Tìm kiếm "Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ học"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ học

Cơ chế tắc nghẽn Luật Hiến pháp các nước hệ thống và logic không gian kiến trú Lịch sử Đại Việt Cơ quan hành pháp mua bán cổ phần chất tiết phế quản Chức năng cấp cao hệ thần kinh Chức năng phục dựng thời đại Luồng ký tự Chức năng giám sát của hội đồng nhân dân các cấp Viện Khoa học Thống kê Hệ thống phần mềm quản lý thư viện đồng bộ hóa đồng hồ Bài giảng văn hóa ẩm thực Việt Nam Điều kiện hoá Mô hình quản trị địa phương cấu trúc mạch máu phổi Tín dụng thương mại doanh nghiệp Chất màu azo từ anetol Bắc Ai-len Các luồng byte Địa chí văn hóa Việt Nam Chức năng môi trường văn hóa Phân tích môi trường thông tin kinh tếxã hội của vương quốc Anh diện tích tự nhiên Bài giảng C# Chức năng giám sát của nhân dân du lịch nước anh Hướng dẫn các tour văn hóa Trụ cột của thống kê thế giới bảng cáo bạch Chức năng nhập xuất dữ liệu co thắt phế quản mô hinh phân tán Quản lý thao tác nhập xuất Đồ vật trong Vang bóng một thời Bản sắc Việt Nam File truy cập ngẫu nhiên Quốc gia Châu Âu Địa đạo Nhơn Trạch Tinh dầu hồi Phân tích chức năng thông tin Vương quốc liên hiệp anh Phở Hà Nội Hoạt động cảm xúc Hướng dẫn các tour lịch sử Thống kê thế giới Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Phần mềm iPortLib Điều kiện tổng hợp CaO- CuO-CeO2 Tín dụng thương mại ròng Lịch sử địa chí văn hóa Nhập xuất với Scanner Nhà máy trà Cầu Tre Vang bóng một thời Tổng hợp một số Benzensulfonat aril đối tượng phân tán Môi trường Donet Hợp chất đồng vòng Vùng đệm nhập xuất Bún ốc Tây Hồ bắc ailen Giáo trình Thông tin Thư viện Cơ sở khoa học trong ẩm thực Hướng dẫn du lịch lịch sử vật thể Hợp tác quốc tế trong thống kê Vị trí của Hội đồng nhân dân Cơ sở lý luận thống kê cấp huyện thủ tục triệu gọi bài đọc Đồ thị biến động hàm lượng polyphenol Sự chiếu xạ vi sóng tài liệu ẩm thực Hà Thành Điều kiện hóa và cơ chế Nghị viện Anh Văn hóa Đồng Nai Nghệ thuật của Nguyễn Tuân Quy trình tổng hợp chất màu azo Quá trình phân tích vị trí địa lý của anh Phân hệ lưu hành Hướng dẫn lịch sử địa phương Câu lệnh nhập xuất Ứng dụng khoa học thống kê Vai trò hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thống kê cấp huyện Thông tin – Thư viện ngành các món ngon Hà Thành Benzensulfonat aril dưới chiếu xạ vi sóng Hoạt động oxy hóa Cao chiết bình bát nước Giám sát tư pháp của Nghị viện Anh Chứng tích lịch sử Hoạt tính kháng sinh vật Đề cương nguyên lý thống kê Thực tiễn thống kê cấp huyện

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Chuẩn hóa các lược đồ quan hệ, Cơ quan Thông tin – Thư viện ngành, Yếu tố ảnh hưởng văn hóa ẩm thực, Chất lượng trà Oolong, Hợp chất mang nhóm thế rút điện tử, Hội thi tìm hiểu văn hóa Đồng Nai, Qui tắc đặt tên biến, Luật Cải cách Hiến pháp, Dòng nhập xuất, Axit eugenoxiaxetic, Cải tiến thống kê cấp huyện, Nhập xuất trên Java, Thông tin – Thư viện ngành ở Việt Nam, Nghệ thuật ăn uống, Trị văn hóa, Phản ứng giữa tám phenol p-trí hoán, Quyết định Số: 09/2010/QĐ-UBND, Nguyên tắc khi phỏng vấn, Kết tủa ADN bằng ethanol, Hàm lượng phenol tổng, Rối loạn thái dương hàm, Nhập xuất với tập tin, Hợp chất quinon-axi, Thực trạng Thông tin – Thư viện ngành, Các lệnh điều khiển, Hoạt động thống kê cấp huyện, Luồng nhập xuất, Tuần tự hóa, Ức chế dòng nấm C. albicans, BẢNG GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở, Phương pháp sử dụng cung mặt, Hệ thuật ngữ thông tin thư viện, Hợp chất phenol-nitro, Sự thấu hiểu nhà mạng cung cấp dịch vụ, Hiện tượng văn hóa, Tìm hiểu giá trị văn hóa, Luồng xử lý trong Java, Hoạt động Thông tin – Thư viện ngành, Quyết định số 747/2006/QĐ-UBND, Hàm xuất có định dạng Printf, Phương pháp máng nhai, Năng lực tư duy hóa học, Xây dựng hệ thuật ngữ thông tin, Dòng bọ đệm, Giá trị văn hóa Đồng Nai, Sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế, Cung cấp dịch vụ thông tin di động, Phân cấp các luồng, trắc nghiệm chứng khoán cơ bản, Hạn chế Thông tin – Thư viện ngành, Thiết kế tệp, Văn hoá ẩm thực Đông Bắc, Khái niệm dòng nhập xuất, Ngôn ngữ khoa học tiếng Việt, Thiết kế giao diện người sử dụng, Khách hàng tại Thừa Thiên Huế, So sánh ẩm thực ba miền, Ẩm thực Đông Bắc, Định dạng kho dữ liệu, Ẩm thực Hà Thành, sở hữu cổ phiếu, thủ thuật Google, Nâng cấp tính năng tìm kiếm, Ẩm thực Hà Thành Tập 4, ẩm thực đà nẵng, Phần mềm thương mại điện tử magento, Ẩm thực Bắc Giang, Tìm kiếm trên Magento, Ai cập và Nam Phi, Tương đồng trong ẩm thực ba miền, Tính năng tìm kiếm trong Magento, Giá trị và thái độ, môi trường văn hóa Nam Phi, Cấu trúc oxit nano CoAl2O4, trang tìm kiếm Google, Khác biệt trong ẩm thực ba miền, Lẩu chè ngon Hà Nội, Hoạt tính xúc tác của oxit nano CoAl2O4, Hàng hóa trên thị trường chứng khoán, Lẩu Hà Thành, thói quen và cách ứng xử, Oxit nano CoAl2O4, Ẩm thực Hà Thành Tập 2, ẩm thực và giáo dục, tìm kiếm Google, Công ty Quản lý bến xe, khía cạnh giữa Pháp và Việt Nam, Học tập hỗn hợp, Phở chay Hà Nội, các nhà đầu tư Việt Nam, Mô hình Học tập hỗn hợp, Bài thi nghe tiếng Trung Quốc, Bánh tẻ Phú Nhi, Dạy học số, kĩ năng tìm kiếm, Kết quả bài thi nghe, 10 công cụ hữu ích, Tổ chức hoạt động dạy học theo B – Learning, Hiệu quả dạy-học tiếng Trung Quốc, Ứng xử với trẻ trơ lỳ tâm lý, Hệ thống quản lý học tập trực tuyến, Nâng cao chất lượng đề thi, Bản chất và chức năng của kiểm toán, Dịch vụ dầu khí, Dịch vụ di động mạng Vinaphone, Nguyên nhân trẻ trơ lỳ tâm lý, Đề cương Công tác xã hội, cách gọi điện thoại rẻ, Trung tâm thông tin di động khu vực II, Chính sách xã hội với người nghèo, Chính sách giáo dục vì người nghèo, Công ty VMS Mobiphone, Khuôn khổ Hỗ trợ phát triển, Mô hình xoá đói giảm nghèo, mẹo điện thoại, Chính sách hỗ trợ y tế, Khách hàng sử dụng dịch vụ di động, Tổng quan về dự án đầu tư, Thị trường chứng khoán Chương 1, Phương pháp tiếp cận người nghèo, Khái niệm đầu tư phát triển, Mục tiêu phát triển thiên nhiên kỷ, Hỗ trợ các dịch vụ xã hội, Viễn thông VNPT, Tổng quan thị trường chứng khoán, Dịch vụ công tác xã hội với giảm nghèo, Công cụ của thị trường chứng khoán, Chiến lược xúc tiến đầu tư, Mô tả công việc Kế toán bán hàng, Chủ thể thị trường chứng khoán, Kinh tế vùng duyên hải miền Trung, Dịch vụ di động trả sau, Chính sách giảm nghèo ở tỉnh Sơn La, Hệ thống quy hoạch phát triển, Chức năng của thị trường chứng khoán, Chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp, Tình hình bán hàng, Quy hoạch phát triển ngành du lịch, Chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, Quyết định số 1591/QĐ-UBND, Hình thức chứng khoán, Quyết định số 1626/QĐ-UBND, Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, Quyết định số 1591, Quyết định số 141/2004/QĐ-BCN, Quyết định số 1626, Tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán, Số 1591/QĐ-UBND, Số 1626/QĐ-UBND, Quyết định số 1628/QĐ-UBND, Thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa, Quyết định số 1628, Thị trường chứng khoán Chương 2, Ứng dụng dịch vụ di động, Hoạt động tạm nhập hàng hóa, Phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, tính hiệu quả đầu tư, dự trữ quốc gia, Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình, Số 1628/QĐ-UBND, Lịch sử thị trường chứng khoán, Dự án Nhà máy phân bón NPK, Dịch vụ di động cho thư viện, Phân loại công ty chứng khoán, Phân hữu cơ vi sinh con Cò Vàng, Thí điểm tạm nhập hàng hóa, Phương thức hoạt động của SGDCK, Tiêu chí phân loại chuẩn nghèo, Nhà máy phân bón NPK, Xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch, thiết kế đầu tư, bài tập nhóm môn ngoại thương, Dự án đầu tư sản xuất phân bón, Lập dự án tỉnh Bến Tre, Dự án Nhà máy phân bón, Phát triển du lịch Việt Nam, Đầu tư nhà máy phân bón lá, Thị trường dự án đầu tư, C/O cho hàng xuất khẩu, Đầu tư nhà máy phân vi sinh, Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư, Kỹ thuật sản xuất phân bón, Lợi tức cổ phần, Vòng quay tài sản lưu động, phương pháp tính giá trị thực, Hệ sinh thái tại Việt Nam, Phương pháp chứng từ kiểm kê, Phương pháp tính giá cổ phiếu, Phần mềm AgroMetShell, Chỉ số giá cổ phiếu, Phương pháp đối ứng tài khoản, Hệ số thuận lợi khí hậu, Các chỉ số của thị trường chứng khoán, Phương pháp tổng hợp cân đối, Trồng đậu phộng phủ màng nylon, tín dụng tư bản, Cây trồng nông nghiệp, mẹo trồng lạc, Xác định giá thành sản phẩm, siêu hấp thu, Công ty cổ phần than Mông Dương, Nghiên cứu vi khuẩn ưa nhiệt phân lập, học chứng khoán, Vi khuẩn ưa nhiệt phân lập từ bùn thải, Thuật toán mô phỏng tóc dạng khối, thắc mắc về trồng trọt, Quyết định 1761/2020/QĐ-BYT, Vi khuẩn ưa nhiệt phân lập, Phân chia mô hình da đầu, công ty cổ phần xây dựng số 12-Vinaconex, Quyết định số 184/QĐ-TTg, cách trồng đậu nành, Kỹ thuật trồng đậu phộng, Quyết định số 1761/2020, Hệ số hoàn vốn nội bộ, Nông hộ tỉnh Thái Nguyên, Mẫu tài sản lưu động bàn giao, Kỹ thuật gieo trồng lạc, Mô hình da đầu 3D, Số 1761/2020/QĐ-BYT, Nguyễn Thanh liêm, Đặc điểm hình thái cây lạc, Vị thuốc Thương truật, Nội suy vùng tiếp giáp, Dự án kinh tế đầu tư, Luật Dược học, Chất lượng giống chè Thái Nguyên, Chăm sóc cây lạc, Mô hình lồng ghép, Ứng dụng hệ số IRR, Chương trình hỗ trợ thuốc Tagrisso, Cơ cấu giống chè Thái Nguyên, Phòng khám điều trị, Cá chình hoa, Thông báo khoa học, Phòng khám điều trị ARV và Methadone, Cá Anguilla marmorata, Sinh viên Đại học Trà Vinh, Oxy nguyên chất, Mô hình phân bố MIKE SHE, Ương cá chình công nghiệp, Tính tích cực tự học, Mô phỏng dòng chảy mặt, Tăng trưởng đặc trưng, đậu phộng lạc thu đông, chăm sóc cấp cứu nhi khoa, Phát triển vốn từ tiếng Anh, Hệ thống tuần hoàn kính, Mô phỏng dòng chảy cho lưu vực sông La, trồng đạt năng suất cao, nhiễm trùng viêm màng não, Ca dao tình yêu Trà Vinh, Trạm thủy văn Hòa Duyệt, ảnh hưởng cổ phần hóa, Sơ đồ phân phối mưa theo đa giác Thiessen, tác dụng cổ phần hóa, cây quất, Ca dao tình yêu Bạc Liêu, Trồng đậu lạc, lúa lai hai dòng HC1, Công cụ ngoại hối phái sinh, Giáo trình Trồng đậu lạc, cây tắc, Lý thuyết cầu tiền, Quá trình chuyển biến kinh tế - xã hội, Quy trình trồng mãng cầu Bà Đen, Phòng trừ dịch hại đậu lạc, phương pháp trồng cây quất, hạt nông sản, Chuyển biến kinh tế xã hội Trà Vinh, Ghi chú bài giảng Chính sách tiền tệ, Bác cáo tài chính, Dịch hại đậu tương, Hàm cầu tiền, Kinh tế xã hội Trà Vinh 1986 - 2010, hỏi đáp, Cây trồng vật nuôi, Phòng trừ sâu hại đậu tương, Kinh tế xã hội Trà Vinh 1986 - 1995, Kinh tế xã hội Trà Vinh 1996 - 2010, Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn, phân tích phương sai một yếu tố, Trần Thế Tục, Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè, phân tích so sánh trung bình tổng thể, Bài giảng Phân tích phương sai, Kỹ thuật gieo trồng chế biến cà phê, Quy trình kiểm định ANOVA, chăm sóc cây nhãn, Các mô hình kinh tế cấp huyện, Bùi Thế Đạt, Kiểm định Tukey, lợi ích cây nhãn, Phân tích phương sai hai yếu tố, Vũ Khắc Nhượng, Bộ tiêu chí đánh giá các mô hình tế, Cách tính các trung bình mẫu, Bài giảng Kết hôn, Phương sai một yếu tố, chế biến chè và cafe, áp suất thẩm thấu ở cá hồi, Bài giảng Anova, Phân tích phương sai tái đo lường, Tối ưu hóa thông số quá trình, Tìm hiểu phương sai một yếu tố, màng nắp mang, Trường hợp cấm kết hôn, Cải thiện độ bền nén, Hài lòng về sức khoẻ, Vấn đề phân tích phương sai, Nghĩa vụ đăng ký kết hôn, ống dạ dày ruột, Tài sản chung, Sản phẩm FDM, Thẩm quyền đăng ký kết hôn, Hài lòng về cuộc sống, kỹ thuật nuôi cá hồi, Nghi thức đăng ký kết hôn, cách nuôi cá hồi, Giáo trình lâm sàng thống kê, Vai trò của vốn lưu động, Kiểm soát RRT, Ước lượng tham số mô hình, Pháp luật hôn nhân, đặc điểm về nguyên vật liệu, Chấm dứt hôn nhân, Phương pháp Anova, Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, Quyền và nghĩa vụ của hôn nhân, Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm, Điều kiện áp dụng, Quan hệ pháp luật gia đình, đặc điểm về sản phẩm, Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, Sự phát triển của luật hôn nhân, Phần tử kiểm toán, Phân tích phương sai 1 chiều, Quyền và nghĩa vụ của con cái, Kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật, Phân tích biến lượng, Hoàn thiện chuẩn mực, Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng, Nghĩa vụ và quyền lợi của vợ chồng, Qhoạch hình vuông La tin, Bảng kết quả phân tích, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, ANOVA một chiều, Quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, bài giảng Quản lý vốn lưu động, Kỹ thuật kiểm toán báo cáo tài chính, ANOVA hai chiều, Bài giảng luật hôn nhân và gia đình, Chế độ gia đình, Chứng kiến kiểm kê, Xác minh tài liệu, Khảo sát sự hài lòng của người dân, Quyền giám hộ, Phương pháp kiểm tra sai sót, Phân loại bằng Bayes, Công Ty in Đà Nẵng, Mô hình hồi qui tuyến tính đa biến, Thí nghiệm một yếu tố, Bài giảng Công chứng hợp đồng góp vốn, Nghĩa vụ cha mẹ, Quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình, Mức sai lệch tương đối, Hướng tiếp cận Bayes, Phân tích tỷ suất, Bố trí hai nhân tố, Luật ly dị, Dịch vụ y tế tuyến xã, Khái niệm về gia đình, nghiệp vụ quản lý ngân sách huyện, Lý thuyết ra quyết định Bayes, mức sai sót tuyệt đối, Lưu ý công chứng hợp đồng góp vốn, dự án ven biển, Nhà máy chế biến đồ gỗ và bao bì, Số dư tài chính, Đặc trưng của hôn nhân, Chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã, Phân lớp bằng biệt hàm, Phân loại tài sản góp vốn, Khu công nghiệp Long Đức, Định lượng Cafein, Số dư cuối kỳ, quản lý vùng bờ, Nguồn tiếp nhận chất thải, Đặc điểm hợp đồng góp vốn, Theophyllin trong chè, Luật số 52/2014/QH13, Đặc điểm của vốn doanh nghiệp, Thủ thuật chọc hút dịch tủy xương, Hồi qui đa biến, Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Ninh Giang, Sinh thiết tủy xương, Quy định trong hôn nhân gia đình, Định lượng Theobromin, Quá trình đổi mới doanh nghiệp

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Luận án Tiến sỹ Ngôn ngữ học - 4 sao (17 lượt)