu trình phát triển sán lá, Phần mềm MS Project 2007, Dòng chảy tràn bề mặt đất, Phương pháp đường chỉ thẳng, Mô hình Maximax, Kiếu kện hành chính, Chu kỳ lưu kho R, Điều hòa nguồn nhân lực, Phân tích đa mục tiêu, Ma trận đánh giá, Sao y văn bản, Phương pháp hoạch định sự án, Thống kê ứng dụng trong quản lý, Phương pháp phân tích nhân tố chính, Sơ đồ sai phân, Dự án đa mục tiêu, Lưu trữ văn bản luật, Áp dụng quy hoạch động, Quả lý con dấu, Tiến trình ước tính chi phí, Hệ số CI & CR, Mô hình Willson, Quản ý thông tin, Hoạch định sự án, Thống kê ứng dụng trong kỹ thuật, Lãnh đạo tổ chức dự án, Tiến trình kiểm soát kinh phí, Hoạch định dự án theo sơ đồ Gantt, Bài giảng Thống kê ứng dụngPhân tích phương sai, Giá trị trung bình mãu, Ứng dụng phương sai, Phương trình thực nghiệm, Giả tuyến tính, Khai báo danh sách liên kết, Hàm trả về con trỏ, Tách phần khai báo, Contiguous Storage, Programming With Menu, Introduction to contiguous storage, Installing Programming Tool, Pointers are parameters of functions, Using some C++ characteristics, Quyết định số 695/2016/QĐ-UBCK, Thông tư số 116/2017, Quyết định số 2380/QĐ-TTg, Quyết định số 695/2016, Số 116/2017/TT-BTC, Quyết định số 2380, Số 695/2016/QĐ-UBCK, Số 2380/QĐ-TTg, Quyết định số 1021/QD-TTg, Qũy vì Trường Sa thân yêu, Nghị định số 118/2017/QD-­CP, Nghị định số 60/2017/QD-­CP, Nghị định số 150/2016/QD-­CP, Quyết định số 1105/QD-TTg, Nghị định số 99/ 2017/QD-­CP, Nghị định số 10/2016/QD-­CP, Quyết định số 1040/QD-TTg, Quyết định số 1021, Nghị định số 118/2017, Nghị định số 60/2017, Nghị định số 150/2016, Quyết định số 1105, Nghị định số 10/2016, Quyết định số 2367/QĐ-TTg, Số 1021/QD-TTg, Quyết định số 1040, Số 118/2017/QD-­CP, Số 150/2016/QD-­CP, Số 1105/QD-TTg, Số 10/2016/QD-­CP, Quyết định số 2367, Số 1040/QD-TTg, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư, Quy định về cơ quan thuộc chính phủ, Chức năng của Văn phòng Chính phủ, Số 2367/QĐ-TTg, Bổ nhiệm ông Đinh Đăng Quang, Kiện toàn nhân sự Ủy ban, Bổ nhiệm lại ông Ngô Hà Thái, Quyết định số 315/QĐ-TTg, Quyết định số 315, Quyết định số 2255/QĐ-TTg, Số 315/QĐ-TTg, Nghị định số 42/2011/NĐ-CP, Quyết định số 1471, Quyết định số 2255, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Nghị định số 42/2011, Số 1471/QĐ-TTg, Số 2255/QĐ-TTg, Số 42/2011/NĐ-CP, Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn, Công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự, Chống tội phạm của Chính phủ, Chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, Chỉ thị số 04/CT-BCT năm 2017, Quyết định số 698/QĐ-BCT, Số 04/CT-BCT, Quyết định số 698, Sửa đổi thông tư số 20/2011, Số 698/QĐ-BCT, Quyết định số 4428/QĐ-BCT, Chỉ thị số 04, Thông tư số 27/2016/TT-BCT, Quyết định số 4428, Số 27/2016/TT-BCT, Quyết định số 676/QĐ-BCT, Thông tư số 13/2016/TT-BCT, Thông tư số 57/2015/TT-BCT, Quy định của pháp luật về thủy điện, Quy chế tiếp nhận và xử lý, Số 4428/QĐ-BCT, Số 676/QĐ-BCT, Số 13/2016/TT-BCT, Số 57/2015/TT-BCT, Thông tư số 49/2015/TT-BCT, Thông tư số 55/2015/TT-BCT, Quyết định số 14478/QĐ-BCT, Sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam, Quản lý than trôi, Sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, Thông tư số 46/2015/TT-BCT, Thông tư số 49/2015, Quy hoạch phát triển sản xuất hóa chất, Quyết định số 14478, Quy định quản lý than trôi, Số 55/2015/TT-BCT, Thông tư số 46/2015, Số 49/2015/TT-BCT, Số 14478/QĐ-BCT, Quyết định số 14363/QĐ-BCT, Thủ tục xác nhận ưu đãi, Quy định về hoạt động sản xuất, Số 46/2015/TT-BCT, Công thương chủ trì xây dựng, Quyết định số 14363, Công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, Gia công xuất khẩu quân phục, Kiểm tra về chất lượng sản phẩm, Số 14363/QĐ-BCT, Lực lượng vũ trang nước ngoài, Quyết định số 5100/QĐ-BCT, Thông tư số 09/2015/TT-BCT, Quyết định số 5100, Số 09/2015/TT-BCT, Thủ tục bán điện với nước ngoài, Phê duyệt chủ trương mua bán điện, Kiểm tra HK 1 môn GDCD 12 năm 2016-2017, Đề cương ôn tập Toán 6 HK1, Ôn tập Toán 6 HK1, Cộng trừ tập hợp số tự nhiên, Các nguồn lực của nền kinh tế, Các thất bại của thị trường, Thông tư số 24/2013/TT-BCA, Số 24/2013/TT-BCA, Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực, Thông tư số 47/2016/TT-BYT, Thông tư số 01/2016/TT-BYT, Quyết định số 741/QĐ-BYT, Quyết định số 4825/QĐ-BYT, Quyết định số 741, Số 01/2016/TT-BYT, Số 47/2016/TT-BYT, Quyết định số 4825, Số 741/QĐ-BYT, Quy định việc tổ chức khám bệnh, Số 4825/QĐ-BYT, Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn giám sát chống bệnh sốt rét, Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH, Phòng chống bệnh sốt rét, Số 27/2017/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 1895/QĐ-BLĐTBXH, Số 636/QĐ-LĐTBXH, Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, Phê duyệt đầu tư dự án, Quyết định số 1895, Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 1055/QĐ-LDTBXH, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, Số 12/2017/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 1266/QĐ-LDTBXH, Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN, Số 1895/QĐ-BLĐTBXH, Thông tư số 34/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 32/2016, Thông tư số 31/2016, Số 05/2017/TT-BLĐTBXH, Khối lượng kiến thức tối thiểu, Quyết định số 1055, Số 15/2016/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 994/QĐ-LĐTBXH, Quyết định số 1266, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH, Quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Quyết định số 1858/QĐ-LDTBXH, Số 41/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH, Số 28/2016/TT-BLĐTBXH, Số 17/2016/TT-BKHCN, Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH, Số 26/2016/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH, Số 31/2016/TT-BLĐTBXH, Số 32/2016/TT-BLĐTBXH, Số 1055/QĐ-LDTBXH, Quy định quy chế tuyển sinh, Số 1266/QĐ-LDTBXH, Tốt nghiệp trình độ trung cấp, Quyết định số 994, Số 34/2016/TT-BLĐTBXH, Tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, Quyết định số 691, Danh mục công việc nặng nhọc, Số 1858/QĐ-LDTBXH, Số 43/2015/TT-BLĐTBXH, Số 994/QĐ-LĐTBXH, Các chất có yêu cầu nghiêm ngặt, Số 47/2015/TT-BLĐTBXH, Số 691/QĐ-BLĐTBXH, Quy định về đào tạo thường xuyên, Kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11, Kỹ thuật an toàn lao động máy, Nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc, Quyết định số 731/QĐ-LĐTBXH, Thông tư số 15/2015/TT-BLĐTBXH, Quyết định số 731, Thông tư số 13/2015/TT-BLĐTBXH, Số 15/2015/TT-BLĐTBXH, Số 731/QĐ-LĐTBXH, Số 13/2015/TT-BLĐTBXH, Giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, Chế độ khác đối với người lao động, Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh, Book Grammar for IELTS, Bài tập Vật lí lớp, Thông tư số 123/2016/TT-BTC, Thông tư số 127/2016/TT-BTC, Thông tư số 126/2016/TT-BTC, nghiệm Vật lí lớp 12, Thông tư số 123/2016, Thông tư số 126/2016, Số 127/2016/TT-BTC, Số 123/2016/TT-BTC, Số 126/2016/TT-BTC, Thông tư số 27/2014/TT-BTC, Thông tư số 168/2015, Đường bộ trạm thu phí, Yên Lệnh quốc lộ 38, Thông tư số 192/2015/TT-BTC, Số 27/2014/TT-BTC, Thông tư số 192/2015, Muối ăn dự trữ quốc gia, Số 192/2015/TT-BTC, Thông tư số 194/2015/TT-BTC, Thông tư số 125/2016/TT-BTC, Thông tư số 129/2016/TT-BTC, Thông tư số 194/2015, Thông tư số 125/2016, Thông tư số 129/2016, Số 194/2015/TT-BTC, Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL, Số 125/2016/TT-BTC, Số 129/2016/TT-BTC, Quyết định số 237/QĐ-BVHTTDL, Trạm thu phí ninh an, Thông tư số 12/2014, Quyết định số 372/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 237, Thu phí cầu Cổ Chiên quốc lộ 60, Thông tư số 33/2016, Số 12/2014/TT-BVHTTDL, Quyết định số 372, Quyết định số 2515/QĐ-BVHTTDL, Số 237/QĐ-BVHTTDL, Số 372/QĐ-BVHTTDL, Nghị định số 05/2011, Số 2515/QĐ-BVHTTDL, Dự án trung tâm huấn luyện thể thao, Thông tư số 18/2012, Chính phủ về Công tác dân tộc, Phê duyệt điều chỉnh thời gian, Quyết định số 2723/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL, Quy định về bảo quản di tích, Quy chế thẩm định kịch bản văn học, Quyết định số 949, Số 2723/QĐ-BVHTTDL, Số 949/QĐ-BVHTTDL, Phát triển kinh tế và bảo tồn, Quyết định số 1158/QĐ-VPCP, Quyết định số 283/QĐ-UBDT, Quyết định số 1296/QĐ-VPCP, Quyết định số 1158, Quyết định số 1156/QĐ-VPCP, Quyết định số 283, Quyết định số 1296, Phát hành văn bản Văn phòng Chính phủ

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Thông tư số 03/2009/TT-BYT - 4 sao (17 lượt)