Tìm kiếm "Số 10/2018/TT-BGDĐT"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Số 10/2018/TT-BGDĐT

thiết kế điều chế Biên bản thương lượng bồi thường cải tạo rừng Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông Lĩnh vực giao thông đường bộ Mẫu yêu cầu bồi thường Vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính Mẫu dự toán kinh phí thông tin tuyên truyền hướng dẫn xử lý ô nhiễm hưỡng dẫn về việc cung cấp thông tin cho báo đáu thầu Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường Mẫu bản nhận xét khai thác tận thu gỗ Đăng ký nhận quyền Thủ tục Quyết định chấm dứt hoặc tước quyền hoàn thuế-phí nộp Mẫu Phiếu đăng ký đăng ký mẫu dấu Phiếu đăng ký tổ chức hội nghị chuyển đổi sở hữu Phiếu đăng ký tổ chức hội thảo Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp Tính cấp thiết của hội thảo Phiếu đánh giá giáo viên Tiểu học Mẫu hợp đồng cung cấp hàng hóa Phiếu xếp loại giáo viên Tiểu học Công nhận rừng giống Mẫu đánh giá giáo viên Tiểu học Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp Hợp đồng cung cấp hàng hóa khai thác tận thu Hợp đồng cung cấp hàng hóa thông dụng Trình bày phiếu xếp loại giáo viên thiết kế cơ sở Thông báo xử phạt trục xuất Giấy đăng ký hoạt động văn phòng công chứng Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính Hồ sơ thành lập văn phòng công chứng thủ tục phê duyệt Đăng ký nhận quyền sử dụng đất nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đấu thầu dự án Biểu mẫu phụ lục hợp đồng lao động kê biên bán đấu giá Kế hoạch đấu thầu dự án Thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án Phê duyệt hồ sơ Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Quy trình đấu thầu dự án Hồ sơ đấu thầu dự án Thủ tục Công nhận việc nhận cha công nhận nguồn giống cây Thủ tục Cấp sửa đổi Khôi phục mã số thuế theo đơn vị chủ quản Mẫu thông báo số 37/TB-ĐKT Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế quỹ tiền lương kế hoạch Thông báo không được khôi phục mã số thuế Mẫu thông báo số 38/TB-ĐKT Mẫu hợp đồng mua bán thông dụng Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Mẫu hợp đồng mua bán hay Biên bản về vi phạm quy chế thi Vi phạm quy chế thi Mẫu biên bản vi phạm quy chế thi Văn bản vi phạm quy chế thi Hoạt động cung cấp nhiên liệu Mẫu đánh giá nhân sự Mẫu đánh giá năng suất lao động khai thác chính gỗ rừng thủ tục hỗ trợ Cử nhân sự Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu công nhận giống cây trồng Trang web thông tin Nghiên cứu khoa học ngành Thương mại Cơ sở dữ liệu web Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hỗ trợ hộ nghèo Báo cáo về thông tin của nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại VN* Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Khôi phục hiệu lực Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng cấu trúc bát diện Mẫu vi phạm về xây dựng Quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật phức chất Hướng dẫn viết biên bản vi phạm xây dựng Biên bản xử lý vi phạm xây dựng Công nhận giống chính thức giống cây trồng mới tổng hợp Howiiol A quy trình tổng hợp Báo cáo hoạt động lưu trú Báo cáo hoạt động ăn uống Báo cáo hoạt động du lịch Mẫu 04-KB

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Doanh thu từ khách quốc tế, Nghiên cứu khoa học Hóa học, hợp chất Chitin, Dẫn xuất Benzothiazol, Doanh thu từ khách trong nước, sinh khối nấm sợi, Cơ chế phản ưng Wittig, Sửa đổi Hồ sơ mời thầu, Doanh thu thuần dịch vụ ăn uống, Huỷ bỏ chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới, nghề truyền thốn, Phổ hồng ngoại, Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú, Mẫu Bảng kê thông tin, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, Bảng kê thông tin số D01-TS, Mã số bảo hiểm xã hội, Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, Công nhận giống cây, Công nhận giống cây trồng cho sản xuất thử, Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin, Dịch vụ lập trình máy vi tính, Sửa đổi hộ chiếu phổ thông, Công nhận đặc cách giống cây trồng mới, cho vay lưu vụ, Cấp giấy chứng chỉ, nguồn giống cây trồng, tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài, gen tụ cầu vàng, chủng vi khuẩn, Hóa học các hợp chất dị vòng, Dẫn xuất thế vị trí thứ hai của Benzothiazol, Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp, Thủ tục gia hạn, Mẫu Phiếu hỏi ISO IEC, Năng lực của phòng thử nghiệm, Năng lực của phòng hiệu chuẩn, Yêu cầu chung về năng lực hiệu chuẩn, Đánh giá công nhận của AoV, Mô tả công việc Kế toán sản xuất, khai quyết toán TNCN, Nhập xuất vật tư, trúng thưởng cho cá nhân cư trú, Giá vốn bán hàng, tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài, mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Mẫu quyết định công nhân việc giám hộ, Thuế nhà thầu nước ngoài, Quyết định công nhận việc nhận cha, thuế nhà thầu, con, Mẫu hợp đồng đấu thầu, Hợp đồng đấy thầu, Hợp đồng đấu thầu thông dụng, Cách soạn thảo hợp đồng đấu thầu, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng đấu thầu, Quyết định công nhận việc nuôi con, Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Mô tả công việc Tổ trưởng sản xuất, Tổ trưởng sản xuất, Cá nhân uỷ quyền quyết toán, Đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty quản lý quỹ, CTCP, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Bộ, Quyết định công nhận việc giám hộ, Thủ tục Đăng ký hành nghề thẩm định giá lần đầu, ngành quản lý chuyên ngành quản lý, nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ, Linh kiện nano, Chế tạo sợi Silic, Chẩn đoán ung thư gan, Chất chỉ thị sinh học, Biên bản thẩm định, Mẫu Biên bản vi phạm, mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn, Biên bản vi phạm, Luật an toàn thực phẩm, Diễn biến vụ việc, báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròn của quỹ đại chúng, Thiệt hại vật chất, Thiệt hại tài sản, Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con, Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Miễn nhiệm công chứng viên, Thẩm định hồ sơ mời thầu, Gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Quy định về đấu thầu, Mã Barker, Quy trình thẩm định hồ sơ mời thầu, nén xung, Bước thẩm định hồ sơ mời thầu, dao động nội, Loại hình sản xuất thực phẩm, mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá các lần tiếp theo, Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ, Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ, Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên, Đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên, Mẫu Phiếu đánh giá cán bộ viên chức, mức vốn điều lệ, Bổ nhiệm lại công chứng viên, Mẫu Phiếu phân loại cán bộ viên chức, Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, Nguyên tắc hành nghề công chứng, Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, Phân loại cán bộ, đạo tạo thạc sĩ, Xếp loại viên chức, giao ngành, Thủ tục Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, Đăng ký thế chấp, Đăng ký gia hạn giao dịch, Thủ tục Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, khai khấu trừ, Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giáp hộ, Bộ kit phát hiện kiểu gen HPV, mời thầu xây lắp, Kỹ thuật multiplex real time PCR, Luận văn tốt nghiệp thị trường chứng khoán, Nhà thầu phụ, Phương pháp chẩn đoán HPV, Giao lưu vốn trực tiếp, Biểu mẫu " Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh", quyết định 24, Hợp đồng nhà thầu, Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, biên bản trả lại tang vật tài liệu bị tạm giữ, Quyết toán thuế Nhà thầu nước, Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp, Danh sách công khai, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài, Phương pháp gián tiếp, thông báo chấm dứt tham gia, Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá, tợ giúp pháp lý, giấy phép làm việc, Công ty Cổ phần Động Lực, Thủ tục Phê duyệt dự toán, biên bản tạm giữ tài liệu tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế gian lận thuế, Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, Đăng ký nhượng quyền thương mại, Thay đổi mức vốn điều lệ, đăng ký sửa đổi, Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ nhượng quyền, bổ sung thực hiện chương trình khuyến mại, Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, hợp đồng gia công đặt hàng trong nước, đồ án ngành xây dựng, thiết kế nền móng, tính độ lún, danh sách đối tượng tham gia BHYT, lý luận về bộ máy quản lý, Báo cáo tiến độ đề tài thực tập, Công nhận làng nghề truyền thống, Đề nghị cấp thẻ tạm trú, Hành vi lựa chọn, Tiến độ thực hiện thực tập chuyên ngành, Xác nhận hộ nghèo, Lý lịch người nước ngoài, Thẻ tạm trú tại Việt Nam, Thông báo việc thay đổi mẫu con dấu, Biểu mẫu điểm danh nhân viên, Đề án quản lý, Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân, chính trị cho sinh viên, Mẫu cáo cáo khen thưởng, Giám sát chấm công, viên giới phía bắc, Thủ tục giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Tiến độ thực hiện đề tài thực tập, Tình trạng làm việc của nhân viên, vốn được cấp, Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội dồng cổ đông đối với công ty cổ phần, giáo dục lý luận Mác, Danh hiệu Lao động tiên tiến, Thủ tục công chứng hợp đồng, Mạng lưới an toàn vệ sinh lao động, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Suất sinh lời chứng khoán, Báo cáo thành tích, tiến trình kinh doanh, Công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, Doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Kiểm soát an toàn lao động, Thủ tục phê duyệt và phê duyệt thay đổi chuyên gia tính toán, Mẫu chuyển nhượng nhà đất, đơn vị thuộc thẩn quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, hoàn thành Đề án, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 133, Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty, thủ tục thanh lý, Công nhận làng nghề, đơn vị thuộc Uỷ ban Trung ương tỉnh, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, Thương mại điện tử toàn cầu, thiết kế hệ thống hấp thụ khí SO2, Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Thủ tục làm giấy khai sinh, Người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập tư thục, Mẫu thông báo 35/TB-ĐKT, Hướng dẫn làm giấy khai sinh, Mẫu thông báo số 18/TB-ĐKT, Quyền lợi nhà đầu tư, Tạm đóng mã số thuế, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đầy đủ, Thị trường chứng khoán tại Việt Nam, Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Quy cách làm giấy khai sinh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, Điều kiện hình thành thị trường chứng khoán, Thủ tục đăng kí nhận cha mẹ nuôi, Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ, Công tác quản lý hàng tồn kho, Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, Thủ tục đăng kí nhận con nuôi, Đăng kí khai sinh con ngoài giá thú, Tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền, Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, Quyền an tử, Lý luận quyền an tử, Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, Bản vẽ mặt cắt dọc, đăng ký quyền tác giả, Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược, Văn bản thông báo, Lưu chuyển tiền thuần, Chấm dứt hoạt động dự án, Thủ tục Cho vay hỗ trợ, bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, Kế toán bảo hiểm xã hội, Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, Kế toán thu chi bảo hiểm, Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm, Thỏa thuận hợp đồng lao động, Mẫu thông báo số 29/TB-ĐKT, Thông báo tạm đóng mã số thuế, tuyển sinh đại học-cao đẳng, tổ chức tín dụng nước ngoài, vừa học vừa làm, Thủ tục mua bán nhà ở, Thủ tục Giải ngân thanh toán, Thủ tục mua bán đất, Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, hóa học của amoniac, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tục chuyển nhượng nhà đất, Dung dịch lỏng, Hồ sơ mua bán nhà đất, Mẫu Quyết định cử đi đào tạo, quá trình hấp thu, Quyết định cử đi đào tạo, Nguyện vọng nhân sự, Chỉ thị Số: 11/CT-UBND, đơn vị thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Quyết định cử nhân viên đi đào tạo, Vắc xin, Kinh phí đào tạo, Thanh toán kinh phí, Gia hạn thời hạn, mẫu đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng, Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Hồ sơ hải quan điện tử, Nhập khẩu vật tư gia công, Nhập khẩu linh kiện điện tử, Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống làng nghề làng nghề truyền thống, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Công ty TNHH TM Quang Thiện, sáp nhập và chia tách, Mẫu danh sách nghỉ việc của nhân viên, Biểu mẫu Phiếu đề nghị xử lý vật tư, Biểu mẫu Phiếu đề nghị xử lý hàng hóa, Xử lý vật tư, Mẫu chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm năm, Quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập, Xử lý hàng hóa, Mẫu phiếu đề nghị xử lý vật tư hàng hóa, Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, Đề xuất xử lý vật tư hàng hóa, phiếu đề nghị tốt nghiệp, Lý luận chung về BHXH, Bổ sung giải trình hồ sơ, Công ty mía đường Sơn La, nhận nuôi con nuôi, Khái quát tình hình BHXH, công dân việt nam tạm trú ở nước ngoài, Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức, Thực trạng quỹ BHXH, Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng, Thông báo bổ sung hồ sơ, Giải pháp nhằm cân đối quỹ BHXH, Trưởng phòng bán hàng, Xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường, Thông báo việc giải trình, Thông báo việc bổ sung thông tin, Trách nhiệm của người nộp thuế, Mẫu đăng ký thuế, Giải trình hồ sơ tiền thuế, Đề nghị nộp dần tiền thuế, Công nhận nghề truyền thống, Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh, Nhân viên bán thời gian, Chế độ nghỉ ngơi, Biên bản khám nghiệm phương tiện, Mẫu số 01 HD, Khám nghiệm phương tiện, Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng, Thủ tục Giám định cho đối tượng là khách hàng, Công ty cổ phần VLXD Huế, An toàn kỹ thuật phương tiện giao thông, Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký hợp đồng, Lý luận kế toán tiêu thụ, Hoàn thiện kế toán tiêu thụ, Mô tả công việc Giám đốc Marketing, Giám đốc Marketing, Xác nhận hoàn cảnh, Hoạch định chiến lược kinh doanh; Thiết lập ngân sách marketing, Cách viết cv Kế toán, Đề tài thương mại dịch vụ, Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội quần chúng, Mẫu cv Kế toán, Phiếu đề xuất sử lý đơn, Đồ án môn học xử lý chất thải, Đề xuất xử lý đơn, Giải quyết đơn khiếu nại, Xây dựng hệ thống bảng lương, Mô tả công việc nhân viên nhập hóa chất, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng trường đại học, Nhân viên nhập hóa chất, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập tư thục, Lao động trực tiếp, Thu mua nội địa, Phụ cấp chức vụ, Phương pháp dạy học bằng sơ đồ, Hệ số lương theo chức danh, Biểu mẫu Quản lý thông tin khách hàng, Dạy học bằng sơ đồ, Thủ tục Phê duyệt thiết kế, Thợ lao động phổ thông, Lý luận và phương pháp dạy học Kỹ thuật, Hệ số phụ cấp, Chi tiết mua hàng, Dạy học môn Công nghệ, Lịch sử mua hàng của khách, Thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác, Chi tiết bán hàng, y dược, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo, Nhân viên nhập thiết bị phụ tùng, Thiết bị phụ tùng, Công tác nghiệm thu chất lượng công trình, Nhà cung cấp nước ngoài, Công tác nghiệm thu chất lượng, Công tác nghiệm thu chất lượng xây dựng, Tiến độ hàng về, Biên bản nghiệm thu chất lượng công trình, Nhân viên nhập nguyên liệu, giấy báo, Thu mua nguyên liệu, Mô tả công việc nhân viên bán hàng, đề nghị kiểm tra, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Mua bán trong nước, công trình hoàn thành, Nhân viên bán hàng siêu thị, Kiểu dáng sản phẩm, dự toán thu, Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, Đăng ký báo cáo, hồ sơ cấp phép, giảm lao động, kinh doanh karaoke, người nhận đã thành niên, người được nhận công dân VN, Chức năng của bảo hiểm xã hội, Mẫu đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký thay đổi thuốc, Mẫu nhật ký sổ cái, Nhật ký sổ cái, bổ sung thuốc, Mẫu nhật ký theo thông tư 133, Mẫu số cái theo thông tư 133, Mẫu nhật ký sổ cái word, Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn, lái xe ô tô, Đăng ký hưởng bảo hiểm, Danh sách đăng ký viết giáo trình

Đánh giá
Số 10/2018/TT-BGDĐT - 4 sao (17 lượt)