Tìm kiếm "tập huấn khuyến nông"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản tập huấn khuyến nông

Câu hỏi luật ngân sách Kiểm tra luật ngân sách Thi hết môn Kinh tế vi mô Lý thuyết luật ngân sách Công thức và hàm trong Excel Sắc lệnh số 33C thiết lập các toà án quân sự Cấu trúc dữ liệu dạng cây Dữ liệu dạng cây Các phương pháp duyệt cây Tài chính biến đổi khí hậu Sản phẩm tài chính xanh Quỹ khí hậu xanh Quyết định số 363/QĐ-UBND Sáng kiến ngành giáo dục năm 2014 Đơn giá quan trắc phân tích môi trường Quyết định số: 419/2015/QĐ-UBND Quyết định số: 420/2015/QĐ-UBND Đề tài ngành giáo dục năm 2014 Tìm hiểu quan trắc và phân tích môi trường Quyết định số: 4479/2011/QĐ-UBND Quyết định số: 4554/2010/QĐ-UBND Vấn đề quan trắc và phân tích môi trường Ngành giáo dục năm 2014 Ban hành quy chế phối hợp Quy chế giáo dục học sinh Ban hành mới các loại phí Hoạt động sáng kiến Sửa đổi các loại phí chi cục y tế Vấn đề giáo dục học sinh Bắc Giang Bổ sung các loại phí Ban hành mới lệ phí Hàm mới trong excel 2013 các loại tinh dầu tốt tinh dầu có lợi cho sức khỏe Global megatrends tinh dầu hoa nhài Impact of asean economic community tinh dầu hoa cúc Implications for the ASEAN economic community Là lốt People-centred Tất bạt Promoting direct investment Vietnam’s distribution services Vietnamese businesses in countries ASEAN framework agreement on services Assessing the committed integration Các bước cài window Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI cài đặt Boot từ CD Thông tư 01/2004/TT-BTC Quyết định số 27/2004/QĐ-UB chọn phân vùng cài đặt HĐH Nghị định số 29/2001/NĐ-CP thiết lập ngày giờ hệ thống Cái giá của sự bất ổn định Kế toán cuộc sát phạt Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC Cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998 Áp dụng thuế Tobin Thông tư 63/2005/TT-BTC Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC Giảm phát thải do mất rừng Nâng cao trữ lượng các bon của rừng Khái niệm FPIC Quản trị mạng Windows Serve Các vấn đề phát triển Các loại định dạng đĩa cứng Quản trị in ấn Thông tư số 05 2005 TT-BTC Chế độ thuế Dạng thuật toán một chu trình Thiết bị xử lý thông tin Phép toán cơ bản trên hệ nhị phân Giải đoán ảnh quang Cấu tạo của dĩa quang Cách biểu diễn sơ đồ thuật toán Biểu diễn dữ liệu trên máy tính Nguyên tắc vận hành dĩa quang Dạng thuật toán cơ bản Quyết định 08/2020/QĐ-VKSTC Các loại dữ liệu máy tính Quá trình đọc-ghi dữ liệu Quyết định số 46/2020/QĐ-VKSTC Tổng hợp hợp chất thiosemicarbazone Công văn 1841/TCHQ-GSQL Số 08/2020/QĐ-VKSTC Công văn 0841/TM-XNK Chuyển hóa hợp chất thiosemicarbazone Số 46/2020/QĐ-VKSTC THÔNG TƯ Số: 59/2007/TT-BTC Thông báo 4331-TM/XNK Công văn 1258/TM-XNK Công văn 0685/TM-XNK Chất xúc tác natri acetate Công văn 2090/TM-XNK Quản trị Server Manager quản lý thuế đối với hàng hoá XNK

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Giới thiệu Windows server, Windows Server Core, Print Services, Windows Server 2008 Migration Considerations, Windows Deloyment Services, Thông tư số 01/2016/TT-BCT, Thông tư số 39 2016 TT BCT, Thông tư số 25/2017/TT-BCT, Thông tư số 07/2015/TT-BCT, Thông tư số 25/2017, Nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, Việc nhập khẩu thuốc lá, Số 07/2015/TT-BCT, Thông tư số 01/2016, Số 25/2017/TT-BCT, Quy định nhập khẩu thuốc lá, Số 01/2016/TT-BCT, Hạn ngạch thuế quan năm 2017, Hạn ngạch thuế quan năm 2018, Áp dụng hạn ngạch thuế, Ngạch thuế quan năm 2016, Hạn ngạch thuế quan năm 2016, Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan, Ngôn ngữ thiết kế Web HTML, Thẻ định dạng văn bản, NTFS Permission, Take Ownership, Thiết kế bảng biểu, chia sẻ tài nguyên qua mạng, Defect testing, các tình huống giải quyết, Báo chí Anh, Nhật báo Việt Nam, Standard for software test documentation, Testing process goals, phương pháp luật, Tham khảo kinh tế học vi mô, Kiểm thử và gỡ rối, Lịch sử báo chí Anh, Test-case specification, Tạp chí miền nam, Assertion-based Testing, Tiến trình gỡ rối, Gỡ lỗi Brute Force, Nghiên cứu lịch sử báo chí Anh, Model of program testing, Báo quốc ngữ, Gỡ lỗi bằng suy luận, Gỡ lỗi bằng cách loại trừ, Chất khơi mào quang, Nghị định số 85/2018/NĐ-CP, Hệ diacrylat-ankyt, Số 85/2018/NĐ-CP, Monome acrylat, Nghị định số 85/2018, pascal nâng cao, phần mềm cho ảnh.kỹ thuật chỉnh sửa ảnh, Minh Ngọc, Microsoft Excel trong kế toán, Microsoft Excel kế toán, Bài giảng Tự học Excel, Hướng dẫn học học Excel, Vấn đề tự học Excel, Cơ bản về chỉnh sửa ảnh, Điều chỉnh tông màu của ảnh, Thị trường kế toán kiểm toán, Phát triển thị trường kế toán - kiểm toán, Tác động của cách mạng công nghiệp 4, Ngành kế toán Việt Nam, Vấn đề vĩ mô, Kinh tế học vĩ mô I Chương 1, Thách thức của người làm kế toán, Pháp luật về giải thể doanh nghiệp, Các hệ thống kinh tế, Thách thức ngành Kiểm toán, Quy định quyền dân sự, Vận động viện trợ Mỹ, Quyết định số 217/QĐ-NH1, Lực lượng giải phóng quân, Quyết định số 1287/2002/QĐ-NHNN, nghị quyết pháp luật, Quyết định số 1294/QĐ-TTg, Người đồng minh Mỹ, Quyết định Số: 33/QĐ-CTN, Nội dung luật dân sự, Tìm hiểu luật dân sự, Nội năng khí thực, Hiệu ứng Joule, Hình thành đất đai, Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH, Số 14/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 14/2005/TT-BLĐTBXH, Cộng tác viên thanh tra ngành lao động, Giới thiệu kinh tế học, Kinh tế học phúc lợi công bằng, Công bằng và hiệu quả, Kinh tế theo tiêu chuẩn Pareto, Thặng dư nhà sản xuất, Tổng quan Logic học, Tam đoạn luận biện chứng, Logic học Aristotle, Triết học Plato, Tam đoạn luận dựa trên kí hiệu, Cấu trúc tam đoạn luận, Tính chất tam đoạn luận, Những vấn đề đặt ra cho năm 2018, cách mua nước hoa, Đầu tư công năm 2018, bí quyết mua nước hoa, mẹo mua nước hoa, Ốc bươu xào tàu xì, Công văn 3438/LĐTBXH-LĐVL, tương thích, bia tác nhân số một gây bệnh gút, Bài giảng Quản trị mạng Windows Server 2003, Mạng Windows Server 2003, Mô tả Server và Client, Chuẩn bị máy ảo, Công văn 2645/LĐTBXH, Tin học ứng dụng trong ngành Kiến trúc, Các lệnh dựng hình cơ bản, In ấn bản vẽ, Implementing Exchange, Implementing Client Access, Hub Transport Servers, Maintenance Practices, Phần Backup của Exchange Server, Configuring Unified Messaging, Exchange Environment, Restore của Exchange Server, phần mềm Exchange, Education Corporation, tài liệu Exchange, Tạo hiệu ứng cho slide, Định dạng trên slide, Các thao tác trên slide, Hợp tác nội khối ASEAN, Choosing microorganisms for industrial microbiology, Lựa chọn vi sinh vật, Ứng dựng công nghiệp và môi trường, Thao tác di truyền trên vi sinh vật, Tìm kiếm Vi sinh vật, Hoa Cúc Tím, Hoạt động của hội đồng trường, Ra quyết định quản lí, Quyết định 647/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1125/2019/QĐ-UBND, Số 647/2019/QĐ-UBND, Số 1125/2019/QĐ-UBND, Quyết định 4801/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 647/2019, Quyết định số 1291/2019, Quyết định số 1125/2019, Quyết định số 4801/2019, Số 1291/QĐ-TTg, Số 4801/2019/QĐ-UBND, Đổi mới hệ thống đào tạo nghề, Công văn số 4412/BCT-XNK, Trung tâm chất lượng cao về đào tạo nghề, Công văn số 415/XNK-THCS, Công ty TNHH MTV TM&VT Đông Chấn, Hàng hóa xuất trả, Đào tạo nghề tại Việt Nam, Mặt hàng quạt thổi hơi nóng, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ, Công văn số 623/XNK-THCS, Hợp đồng thuê mượn, Nhập khẩu phương tiện vận tải, Thông tư số 10-TM/XNK, Công ty TNHH TM&DV hàng hải Tấn Đạt, Thông tư số 40/2017/TT-BQP, Số 40/2017/TT-BQP, Scene text recognition, Hàng hóa cấm xuất nhập khẩu, Công văn số 2078/GSQL-GQ1, Công văn số 2512/TCHQ-GSQL, Optical character recognition, Quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng, Hợp kim Niken, Quyết định số 96/TM-XNK, Thí điểm tạm nhập tái xuất hàng hóa, Computational time, Xuất khẩu hợp kim Niken, Giám sát thí điểm tạm nhập tái xuất hàng hóa, Deeper network outperforms, Ô nhiễm môi trường công nghiệp, Lối mở A Pa Chải, Xử lý ô nhiễm môi trường công nghiệp, Công văn số 5643/TCHQ-GSQL, Công văn số 4307/TCHQ-GSQL, Tập kết sang tải hàng hóa, Thời hạn tạm nhập tái xuất, Quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất, PET/CT scanners increases, Molecular graph convolutional neural networks, Thời hạn tạm xuất tái nhập, Hoạt động tạm nhập tái xuất, Automated detection systems, Pathology image, Công văn số 5765/BCT-XNK, Fully convolutional neural networks, Potential prognostic factor, Công văn số 5735/TXNK-CST, T cell epitope prediction, Beta lactamase protein classification, Peptide-based vaccine development, Peptide-MHC class I binding prediction, Nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất, Lập trình Windows bài 2, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Particle recognition, Xử lý chuột và bàn phím, Single-particle reconstruction, Computer-aided detection, Ground truth maps, Thực hành Visual C++ 2008, Làm quen với môi trường lập trình Visual C++ 6.0, Tự học Visual C++ 2008, tin học văn ph, Hướng dẫn Visual C++ 2008, Bảo vệ dữ liệu Enscapsulation, Cách tạo lớp khuôn mẫu đơn giản, TỈNH NGHỆ AN, Quyết định số 02/2014/QĐ-TTg, Quyết định 173/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 173/2020, Số 173/2020/QĐ-UBND, Thông tư số 31/2013/TT-BYT, Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT, Quy định về quan trắc, Nhập khẩu tàu biển, Tàu biển đã qua sử dụng, Hoạt động chữa bệnh, Cấp giấy phép nhập khẩu tàu biển, Quan trắc tác động môi trường, Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, Ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chứng chỉ mạng linux, chứng chỉ mạng windows, giới thiệu về wan, thành phần bên trong router, đặc điểm của router, kết nối với cổng LAN, hệ điều hành Cisso IOS, giáo trình tin học tin học cho mọi người, mẹo trong tin học văn phòng, Thủ thuật Access, Thủ thuật chỉnh hay nên đọc, View report chế độ cố định, từ listbox sang textbox, tạo hyperlink trong powerpoint 2003, Phím tắt hữu dụng tron, Giới thiệu FrontPage 2003, thiết kế của FrontPage, cách trộm thư tín trong office 2003, thanh công cụ của FrontPage, office 2003 can ban, thu thuat office 2003, Xác định thuộc tính, office 2003, writer, MS SQL 2005, Các kỹ thuật thao tác trên bit, Các ứng dụng, Quy định chung về quản lý nhà nước, Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT, Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT, Apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars, Cultivated apricot, Single node culture, Chảy máu mũi khó cầm do chấn thương, Effect of land configuration, Essential oil and oleoresin, Evaluation of Turmeric (Curcuma longa L.), Mạch máu mũi bị tổn thương, Apricot cultivar Hacıhaliloğlu, Plant bio-regulators, Irrigation level, Genotypic x environment interaction, Different mulch on growth, Morphological characterization of essential oil, Genetic variability studies of turmeric, Hình ảnh nội soi mũi, Highly heterozygous species, Molecular diversity analysis in turmeric, In vitro shoot proliferation, Nutrient management on growth, Annually harvested improved turmeric, Số: 03/2014/TT-BKHCN, Charts in Excel, Turmeric (Curcuma longa L.) genotypes, Turmeric on drip irrigation, Northern Plains of India, Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN, Quyết định 458/2019/QĐ-VKSTC, Standardization of plant bio-regulators, Physio-biochemical basis, Stability analysis in turmeric, Thông tư Số: 03/2014/TT-BKHCN, Hàm và công thức, North eastern region of India, Số 458/2019/QĐ-VKSTC, MS media supplemented, Sổ Tay Nhớ Lệnh Linux, Quyết định số 458/2019, Nội dung cơ bản của điều lệ tổ chức, Đăng ký hoạt động tổ chức khoa học, Thành lập tổ chức khoa học, Người bị nhiễm Covid-19, Văn An, Luật Khám chữa bệnh, Học xa nhà, Thư Tình Gởi Muộn, DƯơng Thanh Vân, SDLC là gì, Các giai đoạn trong SDLC, Các mô hình trong SDLC, Phương pháp luận của SDLC, Nghị định số 99/2005/NĐ-CP, Nghị định số 161/2007/NĐ-CP, thị trường ngắn hạn, Nghị định 24/2007/NĐ-CP, nghị định 24/2011/NĐ-CP, Nghị định 22/2009/NĐ-CP, chuyển giao kinh doanh, Nghị định 24/2008/NĐ-CP, Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 24/2003/NĐ-CP, Nghị định 24/2006/NĐ-CP, quản lý tang vật, phương thức lập trình, Bài giảng Apxe gan do Amip, Apxe gan do Amip, Siêu âm thực hành, Chỉ thị số 12/2002/CT-UB, Tìm hiểu Apxe gan do Amip, Tham khảo Apxe gan do Amip, Tài liệu Apxe gan do Amip, Nghiên cứu Apxe gan do Amip, Vật liệu polypropylen-nanocompozit, Nhiệt dẻo polyvinylclorua, Chất chủ masterbatch, Cao su butadien-acrylnitril, Phương pháp hóa lưu động, Hàm lượng nanoclay cao, Xây dựng tài liệu chương trình, Vật liệu PPNC, Cải thiện mã nguồn, Đồ hoạ trên VC6.0, Kỹ thuật tinh chỉnh mã nguồn, Bài giảng Đồ hoạ trên VC6.0, Viết tài liệu ngoài, Làm việc với các công cụ vẽ đường, Quy trình làm việc với đồ hoạ, Viết tài liệu cho người dùng, Thực hành vẽ logo, Bút vẽ đồ họa, Công cụ Interactive Fill Tool, Chổi vẽ đồ họa, Công cụ văn bản trên CorelDRAW X3, Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT, Quyết định số 3133, Quyết định số 883/QĐ-BGTVT, Số 3133/QĐ-BGTVT, Công bố sửa đổi thủ tục hành chính, Quản lý của bộ giao thông vận tải, bệnh lý và thể chất thường gặp, Dạy học Địa lí bậc đại học, Quyết định 2261, Thông tư số 27/2019/TT-BCT, Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh, Công ty TNHH Ngọc Cương, Quyết định 1753/2003/QĐ-BTM, Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam, Thông tư hải quan, Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM, kiểu tóc làm bạn trẻ hơn, Quan điểm của Việt Nam, Quy chế kinh doanh tạm nhập, Nhận thức của Việt Nam, tái xuất xăng dầu, Quan điểm của Việt Nam về AC, bệnh thời hiện đại, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, Quyết định số 789/QĐ-BLĐTBXH, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, quy trình chuẩn, Công văn số 4027/BKHĐT-ĐTNN, Số 100/2018/NĐ-CP, Quyết định số 789/2019, nguyên nhân gây bệnh thời hiện đại, Công văn số 464/KCB-QLHN, Công văn số 4369/BYT-VPB6, Nghị định số 100/2018, phòng ngừa bệnh thời hiện đại, Số 789/QĐ-BLĐTBXH, Công ty Luật TNHH Trí Minh, Phospholipase C

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
tập huấn khuyến nông - 4 sao (17 lượt)