Tìm kiếm "Hoạt động thu ngân sách nhà nước"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Hoạt động thu ngân sách nhà nước

Đặc điểm dự án đầu tư công Phân loại hành vi công dân tổ chức Đo lường hành vi công dân tổ chức Xây dựng phường văn minh đô thị Sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám bệnh Năng lực cá nhân của người dân Chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện Long Điền Sự gắn kết của công chức với tổ chức Sự gắn kết công việc của công chức Cục Hải quan Cà Mau Gắn kết công việc Các thuyết tạo động lực làm việc Hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên Dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước Quản trị thời gian của dự án Đặc điểm của giáo dục tiểu học Quá trình học tập của tổ chức Vai trò của việc đo lường hiệu quả Nhân viên Đài Phát thanh Truyền hình Hành vi đổi mới của người lao động Đánh giá sự thay đổi sinh kế Hoạt động tạo thu nhập thay thế Cạnh tranh cụm ngành muối Phát triển ngành muối Viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Ảnh hưởng phát triển tài chính đến giảm nghèo Phát triển tài chính giảm nghèo Đình công tự phát Vai trò của quản lý ngân sách nhà nước Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thuộc huyện Nhận thức về sự hỗ trợ từ tổ chức Chính sách về bồi thường di dời giải tỏa Xây mới các chung cư cũ xuống cấp Hoạt động tổ chức công đoàn Sự hài lòng của lực lượng đoàn viên công đoàn Cạnh tranh cụm ngành du lịch Vai trò chia sẻ tri thức Hộ dân bị giải tỏa đăng đáy Sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ công Chia sẻ tri thức trong khu vực công Giải pháp phát triển ngành ca cao Mô hình kim cương về năng lực cạnh tranh Sinh kế bền vững cho người dân bị thu hồi đất Dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Vai trò của cán bộ công chức Trường Cao đẳng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đặc điểm mô hình giáo dục VNEN Đánh giá sự hài lòng của học sinh THCS Vai trò của cán bộ đoàn cơ sở Nâng cao hiệu quả công việc Cán bộ đoàn cơ sở Công tác luân chuyển cán bộ Vai trò của người lãnh đạo trong luân chuyển công việc Cải thiện sinh kế của người dân Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Đánh giá minh bạch ngân sách nhà nước Tiêu chí đánh giá minh bạch ngân sách Các nhân tố sinh kế chính Dự án làm đường 991B Đặc tính của dịch vụ công Đo lường chất lượng dịch vụ công Phát triển du lịch Cà Mau Cải thiện sinh kế cho hộ nghèo Đo lường hệ thống thông tin Phân tích hành vi của người dân Chương trình đào tạo đạo đức công vụ Công chức hành chính nhà nước cấp xã Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Chia sẻ tri thức của Lý thuyết nhận thức xã hội Dịch vụ công lĩnh vực Tư pháp Đánh giá mức độ hài lòng của người dân Ban Quản lý Di tích Côn Đảo Nguyên tắc kiểm soát thanh toán Chính sách để nâng cao động lực phụng sự công Hiệu quả làm việc của cán bộ cấp xã Hệ thống đường dây nóng của lãnh đạo Đánh giá sự hài lòng của công nhân Hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp Phong cách lãnh đạo tích hợp Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ Sự hài lòng của nhà đầu tư Lực lượng kiểm lâm Hoạt động trao quyền Kiểm định trao quyền Năng lực phát triển cộng đồng Năng lực cạnh tranh cụm ngành logistics Ngành logistics cảng biển Sự hài lòng trong công việc của cán bộ công chức Đo lường sự hài lòng công việc BYD resistance Barley yellow dwarf Significant reductions Gynostemma pentaphyllum Aerial stem-to-rhizome transition Family Cucurbitaceae Văn hóa phụng sự Lãnh đạo phụng sự Động lực phụng sự công của cán bộ Đoàn Đo lường lãnh đạo phụng sự

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Protein phosphatase Z1, Deletion mutant, Elymus sibiricus, Seed yield-related traits, Rhythmically expressed gene, Rhythmic gene function, Tombul cultivar, Ubiquitin protein ligase gene family, The UPS pathway, Several bioinformatics, Flesh texture, Genomic divergence, Genetic boundary, Salmonella Infantis, Salmonella bongori, Distinct phylogenetic lineages, Plasmids carrying multiple, XA21 immune receptor, Lager yeast, Prunus armeniaca L, terpenoid pigments, Carotenoid metabolism, Preimplantation phase, Interleukin 1 beta 2, Uterine epithelium, RNA deep sequencing, Cotesia vestalis, Diadromus collaris, Parasitic wasps, Variable numbers of tandem repeats, Xanthomonas citri pv. citri, Host-pathogen, Lactobacillus buchneri, Gerbil genome, CRISPR-Cas systems, Laboratory gerbils, Visual systems, Cholinergic signaling, Cis-splicing of RNA, Phylogenetically diverse organisms, Glycine receptors, Spliced leader, Trans-spliced, Zooplankton herbivore genus Daphnia, Soil microbial communities, Genus Streptomyces, Predatory mites, Biological interaction networks, Augmentative biological, Enigmatic origin, Multi-view learning, Phylogenomic analysis, Graph regularization, Integrated similarity, Researchers discover lncRNAs, LncRNA-miRNA, Substitution errors, Error correction algorithm, PacBio long-read sequences, Graph theoretic models, Split graphs, Organism-specific database, Microbiomes play vital roles, Visualization and analysis, Taxonomic annotation, K-mer analysys, Assembly algorithms, Fulani people, Lactase persistence, Adaptive gene-flow, Guide design, CRISPR-based systems, Certain applications, Olfactory receptors, Ribosomal RNA removal, Convergent degeneration, Gene gain, Orthologous gene groups, Expression variability, Homogenous environment, Long-term fasting, Organisms grow faster, Gall formation, Grape phylloxera, Proteasome and fundamental, Grapevine galling, Mass spectrometry-based proteomics, Pollinator health, Fundamental question, Exon-intron structure, Sperm epigenetics, Observations reporting, Abnormal sperm DNA methylation, Cytosine-guanine dinucleotides, Low motile, Prion protein gene, Hexapeptide repeat, Mammalian hosts, Misfolded prion protein, Pointwise mutual information, Competition rule, Late phase of production, Intestinal functionality, Malaria pathogenesis, Sexual gametocyte, Salinity response, Osmotic homeostasis, Halophyte alkaligrass, Rice endophytes, Seed microbiome, Standing water, Intracellular-signaling molecules, Scaffolding algorithm, Water transport, Third generation sequencing technologies, Citrus blight, Spinibarbus hollandi, Starvation response, Interaction network, PHD finger protein, Opsin genes, Basal phylum, Meishan and Duroc pigs, Rhinoceros beetle, Ancient reconstruction, Paphia undulate, Transplant experiment, Including Duroc, Caffeine biosynthesis, Stratified phylogeny, Oryctes rhinoceros, Vibrio alginolyticus, Range limits, Molecular polymorphism hallmark, Whole plant genome, Several perspectives, Rhipicephalus microplus, Woody energy plant, Several advantages, Ascomycota genomes, Dominant fungi, Ascomycota fungi, Endophytic interactions, Tetraploid Thinopyrum elongatum, Chromosome substitution line, Species- specific molecular markers, Biochemical indices, Shared genetics, Phenomics methods, Selective pressure, Purifying selection, Structural evolution, Pseudoautosomal region, Highly labile mitochondrial, Synthesize alginate, Specific genes, Bryophytes appear stable, Combined analysis, Ergosterol biosynthesis, RMRL virulence, Human sustenance, Fruiting process, RNAs exhibit, Sphingosine kinase 2, Facilitating infection, Nosocomial infections including pneumonia, Glutathione transferases, Synaptic genes, Temporal transcription profiles, Entodinium caudatum, Rumen protozoa, Rumen function, Rumen ciliates, Scalable processing, targeted sequencing data, Singularity hubs, Persea americana, Rosellinia necatrix, Avocado productivity, Subtropical climates, Male gametophyte, Wild-type strain, Invasive generalist capable, Genomic comparative analysis, Sporadic listeriosis, Fungus–plant interaction, Core function, Pathogenicity process, Facilitated discovery, Domestic cattle, Biological defense, Transcriptional reprogramming, Thuốc lá điếu nhập lậu, Xác định giá trị thương hiệu, Giá trị thương hiệu của tổ chức tín dụng, Bồi thường thiệt hại ước tính, Nguyên tắc tự do thỏa thuận, Quỹ đầu tư tài chính nhà nước, Tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Nghĩa vụ cẩn trọng, Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu, Bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân, Quyền yêu cầu của thành viên công ty TNHH, Chào bán trái phiếu doanh nghiệp, Tố cáo trong bầu cử, Ân giảm án tử hình, Loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Semen traits, Expression quantitative loci, Weighted single-step GWAS, Accelerate genetic progress, Công tác thu hồi tài sản, UV-B tolerance, Pachycladon cheesemanii, Host specialization, Artificial diet, Serotonin N-acetyltransferase, Ubiquitous molecule, Melatonin biosynthetic pathway, Organism life, Energy synthesis, Pathological assessment, Relative gene expression orderings, Qualitative transcriptional signature, Xóa bỏ hình phạt tử hình, Hepatitis E virus, Bayesian phylogenetics, HEV origin, Rearrangement mechanism, PKS-NRPS hybrids, Dimeric mitogenomes, Genomic-scale rearrangements, Synthetase enzymes, ong-read sequencing, Female abdominal tissues, Diaporthe aspalathi, Southern stem canker, Proteome properties, Identified proteins, Human aging genes, Positive unlabeled learning, Described epigenetic, DNA methylation plays, Verbena bonariensis, IncRNA binding proteins, Transmissible gastroenteritis virus, Sequence capture, Wood metabolome, Lignocellulosic ethanol, Constitutive defense, TCP transcription factors, Carex breviculmis, Expression profiles analysis, Several plant species, Weeping lovegrass, Formalin-fixed and paraffin-embedded, Eragrostis curvula, Personalized medicin, Respiratory burst oxidase homologs, Includes cytotypes, Accurately quantitate gene, Facultative apomicts, Sprint athletes, Nitrogen concentration, Nitrogen isotope composition, Plant environmental stresses, Parasitic nematodes employ, Steinernema carpocapsae, Employs nictation, Jumping behaviours, Gretchen Hagen 3, Baby Boom, Coffee clonal propagation, Plantations maintenance, Chemosynthetic symbiosis, Nutritional symbiosis, Seed germination and post-germination, Metabolite changes, Transcriptional timetable, Absence variation, Multi-tissue transcriptomics, Artificial mutagenesis, Agronomic importance, Clostridioides difficile, Gamma-ray radiation, Oligoarray data, Mutation pattern, Complete whole genome sequencing, Burkholderia cenocepacia, Molecular actors, Single nucleic polymorphism, CRISPR spacers, Protein metabolisms, Opportunistic pathogen, Capillary electrophoresis-based PCR-ribotyping, Potential pharmacological, Alloplasmic male sterility, Organelle genome sequencing, Somatic hybrid, Sinapis arvensis, Porphyrin and chlorophyll metabolism, Salmonella adaptation, Time-to-event modeling, Mtb-transcriptional regulatory network, Genus Gynura, Antigen scoring, Template switching, Olfactory secretome, Odorant-binding protein, Anoestrus females, The dimorphic patterns, High-throughput transcriptome sequencing, Female zebrafish, Zebrafish brain plays, Heterozygosity co-localised, Djallonke sheep, Animal trypanosomiasis, Disease challenges, Saffron crocus, Nervous system diseases, Zeatin biosynthesis, Metagenome-assembled genome, Cryo-transmission electron microscopy, FtHsf genes, Performed transcriptome analysis, 5-azaC treatment, Immune system of plants, Breeding pathogen-resistant crops, Ceracris nigricornis, Ionotropic receptor, Arachis hypogaea cv. Tifrunner, Genetic exchange, Young gene, Fertility restorer, Genome diversification, Tachyzoite morphology, Bradyzoite morphology, QTL clusters, Fiber quality and yield, Cytoplasmic organelle, Chromosomal DNA, Placental mammals, Corn rootworm, Virgifera genome, Core gut microbiota, Illumina MiSeq sequencing, Virulence determinants, Cell wall morphogenesis, Steroid biosynthesis, Pectoralis muscle tissue, Segment addition zone, Annelids exhibit, Allelic expression, Transcriptome shock, Cis- and trans- regulation, Regulatory divergence, Sperm DNA methylation, Methylation haplotype blocks, Variably methylated regions, Destructive fungal pathogen, Small grain cereals, Hunter-gatherers, Deep-sequenced trio genomes, Human genetic variations, Fatty acid anabolism, Insulin signaling, Various pathologies, Endocrine regulation, Energy homeostasis, Enzymatic plant biomass, Highly complex process, Plant biomass degradation, Transcriptomic profile, Tail-anchored membrane proteins, Hydrophobicity scales, Sodium carbonate extraction, GO enrichment analysis, Genome topology network, Clusters of orthologous groups, Carbohydrate transport, Somatic variation, Moscatel Galego, Evolution of transcriptional regulation, Evolution of phenotype, Didelphis albiventris, Reference transcript dataset, White-eared opossum, Differential alternative splicing, Salmon overcome, Standard morphometrics, Hybrid de novo transcriptome, Bract coloration, Ornamental value, Tạo hình khuyết hổng vùng đầu cổ, Ung thư đầu và cổ, Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản, Điều trị liều I-131, Kỹ thuật BABA, Gây mê toàn thân qua nội khí quản, Tổn khuyết da đầu

Đánh giá
Hoạt động thu ngân sách nhà nước - 4 sao (17 lượt)