Tìm kiếm "Lúa Và Đất"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Lúa Và Đất

Environmental stresses Seed imbibitions Supramolecular complexes Isolation and identification Endogenous phytohormones chăn nuôi ba ba gai CO2 reduction Phytohormones on the wheat Barnyard millet (Echinochloa frumentacea Var. COKV 2) Day neutral plant Trans-zeatin Triticum aestivum L PEG in early growth stages of tomato các loại ba ba Supramolecular complex Effects of phytohormones on culm cutting Mitigating moisture stress induced Defense response Position on mother stem on culm cutting Maize early kernel development Endophytic bacteria Sterility mosaic disease Near the root Transcriptome reprogramming Small millets Position on mother stem Phytohormone plays critical Bacterial endophytes isolated from small millets Multi-location evaluation of phytohormones Thyrsostachys siamensis Gamble Nam Bo Drought tolerance activity Multi-location evaluation Callus culture Đăng bộ xây dựng Tự học lập trình Pascal Phytohormones production Phytohormone production Pigeonpea sterility mosaic disease Epithelantha micromeris callus growth Phosphate solubilization capacities Bread wheat 16S rRNA gene Effect of phytohormones Fluorescent Pseudomonas sp Endophytic bacterial isolates Antifungal and in vitro Grain yield Apple rhizosphere 16s rRNA gene sequence Fritillaria persica Mô hình dạy học khái niệm toán học Biocontrol potential Germination analysis Nuôi ba ba giống Indigenous fluorescent Pseudomonas sp Antifungal bacterial microbes Secondary bulblets Bacillus megatarium Tomato and meloidogyne incognita Agromorphological characteristics Dẫn liệu cập nhật về họ Thầu dầu Bulblet size Bupleurum latissimum Nakai Mối quan hệ phát sinh chủng loại Glasshouse condition Vườn Quốc gia Vũ Quang Hà Tĩnh Plant growth parameters Persian lily Các chi trong phân họ Euphorbioideae Endophytic bacterial isolates against root In vitro propagation Pink pigmented facultative methylotrophs In vitro seed germination Juglone stress Chủng họ thầu dầu Euphorbiaceae Breaker gibberellic acid Efficient strains Critically endangered plant Xây dựng cây phát sinh chủng loại Thủ thuật học lập trình Meteorological parameters Black walnut Mối quan hệ giữa các chi Học lập trình cho người mới học Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện Phân loại các loài trong nhánh Mallotus Salinity tolerance Trichomes size in sunflower Different environments Bí quyết học lập trình Nhánh Mallotus Muell Arg Early pregnancy Structure in sunflower Gossypium hirsutum L Quy trình kỹ thuật nuôi ong nội đệm nấm Chi Mallotus Lour Seed germination inhibition Bí quyết nuôi ba ba Upland cotton

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Ethylene insensitive, Bào tử trần sinh, Kỹ thuật học lập trình, Đa dạng các loài của họ Thầu dầu, bài thuốc từ thầu dầu tía, Seed germination inhibition test, Leaf extracts, Đời sống văn hóa ở làng Công giáo, Flower development, chữa bệnh từ thầu dầu tía, Early pregnancy diagnosis, Phule vimucta, chi Penicillium, Dụng cụ nuôi ong, Phytohormone ethylene plays, Lithospermum erythrorhizon, Đời sống làng xã, Early pregnancy diagnosis in buffaloes, Kỹ thuật nuôi ong cơ bản, Ornamental plant, Croton limitincola, Phytohormone ethylene, Seed germination behaviour, Constitutive Triple Response 1, Molecular regulatory mechanism, Survival percentage, văn bản gốc, Quy trình kỹ thuật nuôi bò thịt, ABA-hypersensitive, Seeds germination, Gamma rays, Phần mềm dự thầu, dịch chuyển trang tài liệu, Plant biological, Kỹ thuật nuôi ba ba thương phẩm, Growth of acid lime, Seedling vigour, Plant immunity, Sử dụng phần mềm đấu thầu GXD, Including phytohormone homeostasis, Mungbean [Vigna radiata (L.)], Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật, Growing media and GA3, Seedling height, Oryza sativa, Plant development, Gamma irradiation, Hormone signaling, Potting mixture, Chương tình Visual Basic, Quorum sensing, Seedling vigour of aonla, Shoot apex, Mô hình số độ cao toàn cầu, Animal systems, kinh nghiệm nuôi bào ngư, Bảo quản lạnh tế bào trứng bò, Nodal explant, Media and biofertilizers, Độ cao toàn cầu độ phân giải 1” x 1”, Cold storage, Chili (Capsicum annuum L.), Việc tính toán số hiệu chỉnh bề mặt đất, Modified atmospheric packaging, Plant growth regulators, phương pháp nuôi bào ngư, Khu vực rừng núi Việt Nam, Different gases like N2, Tính toán số hiệu chỉnh, Potato dextrose broth, Regeneration of shoots, CO2 and O2 and their combinations, Culture filtrate, Roots in chili, Seed germination parameters of onion, Seed germination vigor, Blotter method, Seed quality traits, Brassica napus, Trích rút mối quan hệ, Kỹ thuật nuôi nhím sinh sản, Seedling growth of rice, Differentially expressed proteins, Arka microbial consortium, Rice fungal endophytes, Gel electrophoresis, Survival rate, Upland cotton (Gossypium hirsutum L.), Relation extraction, Chọn mua nhím giống, Environments in upland cotton, Labeled propagation, Phân biệt nhím, Replicated thrice, Semi supervised learning, Cách phối giống cho nhím, Biển Tím, Wheat seeds, Sweet corn, Nguyễn Thị Mây, Differentially expressed protein, Chuồng nuôi nhím, Giáo trình Họ vi điều khiển 8051, CHA-treated seed embryos, Phòng bệnh cho nhím, Chất tinh khiết cleistantoxin, Wheat embryo, chăn nuôi tôm, Cách bắt ong mật, kinh nghiệm nuôi gà đá, Cấu trúc chất cleistantoxin, Họ vi điều khiển 8051 phần 2, bí kíp nuôi gà đá, hướng dẫn chuẩn bị ao tôm, Hướng dẫn trồng chế biến hoa màu, công dụng của nước chanh, phương pháp dựng ao nuôi tôm, Cách bảo quản hoa màu, nghẹt mũi ở trẻ sơ sinh, dinh dưỡng con người, Chăm sóc cây sắn, Giá trị kinh tế khoai thọ, Đặc điểm cây sắn, Sâu bệnh hại đậu tương, Sâu bệnh hại sắn, Kỹ thuật chế biến khoai vạc, Vi sinh vật phân giải phosphate, Khả năng phân giải phosphate, Nghiên cứu mỹ thuật 2007, Nảy mầm của hạt giống, Mỹ thuật dân tộc, Không gian qua nghệ thuật, Cách nhỏ và bảo quản thuốc, Cách bảo quản máy ảnh, Công dụng đậu phụ, Bài giảng Cách nhỏ và bảo quản thuốc, Lưu ý khi nhỏ thuốc, Cách bảo quản thuốc, công dụng của trái đào, Quy trình nhỏ thuốc, Cách bảo quản giống cây, Sử dụng thuốc nhỏ mắt, Nuôi cấy mô cây, Kỹ thuật bảo quản giống cây, chứng ợ nóng, Sử dụng bột gạo ăn dặm cho bé, Phản ứng không dung môi, Urea-Gold 45R, trái cây giàu canxi, canxi là gì, Sự xâm nhập của nấm rễ Endomycorrhizae, Hoạt hóa acid montmorillonite, công dụng của canixi, Phản ứng acetil hóa anisol, Hợp chất phân cực, Phương pháp tổng hợp hợp chất DHPM, Tìm hiểu sự nảy mầm của hạt dâu tây, Phản ứng acetil hóa anisol với anhidrid acetic, hoa tươi, Bà bầu kiệng kỵ, Sự nảy mầm của hạt dâu tây, bao bi cho hoa tươi, cách cắm hoa tươi, cách nấu bột, Hạt dâu tây, Tiểu luận về phân bón, Điều kiện sản xuất bột quả hồng, cách làm bao bì cho hoa trươi, nấu bột dinh dưỡng cho trẻ, Fragaria vesca L, này mầm lúa bằng acid, Bột quả hồng Đà Lạt, Nguyên liệu của xưởng Ammonia, Diospyros kaki T., Chất kích thích nẩy mầm hạt lúa, Điều chế oligo-chitosan, Vốn lưu định, Ure breath test, Cách làm hạt giống nảy mầm, Kích thích sinh trưởng lúa, Bài giảng Ure breath test, Cách nhân giống ổi, Cơ chế tự tạo kháng sinh, Chỉ định của urea breath test, Phương pháp giâm cành ổi, Qui trình làm urea breath test, Chuẩn bị bệnh nhân trước khi làm test, Phân tích mẫu không khí, Trường hợp âm giả của ure breath test, Phương pháp trọng lượng, Phản ứng benzoyl hóa Friedel-Crafts, Hợp chất thơm sử dụng nano ZnO, Dung môi choline chloride/urea, Ngộ độc hydrogen sulfide, các nhóm thức ăn cho trẻ, cách tắm cho bé, Phản ứng benzoyl hóa FriedelCraft, nuôi trẻ mau lớn, hướng dan tắm bé, Formation of secondary non-sulfide zinc ore, Chemical absorption, Cho Dien Pb - Zn deposits, Khả năng xử lý sulfide của vi khuẩn, Gas scrubber, Metal phthalocyanines, The oxidation process, Air pollution control, Eastern Pontide, Building block, Hydrothermal carbonisation, Cách dùng sữa, Secondary non-sulfide zinc minerals, Công tác thu chi tài chính, Hydrogen sulfide, Hydrothermal chimneys, Tetrathiomolybdate precursor, Catalytic graphitisation, Tài chính công đoàn các cấp, Mass transfer coefficient, Sulfur isotopes, New insights into, Thiomolybdates solution, Iron(II) phthalocyanines, Axially-ligated cobalt phthalocyanine, Volcanogenic massive sulfide, Organic solar cells, Conductive polymer, Amorphous molybdenum sulfide, Carbon nanostructures derived from nickel(II), Fluorescent lamp conditions, Hydrogen evolution reaction, Indoor air pollution, Small molecule, Carbon nanotubes, Dimethyl sulfide, Quyết định 611/2020/QĐ-UBND, Isonicotinic acid-ligated cobalt, Processing additive, The X-ray diffraction, Quyết định số 611/2020, Organic Transistors, Red-shifting hydrogen bond, Processing additive solvent, Phthalocyanine-modified titania, giả ngữ C, Fourier transform infrared, Copper chalcogenides, Số 611/2020/QĐ-UBND, Printed Electronics, SAPT analysis, Organic solar cell utilizing mixture, xây dựng giải ngữ, H2S gas sensor, Flexibility, Energetic components, dinh dưỡng cho trẻ dưới 3 tháng tuổi, Copper sulfide micro-hexagons, bài tập giả ngữ C, Molecular Compounds, Process design handbook, Fluorinated Phthalocyanines, Chemical and process design handbook, Phthalocyanine blue, Molecular Semiconductor, metabolite, Polyurethane foams, Rare-earth bisphthalocyanines, Sodium dichromate, Đảng với công tác thư viện, UV–vis spectroscopy, Sulfur trioxide, Organic field effect transistors, Công tác đọc sách, NIR spectroscopy, Drug delivery system, Singlet oxygen production, Interface trap density, Lên men bánh mỳ, Carrier mobility, Metallated phthalocyanines, Acid stability, Non-resectable perihilar cholangiocarcinoma, Advanced materials and devices, Therapeutic recalcitrance, Thị trường các–bon nội địa, Tumor targeting, Quy trình trước vận chuyển cấp cứu, Hệ thống thương mại phát thải, Thư viện tỉnh Nghệ An, Vận chuyển cấp cứu ở bệnh nhi, Chương trình Phát triển Du lịch Thương mại, Chất lượng hiệu quả công tác địa chí, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh, Xây dựng thị trường các–bon, An toàn trong vận chuyển cấp cứu, Bảo trì thiết bị máy tính, Côn trùng hại mía, Hệ thống phân loại chi họ ngũ gia bì, Sâu bệnh hại mía, Trị bệnh cá, Nguyên tố nhóm VI, Xanh metylen, Chi họ ngũ gia bì, Cỏ dại hại mía, Oxy hoá hydro sulfid, Phép đo phổ nhiễu xạ tia X, Họ ngũ gia bì ở Việt Nam, Chế tạo Thiosulfat, Vận chuyển cấp cứu nội viện, Phòng ngừa sâu bệnh hại mía, Hệ thống cấp cứu 115, Hệ thống phân loại họ Araliaceae Juss, Cấp cứu chống độc, Kỹ thuật chăm sóc mía, Cấp cứu trước bệnh viện, Bệnh nhi cấp cứu trước vận chuyển, Khám cổ, Vết thương thấu ngực, Sự độc hại của cadmium, Kiến thức xử trí sốt co giật, mẹo điều trị bệnh, Bảo trì thiết bị máy vi tính, Thông tư số 10/2019/TT-BYT, Cấp cứu nhi, Sốt cao co giật đơn giản, Đặc tính siêu kỵ nước, QCVN 03:2019/BYT, Bảo trì các thiết bị ngoại vi, Vật liệu tổ hợp C-CNT, Đặc điểm bệnh nhân tim bẩm sinh, AXID, Giới hạn tiếp xúc, Đột quỵ não cấp, Nhộng tằm, X quang cấp cứu bụng, Yếu tố hóa học nơi làm việc, Hàm lượng hoạt chất cordycepin, Ngừng tuần hoàn ngoại viện, TCVN 5530: 2010, Nấm Cordyceps militaris NBRC 100741, Bombyx mori, vỡ cơ hoành, Tạo thể quả của nấm, Bộ Cánh vảy, Sơ cấp cứu là gì, Bài giảng Tổ chức cấp cứu thảm họa, Những nguyên tắc cấp cứu thảm họa, Chiến lược trước bệnh viện, Chiến lược tại bệnh viện, Hệ thống các kiểu kế hoạch cứu hộ, Marker kháng hygromycin, MÔ HÌNH CẤP CỨU CĂN BẢN, Vector nhị thể, Cordyceps millitaris R6, Extraction of adenosine, Spent solid medium, Năng suất tạo quả thể, Bioactive compounds cordycepin, Cordyceps species, Antihuman tumor cell lines, Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng, giảng viên dạy ngoại ngữ, chất lượng giảng viên dạy ngoại ngữbáo cáo khoa học, Sản xuất Đông trùng hạ thảo, Loài bướm Chi Thitarodes, Ophiocordyceps sinensis, Vấn đề của kinh tế học, Giống sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo, KEFLOR, ô mai, Khả năng hấp phụ Mn, Vật liệu chế tạo từ sắt nitrat, Sóng vi ba, Natri silicat, Hợp chất gốm điện môi, Dung dịch Mn, thảo nguyên của tình yêu, Nghệ phẩm nhuộm, Sự sinh độc tố cylindrospermopsin, phân hóa mô, Mẫu sinh khối vi khuẩn lam, Chọn lọc dòng thuần, Kỹ thuật phát hiện gen, môi trường thủy canh, Sodium nitrite, Tổ hợp lai ML49/IR50404, Sinh độc tố CYN, Leaf rolls, Regeneration of sugarcane, Selective agents concentrations, Bài giảng Tài chính thương mại, Sugarcane (Saccharum officinarum L.), Optimal plant regeneration, Clones from mutagenic treated calli, Transformed calli, Nghiệp vụ kinh doanh hối đoái, Mutagenic treated calli, giống lạc, Immature embryos in wheat, Đường cong khả năng sản xuất

Đánh giá
Lúa Và Đất - 4 sao (17 lượt)