Tìm kiếm "quy tắc mô tả"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản quy tắc mô tả

Strawberry in vertical system Soil properties by carrot Different levels of fertilizer Different level of inorganic Fertilizer Levels of fertilizer Zinc and molybdenum Yield of okra Timely sown conditions Economics of Blackgram Chilli genotypes during early Molybdenum on yield attribute Fruit quality parameters of chilli genotypes Indian oil sardine Substitution of chemical fertilizers Wine grapes Dry ice Juice pH Biofertilizers in fenugreek Flake ice Response of chemical fertilizers Tilapia fillet Song sinh dính nhau Seed tannins Sodium acetate Phẫu thuật tách trẻ song sinh dính nhau Indian oil sardine (Sardinella longiceps) Vacuum packed Wine quality Thách thức gây mê hồi sức Flake ice and dry ice Activities of β-glucosidase Composite coatings Rice seed Kymore Satpura agro climatic zone Narayanpur block Mirzapur Sweetcorn (Zea mays L. Dehydrogenase as soil quality indicators Available macro nutrient status Different composite coatings Quality evaluation of vacuum packed tilapia Growth and fruit yield Rice seed “Lalat” saccharata) Relationship with soil physicochemical properties Statistical software Physico-biochemical properties of guava Sustainable onion production Soil variables Rice seed (Oryza sativa) Chemical fertilizers on microbial population Soil physicochemical properties Multi-flour based noodles Postharvest changes Chemical fertilizers on growth Role of biofertilize Bio-fertilizer on growth Macroinvertebrate fauna Physico-chemical properties moisture In vitro release Chemical fertilizer for sustainable onion Jackfruit jam Yield of summer cowpea Lahar block Encapsulated resveratrol powder Biogas waste Protein fortified Cirhanyobowa river Nutrients and Humic Acid Pharmacokinetic studies Bhind district Diffusion in soil Effective efficiency Functional yoghurt Soya protein isolate Biological index Arable farming Sustained-release pellets Foam mat Madhya Pradesh (India) Maize fertilization Lady finger Quality characteristics of functional yoghurt Nutrient management interventions Pollution indicators Enhance the oral bioavailability Greenhouse experiment Renewable tool for sustainable agriculture Protein fortified fertilizer Well-known fermented product popular Soil of lahar block Storage related changes Bacillus subtilis SPB1 lipopeptides The vegetative growth parameters Plant nutrients Honey/lemon juice mixtures Microgranule fertilizer Doughnut and physical Check the quality characteristics Soil throughout year Strawberry added ghee

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Toothpaste formulation, Chemical fertilizers require, Proximate parameter, Staple food, Low-fat spread, Biosurfactant-based product exhibited, Citrus juice concentrate, Application of chemical fertilizers, Crop yields for longer period, Bamenda-Cameroon, Preparation of doughnut, CIE-Lab color system, Doughnut using millets, Microbial qualities, Liquid model systems, Grapefruit and tangerine, Combined design, Natural coatings, Maltitol on the physicochemical properties, Seasonal fluctuation, Soybean and olive oil, Dietetic frozen bifido yoghurt, Shelf life of papaya, Diversity indices, Bifido yoghurt, Locust bean gum, Rice caryopsis, Papaya (Carica papaya), Micro nutrient status, Dimensional structure, Seasonal fluctuation of physicochemical properties, Physico chemical analysesm, Melting rate, Thirteen treatments, Peak viscosity, Sensory properties, Multi-dimensional, Soil properties of Narayanpur Block, Preparation of dietetic frozen yoghurt, Successive feature selection, Available micro nutrient status, Selecting attributes appropriately, Kỷ niệm đám cưới, Kỷ niệm tình yêu Halloween, Quyết định số: 1458/QĐ-BTP, Kỷ Niệm Trắng, Ngày truyền thống ngành Tư pháp, Lễ kỷ niệm Ngành Tư pháp, Kế hoạch tổ chức Ngành Tư pháp, Tổ chức kỷ niệm 70 năm, Táo nhân chế, Semen Ziziphi mauritianae Preparata, Những ô cửa màu xanh, tiêu phân đen, kết quả giảm cân, quá trình ăn kiêng, tác hại của cận thị, Những thuốc gây hại cho mắt, Thông tư 08/2001/TT-BTC, hướng dẫn bổ sung quy định, Công văn số 80504/CT-TTHT, Thông tư số 99/1998/TT-BTC, Chi nhánh cơ sở sản xuất, Công ty TNHH Copenhagen Delights, Quyết định Số: 40/2010/QĐ-TTg, Thông tư Số: 40/2010/TT-BTC, Công văn số 1961/CT-TTHT, 5 bí mật về lương, Công văn 2195/TCHQ-GSQL, Quyết định số 1650/QĐ-TCHQ, Quyết định 3550, hội nghị doanh nghiệp, Quyết định số 1650, Số 1650/QĐ-TCHQ, Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái, Thành lập đội nghiệp vụ ICD, Quyết định số 1564/TCHQ/QĐ/KTSTQ, Quyết định số 621/2006/QĐ-TCHQ, Due course, Effects of indorsement, Suluk & Kenaroglu, WORKSHOP PRESENTATIONS, Antibiotic use, Innovation Conference, Impact of the capital flight, Community pharmacists regarding antibiotic, chức năng đât, THE WORKSHOPWorkshop Agenda, External debt of the private sector, the Russian Federation, Pearson chi-squared tests, Flight of capital, CAPITAL FLIGHT ECONOMY, Russian economy and financial market, Chữa bệnh bằng phương pháp quán tưởng, Phương pháp quán tưởng, Quy trình quán tưởng, Bài tập giữ gìn sức khỏe, Pát triển sự quán tưởng, Quyết định 1653/2005/QĐ-NHNN, Quyết định số 09/2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 05/2000/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 1131/2004/QĐ-NHNN, Quyết định số 541/1997/QĐ-BXD, Đại cương về Bệnh Trĩ, Quyết định số 157/2002/QĐ-UB, Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg, Thông tư số 11/2008/TT-BXD, Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT, Nối niệu quản niệu quản, Dị tật niệu thận quản đôi, Công văn số 6439/BYT-KH-TC, Dịch vụ gây mê, Dịch vụ gây tê, Thanh toán dịch vụ y tế, Quyền cho thuê đất, Kiểm soát sốt xuất huyết, Giám sát sốt xuất huyết, Quyết định số 341/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 26/2001/BNN-TCCB-QĐ, mousse vải, cách làm mousse vải, mẹo làm mousse vải, Free screen video, thời trang cho mùa đông, Tạo command button, Tk Pocket Reference, The Cartels Jungle, Steve Lidie . Perl/Tk designed, The Guardians, Perl programs, Adolescents Only, Quyết định 4326, Quyết định số 1227/2020/QĐ-BVHTTDL, Irving Cox, Quyết định số 1227/2020, Số 1227/2020/QĐ-BVHTTDL, Các biến Super Global, Lấy thông tin từ form, Kết hợp mã HTML, PHP trong 1 trang, Ebook Microsoft office access 2007, VBA programming for dummies, CURSO DE ACCESS 2007, Panduan Microsoft Access 2007, Introducing VBA programming, Software Aplikasi Basis Data, Access 2007 VBA Programming for Dummies, Access 2007 VBA Programming, VBA tools, Consultas de accion, KKPI SMK kelas XI, Reaching out with VBA, de referencias, Panduan Microsoft Access, Introducción El asistente para cons, A Modal Temporal Logic, Reasoning about Change, Eric Mays, DETECTING PATTERNS, ALEXICAL DATABASE, Nicoletta Calzolari, Dense families, Relational datamodel, Characterize minimal keys, Agricultural insurance, Quy chế về tổ chức và hoạt động của ấp, Transversal hypergraphs, Weather insurance, Nguyên tắc tổ chức của khóm, Dense family of relation schemes, Agricultural insurance scheme, Weighted Essentially, Altered Fractionation Schemes, Numerische Mathematik, Neglected Phenomenon, submicron devices, Hyperbolic Conservation, Quyết định số 13/2007/QĐ-BBCVT, Quyết định số 15/2007/QĐ-BBCVT, Quyết định số 14/2007/QĐ-BBCVT, Chỉ thị số 08/2004/CT-BCN, Quyết định số 128/2004/QĐ-UB, Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT, Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND, Quyết định số 152/2006/QĐ-UBND, rắc rối trong tiếng anh, Certain nutrients, Nitrate fertilization, Fracture repair, Elevated carbon dioxide enriched, Nitrogen-containing, Calophyllum inophyllum L, Blood flow, Emphysema index, Carbon dioxide retention, lưỡng bội, Quyết định 3449/QĐ - BYT, Kích thước quy đầu, Đánh giá phân loại lỗ tiểu thấp, Chăm sóc người chấn thương niệu đạo, Bài viết Cong dương vật, Hở van 3 lá, Bệnh lý tật cong dương vật, Thay van 2 lá nhân, Niệu đạo đôi chữ y ở trẻ nam, Lỗ tiểu thấp thể giữa, Niệu đạo chính, Lưỡng tính giả nam, Nữ hóa tinh hoàn, Điều trị trĩ bằng phương pháp vi lượng, Vòng tẩm Progesterone đặt âm đạo, Vòng Progesterone Releasing intravaginal device, Vòng Prid delta, Vòng Bovine intravaginal device, Vòng Procrear Synkroxy, chuyên khoa mắt, Tật lỗ tiểu thấp thể, Phương pháp snodgrass, Lỗ tiểu thấp thể trước, Dị tật cong dương vật, Kỹ thuật MAGPI cải tiến, Cong dương vật đơn thuần, Giữ da quy đầu, Điều trị cong dương vật đơn thuần, Kỹ thuật tịnh tiến lỗ sáo, Bệnh sinh lý nam, Tạo hình qui đầu cải tiến, Điều trị lỗ tiểu thấp thể trước, GÂY MÊ THÚ HOANG, bài giảng GÂY MÊ THÚ HOANG, tài liệu GÂY MÊ THÚ HOANG, Nghề may và thiết kế thời trang, Thông tư số 06-LĐ/TT, Nghị quyết số 138-HĐBT, Thông tư số 30-TT/QLTN, Thông tư số 26-TC/NSĐP, QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘNG, Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH, Truyền vận phân tử, bài giảng Truyền vận phân tử, tài liệu Truyền vận phân tử, Thống kê mức độ hiện tượng, Chỉ tiêu số tuyệt đối, Quyết định Số: 1595/QĐ-VPCP, chấn thương vùng bìu, từ vựng phim ảnh, Công văn 4244/TCHQ-GSQL, Công văn 3920/TCHQ-KTTT, Công văn 4410/TCHQ-KTTT, Quyết định 03/2006/QĐ-UB, Quyết định 2241, Công văn 5214/TCHQ-KTTT, Innovation and investment project, Method of real options, thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất, Sách Cân bằng Thân-Tâm phần 1, Black-Scholes option valuation model, Thông minh của thân thể, Prices of real option, Điều kiện cơ sở cho mạnh khoẻ, Thông tư số 11/2004/TT-BTC, Phủ định cuộc sống, Bộ đề thi cơ bản về chứng khoán, Ngữ pháp trọng tâm TOEIC, tiếng anh chọn lọc, Bài tập ngữ pháp TOEIC, Coi trọng hơn nữa tính khai sáng, Khơi dậy lòng ham học, Thông tư 13/2009/TT-BTC, Thông tư số 13/2009/TT-BTC, doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn, Quyết định số: 911/QĐ-UBND, U tế bào sợi, Nhiễm burkholderia cepacia, Hoạt động bến khách ngang sông, Thông tư số 138/2018/TT-BQP, Thông tư số 67/2017/TT-BTC, Thông tư 88/2006/TT-BTC, Cấp giấy phép bến khách ngang sông, Thông tư số 138/2018, Thông tư số 67/2017, Nghị định 93/2006/NĐ-CP, Tình hình hoạt động bến khách ngang sông, Số 138/2018/TT-BQP, Số 67/2017/TT-BTC, Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, Quân nhân đã phục viên, Công văn 4375/TCT-CS, chăm sóc rùa, trứng rùa, Viện Viễn Đông Bác cổ, giới tính trong trứng của rùa, Dữ liệu thông tin về lịch sử, rùa con biết dịch chuyển trong trứng, Dữ liệu thông tin về văn hóa, rùa trong bào thai, Bản lĩnh trung thực trong khoa học, Lệnh số 09/2006/L-CTN, Quyết định số 04/2006/QĐ-NHNN, Luật số 67/2006/QH11, Retrieve old emails, Quyết định số 37/2006/QĐ-UB, Quyết định số 44/2006/QĐ-UB, Quyết định số 3574/2006/QĐ-UBND, old emails on Windows 7, old email on Win7, old email on Windows 7, find old emails on Windows, Joke, Hoàn thành bản scan, Định nghĩa các kiểu scanning, Quy trình scanning của CEH, Kiểm tra các hệ thống đang hoạt động, Công cụ Software Deloyment, Công cụ Folder Direct, Agent middleware, Software reuse, Công cụ Script, Reusable technology, Sử dụng Software Deloyment, Lniprint Lpd-lpr Print Server, Quyết định 90-TTg, Quyết định 427/2019/QĐ-UBND, Số 427/2019/QĐ-UBND, Quyết định 2084/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 427/2019, Số 2084/2019/QĐ-UBND, Quyết định 990/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2084/2019, Quyết định 956/2020/QĐ-UBND, Số 990/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 956/2020, Số 956/2020/QĐ-UBND, sự hình thành nền kinh tế, kinh tế thời kì chống Pháp, Quyết định 323/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 323/2020, Thông tư 26/2005/TT-BTC, Số 323/2020/QĐ-TTg, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg, Số 36/2018/TT-BTC, Quyết định 3712/2019/QĐ-BKHCN, Số 3712/2019/QĐ-BKHCN, Quyết định số 3712/2019, Hoạt động của quỹ phát triển khoa học, Quyết định số 20/2004/QĐ-BKHCN, Quyết định 117/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 353/QĐ-BKHCN, Bài thuyết trình AIDS, Góc giáo dục sức khỏe, Bản tin sức khỏe, Bản tin y tế, Quyết định số 213/2003/QĐ-UB, Cập nhật các bản vá như thế nào cho đúng cách, Quyết định 1949, Quyết định 1943, Bệnh hại cây nho, Quyết định chăm sóc sức khỏe nhân dân, Thông tư số 114/1998/TT-BTC, Thông tư 119/1998/TT-BTC, Bệnh hại ca cao, Thông tư 90/1998/TT-BTC, Đánh giá chính sách thương mại, Hoàn thiện chính sách thương mại, Đổi mới chính sách thương mại, Tài liệu về Kungfu, Truyền thuyết thiếu lâm tự, Cách chào nhau trong võ thuật, diệt mối hại cây trồng, Pasta nấm xốt kem cà chua, Công văn 970/TTg-QHQT, khoản tín dụng bổ sung, Dự án năng lượng nông thôn II, Dự án Năng lượng Nông thôn 2, Thu hồi nguồn vốn đầu tư, kinh nghiệm làm bánh tiramisu, cách làm bánh tiramisu, cupcake cam, Quyết định 263/QĐ-NH2, hồi 49_Đao Rơi Kiếm Tàn, hiện đại hóa ngân hàng, gà hầm hạt sen, Thịt gà hầm, Canh củ sen hầm sườn non, gà hầm củ sen, Đậu bắp hấp mỡ hành, vẽ động vật, Đào sốt trà lài, Ebook Thiền sư Ni, Thiền sư Ni, vẽ thiếu nhi, Tìm hiểu Thiền sư Ni, Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền, Tài liệu Thiền sư Ni, Công văn số 2965/BHXH-TCKT, Chỉ tiêu phấn đấu, Chi trả thanh toán không dùng tiền mặt

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
quy tắc mô tả - 4 sao (17 lượt)