"Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 4"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 4

Công văn số 2017/VPCP-V.I Công văn số 2101/BCT-XNK Giá thành sản xuất thịt lợn Triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg Thu thuế điện tử Giấy xác nhận không dương tính với COVID-19 Sản phẩm gia công nhập khẩu Hỗ trợ vận chuyển thiết bị y tế Nút giao Quốc lộ 18 Khám chữa bệnh tại nhà Noạt động khám chữa bệnh Thủ tục xuất khẩu khẩu trang Xét nghiệm vi rút SAR-CoV-2 Tạm ngừng thực hiện Thông báo 121/TB-VPCP Kiểm tra phản ánh báo chí Công văn số 1962/SCT-QLTM Thi Olympic quốc tế Xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 Thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử Miếng nhựa làm máng Công văn số 1946/SYT-NVY Cầu vượt Quán Toan Triển khai khám chữa bệnh tại nhà Viện Vệ sinh dịch tễ Xuất khẩu khẩu trang Thuốc phòng chống dịch Covid-19 Công văn số 1723/TCHQ-GSQL Thực hiện hoạt động của Công văn 1152/UBND-VX Phản ánh báo chí Thỏa thuận phối hợp thu thuế thông quan Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha Hướng dẫn khám chữa bệnh Công văn số 2275/VPCP-CN Biện pháp chống dịch Vướng mắc thủ tục xuất khẩu khẩu trang Công văn 1152/UBND-VX Chẩn đoán invitro Hợp đồng xuất khẩu lương thực Máng nhựa duy trì chỉnh nha Công văn số 2195/TCHQ-TXNK Công văn số 1625/CHK-VTHK Công trình kinh doanh Công văn số 2106/TCHQ-TXNK Hành lý của khách nhập cảnh Công văn số 2251/BYT-DP Phương án thu phí Mở bán vé máy bay Xử lý tiền nộp thừa Đất quy hoạch rừng phòng hộ Trạm thu phí Cai Lậy Công văn số 2248/TCHQ-TXNK Giám sát hành lý Hoàn tiền vé máy bay Công văn số 2158/BNN-PC Công văn số 2324/VPCP-QHQT Quyết định 436/QĐ-BTC Công trình du lịch canh nông Tiền nộp thừa Công văn số 2367/TCHQ-GSQL Thu phí hoàn vốn Cải thiện môi trường kinh doanh Hạt giống nhập khẩu Triển khai tiêm chủng mở rộng Công văn số 2366/TCQH-GSQL Công văn số 2425/TCHQ-GSQL Vườn thượng uyển bay Công văn số 2364/BGTVT-VT Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu Đầu tư dự án BOT Tiền phạt nộp thừa Công văn số 2296/BGTVT-VT Thu ngân sách nhà Quỹ Temasek (Singapore) Công văn số 1983/CV-BCĐ Công văn số 2378/BTNMT-TNN Khung kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Cát trắng silic Nghị định số 08/2015/NĐ-CP Thu phí hoàn vốn dự án Bộ điều khiển điều hòa Vướng mắc thời điểm nộp C/O Theo dõi sau tiêm chủng Thỏa thuận hợp tác phối hợp Công văn số 2755/TCHQ-GSQL Công văn số 2673/VPCP-KGVX Đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Chuyến bay chở hàng Công văn số 2411/TCHQ-TXNK Cát vàng làm khuôn đúc Công văn số 2632/BCT-XNK Công văn số 2647/QLD-ĐK Công văn số 2587/BCT-TTTN Công văn số 2631/TCHQ-GSQL Chuyến bay quốc nội Dung dịch vệ sinh máy in Tiếp nhận máy thở Thông báo 89/TB-VPCP

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Công văn số 2769/VPCP-KGVX, Công văn số 2818/TCHQ-TXNK, Công văn số 2787/TCHQ-TXNK, Khẩu trang vải, Thu phí hạ tầng, Xuất tái nhập hàng hóa, Hồ sơ xuất khẩu, Công văn số 2872/VPCP-ĐMDN, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, Dung dịch vệ sinh máy in nhập khẩu, Công văn số 2859/TCHQ-TXNK, Kê khai y tế bắt buộc, Hoạt động tạm xuất tái nhập hàng hóa, Phân tích giám định, Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Xuất khẩu khẩu trang vải, Công văn số 2827/VPCP-KTTH, Kit xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, Thi hành công vụ phòng chống dịch, Phân loại tủ kế đông lạnh, Nộp bổ sung C/O mẫu E do dịch Covid 19, Công văn số 2917/BGTVT-VT, Công văn số 2875/VPCP-ĐMDN, Hàng hóa tạm xuất tái nhập, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành, Phân tích lô hàng, Đặt hàng kit xét nghiệm chẩn đoán Covid-19, Công văn số 2815/TCHQ-TXNK, Công văn số 2757/TCHQ-GSQL, Tủ kết đông lạnh liên hợp, Thời hạn nộp C/O, Công văn số 2995/VPCP-KSTT, Công văn số 2990/CT-TTHT, Hiệu lực giấy đăng ký lưu hành, Giám định lô hàng, Phương án xuất khẩu gạo, Công văn số 3095/BGTVT-VT, Công văn số 2849/TCHQ-GSQL, Xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu, Nhu cầu sử dụng cơ điện lạnh, Công văn số 3068/VPCP-CN, Công văn số 3331/VPCP-CN, Công văn số 2785/TCHQ-TXNK, Luật Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Công văn số 2721/TCHQ-GSQL, Thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP, Xử lý vướng mắc về thuế, Triển khai Công văn 2129/VPCP-QHQT, Tiếp nhận quà tặng, Công văn số 2733/TCHQ-TXNK, Công văn số 3397/BCT-TTTN, Nghị định 68/2019/NĐ-CP, Thủ tục xuất khẩu gạo, Công văn số 3324/VPCP-ĐMDN, Công văn số 3064/BGTVT-VT, Nghị định 45/2020/NĐ-CP, Công văn số 2884/VPCP-KGVX, Tiếp nhận máy lọc nước, Công văn số 2868/VPCP-KSTT, Triển khai Công văn 2324/VPCP-QHQT, Kiểm soát gạo xuất khẩu, Tình hình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP, Công văn số 3450/CT-TTHT, Công văn số 2598/BTC-KHTC, Công văn số 3198/VPCP-QHQT, Công bố thông tin doanh nghiệp, Thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn, Quản lý khu cách ly, Công văn số 2595/BGTVT-VT, Khuyến khích phát triển điện mặt trời, Công văn số 3466/CT-TTHT, Công văn số 2473/CV-BCĐ, Công văn số 3462/CT-TTHT, Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Công văn số 3468/CT-TTHT, Công văn số 3306/VPCP-KGVX, Công văn số 3227/VPCP-KGVX, Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo, Đầu tư phương tiện vận tải, Đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng, Chính sách quản lý quà tặng, Khoản chi có đủ hoá đơn, Quy trình nghiệp vụ hải quan, Công văn số 3389/CT-TTHT, Công văn số 3602/VPCP-KGVX, Công văn số 3079/VPCP-CN, Khu cách ly tập trung, Đầu tư điện mặt trời, Công văn số 2716/TCHQ-TXNK, Doanh nghiệp nhà nước năm 2020, Giải quyết thủ tục nhập cảnh, Phối trộn nhiên liệu sinh học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chế độ khám COVID-19, Công văn số 4101/BGTVT-CYT, Công văn số 3472/CT-TTHT, Công văn số 3622/CT-TTHT, Hệ thống thông tin cấp bộ, Công văn số 3629/CT-TTHT, Quản lý khí N20, Tính chất tiền lương, Lãng phí nguồn lực xã hội, Nhập khẩu nhân điều, Tính trừ số thuế, Khai thác vận chuyển hành khách, Nhập cảnh đối với người nước ngoài, Giải quyết tháo gỡ khó khăn cho dự án BOT, Cơ sở quân đội, Công văn số 3863/BGTVT-CYT, Chế độ điều trị COVID-19, Triển khai Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP, Công văn số 4737/BTC-TCNH, Kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Tiền hoa hồng môi giới, Xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2, Công văn số 9403/SLĐTBXH-LĐ, Kiểm soát khí N20, Thuế suất thuế giá trị gia, Công văn số 2787/VPCP-CN, Nhân điều còn vỏ lụa, Gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công văn số 3298/VPCP-CN, Lợi ích nhà nước, Giám sát phòng chống dịch COVID-19, Công văn số 3864/BGTVT-VT, Điều kiện y tế, Thành viên cơ quan Việt Nam, Nghị định 69/2019/NĐ-CP, Kiểm soát sử dụng khí N20, Nhân điều đã bóc vỏ, Tổ chức thực hiện cách ly, Kiểm soát số lượng tàu, Lợi ích nhà đầu tư, Sửa đổi Nghị định 69/2019/NĐ-CP, Kiểm soát khí cười, Công văn số 3847/QLD-GT, Công văn số 5310/BTC-TCT, Kiểm soát tàu bay, Ngừng việc do dịch bệnh Covid-19, Thông tư số 26/2020/TT-BTC, Dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, Đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, Quản lý khí cười, Hỗ trợ hộ kinh doanh, Khuyến khích thông gió tự nhiên, Công văn số 9933/CT-TTHT, Công văn số 3608/BGTVT-VT, Công văn số 2740/VPCP-PL, Công văn số 3620/CT-TTHT, Hỗ trợ cá nhân kinh doanh, Tàu bay hãng hàng không, Khử khuẩn bề mặt phương tiện, Dự án đầu tư theo hình thức BT, Công văn số 14151/CT-TTHT, Công văn số 3531/CT-TTHT, Tiêu hủy tài liệu kế toán, Công văn số 21533/CT-TTHT, Công văn số 19743/CT-TTHT, Công văn số 21205/CT-TTHT, Quản lý hoạt động hãng hàng không, Công văn số 22651/CT-TTHT, Công văn số 12046/CT-TTHT, Công văn số 4565/QLD-ĐK, Phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm, Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán, Công văn số 23640/CT-TTHT, Công văn số 18838/CT-TTHT, Công văn số 20657/CT-TTHT, Khoản thu nhập từ lợi ích, Công văn số 14353/CT-TTHT, Công văn số 27714/CT-TTHT, Thông tin chữ ký người bán, Công văn số 22658/CT-TTHT, Công văn số 25699/CT-TTHT, Công văn số 13120/CT-TTHT, Thiết bị vật tư y tế, Công văn số 3705/BTC-TCT, Công văn số 26326/CT-TTHT, Giao dịch cho mượn, Vướng mắc kê khai thuế, Miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử, Công văn số 24678/CT-TTHT, Chuyển nhượng cổ phần cá nhân, Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, Các hình thức kinh tế quốc tế, Công văn số 1214/TCT-CS, Hoạt động hỗ trợ kinh tế, Thuế TNCN nộp tại nước ngoài, Văn phòng bán vé, Công văn số 24999/CT-TTHT, Các dịch vụ thu ngoại tệ, Quá trình xử lý thuế TNCN, Công văn số 13873/CT-TTHT, Công văn số 23242/CT-TTHT, Hãng hàng không nước ngoài, Phát sinh khấu trừ thuế, Hướng dẫn hóa đơn, Công văn số 28547/CT-TTHT, Hoạt động chuyển kinh phí đầu tư, Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, Doanh thu tính thuế GTGT, Hàng hóa có điểm giao nhận ngoài Việt Nam, Ôn tập Phân tích hoạt động kinh tế, Trắc nghiệm Phân tích hoạt động kinh tế, Xử lý các yêu cầu đặt giữ phòng, Quy trình nhận đặt phòng, Rhino sinusitis, Standardization of fermentation parameters, Onion alternaria, Vegetative barrier, Modified penman crop coefficient, Các hình thức đặt phòng, Scale insect, Rice selections, LP model, Isolated microspore culture, Napier bajra hybrid, Different herbicides on the mycelial growth, Urd growth, αesterase and βesterase, Pods plant-1, Chronic rhino sinusitis, Genetic advance in grain amaranth, Fish oil rosin soap, Beer production from sweet sorghum, Saccharomyces cereviceae, Crop coefficients, Soybean rust, Milking temperament influence, Land allocation, Report on bluetongue outbreak, Inorganic nutrients Bio-inoculants yield, Leaf injury, Anthurium andraeanum in India, Cow pea, Outputinput ratio, Animal urine, Aerobic planting, Mallada boninensis, Productivity of degraded grasslands, Alternaria isolates of onion plant, Mycelial growth of rhizoctonia solani, Yield and yield attributes of Mungbean, Industries on soils of adjoining area, Tip over disease, F2 segregants, Absorbed PAR, Seed vigour potential wheat, Biotechnological interventions, Grain amaranth (Amaranthus spp.), Biorational insecticides, Different sources of phosphorus, Hippophae salicifolia, BcZAT12 gene, Crop growth model, Cluster bean (Cyamopsis tetragonoloba), Saccharomyces boulardii and enrichment, Evaluation of different insecticides, Characterization of bacteria, Recommended techniques, Calcium oxalates, Bluetongue outbreak, Salt dynamics, Computation of crop coefficients, Sweet sorghum (Sorghum bicolour (L.) Moench) Grains, Soil test crop response correlation, Reduction of Cr (VI), First report of alternaria alternata, Yield variation of rice selections, Snake bite remedies, Update on B vitamin nutrition, Genetic advance and kharif, Pseudomonas fluorescens for management, Phakopsora pachyrhizi, Obtain efficient hybrids, Mango and sapota, Sea weed liquid fertilizer, Loose house, Rhizoctonia solani in vitro, Embryonic mortality condition, Biochemical variation, Income analysis, Castor equivalent yield, Vigour parameter, Pathogen Curvularia lunata, Performance of vegetative barriers, Soils of adjoining area, Double haploids in ornamentals, Ovine MHC DRB, Light use efficiency, Guava juice with prebiotic, Sea buckthorn, Around Tarai region, Larval population, Forage crops, Commercial enzymes, Small category of farms, Enzymes activity, Plasma hormones, Cabbage (L. Brassica oleracea var. capitata), Co-morbidities in the medical records were examined, Biorationals against scale insect, Surrounding flocks to control, Residual reducing sugars, Quality parameters in rice genotypes, Water scarce situations, Seasonal influence on yield of maize, Arbuscular Mycorrhyzal fungi, Anthurium crop, Physical seminal attributes, Micrococcus luteus isolate, PET values with the open pan evaporation, Estimation of soluble, Major banana, Calf management, Barn house, Identification of biochemical variation, Different ecosystems, Tomato in central Himalayas, Crossover and non-crossover interactions, B vitamin nutrition for cattle, Pod length, Castor along with mungbean, Different varieties of wheat, Amaranth (Amaranthus L.) species, Pictorial checklist, Rhizoctonia solani in soil, Resistant soybean genotypes, Determining some properties of soil, Exon 2, Circulating progesterone concentrations, Bioenrichment of guava juice, Growth traits as influenced, Improved forage species, Embryonic mortality in cattle, Summer baby corn (Zea mays L.), Positive for coccidiosis, Fodder crops, Digital documentation, Yield parameter, Sahiwal cows, Hemilecanium imbricans, Sweet sorghum grains, Agrobacterium mediated genetic transformation, Spore abundance, Micronutrients on yield forming traits, Spilartia obliqua (Walker), Optimum combination, Adhesion pattern, FCV tobacco, Die-back, Spread of the disease, Complete inhibition of growth, Drip irrigation in cabbage, Bio-inoculants on yield, Tip over disease of banana, Gravid female, Seasonal influence on yield, Indian mustard variety Urvashi, Ecotypic variability, Damaged wheat as substrate, Rising temperature stress, Female calves, Vicinity of industries, Fusarium wilt disease of tomato, Unsupervised and supervised classification, Total oxalate contents, Herbicides against sclerotial viability, Agrobiont spiders, Western ghats regions, Biorational insecticides against larval population, Foliar application of manganese, Seed vigour potentia, Cows during early pregnancy, Negative trend of net income, Chrysopids in different ecosystems, Irula tribes, Growth parameters in amaranth, Sulphur levels on yield, Bio enrichment of guava juice, Optimization of malting, Microclimate towards yield attributing factors, India under fodder production, Irrigated wheat, Epidemiological investigation of poultry coccidiosis, Villi height, Gut microbiota in laying hens, Milking attributes like milk, Major cellulolytic organisms, Sea buckthorn (Hippophae salicifoliaD.Don.), Foliar application of secondary, Drought-salt tolerant, Irrigation on water dynamics, Ovine MHC Class II, Formulations against spodoptera litura, Testing of pH range, Tata geo green, Desi pig, Pictorial checklist of agrobiont spiders, Validation with CERES-Maize

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 4 - 4 sao (17 lượt)