Tìm kiếm "Giao tiếp văn hóa dân tộc"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Giao tiếp văn hóa dân tộc

Attributes-benefits-values Grey soil EBNA-1 Banks’ policies Mekong Delta of Vietnam Deprivation intensity Dalat potato Knowledge-based organizations Entomopathogenic fungi classification Non-smoothing companies Eckel model Human nasopharyngeal carcinoma Geology construction Tsunami phenomenon Laddering interview Epstein-Barr virus nuclear antigen Economic well-being Bayesian thresholding Submarine slide Means-end chain theory Malignant tumor of the nasopharynx Related fungi Natural smoothing Employment labor Geographically-associated polymorphisms Several genetic susceptibility Smoothed particles hydrodynamics Capture devices Chinese potatoes Non-coding RNA molecular SPHysics code technicians skills Isaria fumosorosea Smooth Particle Hydrodynamics Cladoceran diversity in Vinh Long Dipterocarpus retusus Blume Mylodiscus nanus Polyurethane diacrylate Genus Helicotylenchus steiner Grimaldina brazzai Richard Starch recovery Seismic sea waves Khu hệ tuyến trùng Việt Nam Hexanediol diacrylate N-heterocyclic carbenes Premna integrifolia Manglicolous lichen Automated cultivation Tolerance rough set Camellia chrysantha Tuyama Genus Grimaldina Air treatment Cassava bagasse Labronema neopacificum Mining graph data Photoinitiator I.184 Premnaodoroside A Modern Western philosophy Grimaldina brazzai Sulforhodamine B assay Helicotylenchus digitus sp. Incremental algorithm Epicatechin quercetin βsitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside Single-crystal X-ray diffraction Solar fuel generation Cellulose thereof L. glandosum Tridimensional polymer networks Analyzing the social network Amine-SiO2 Technology of mushroom cultivation Quercetin-3-O-methyl ether Helicotylenchus madhucus sp. Premnaodoroside B R. Carnap view Incomplete decision table Monocarbene-CH3CN complexes Rutile TiO2 Brandes algorithm Ethanolic extract Enzyme ratio Đặc điểm loài Mylodiscus nanus Thorne Phosphate adsorption Phytochemical investigations of P. intergrifolia Flammulina velutipes Imidazolium chloride Semantic system Chemical analysis of Tacca leontopetaloides Peels Simplified in Vitro propagation protocol Class of similar leaf nodes Surface methodology Graphis ajarekarii Động vật chí Việt Nam Filter-wrapper algorithm Nitrate adsorption Fairly complete semantic system Pholiota microspora Tacca leontopetaloides Peels Combining phases of in Vitro Investigating the nutrients

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Descriptive semantics, SEM analyses, Propagation and rooting, Antinutrtional factors, Trisomie 13, Genetic uniformity of regenerated plantlets, Ascertain composition in the peels, Trisomie 18, Highly effective production, Trisomie 21, Bất thường ở tim, Siêu âm trong chẩn đoán sự sống thai nhi, Bất thường ở đầu, Bất thường ở chi, Tăng trưởng thai nhi, Khiếm khuyết ở thành bụng trước, Chi và cơ quan thai nhi, Siêu âm não xuyên sọ, Sự trưởng thành thai nhi, Ngũ chứng Cantrell, Mục đích Echo Encephalography, International Hydrological Programme, Lộn ổ nhớp, Multi-risk, Intergovernmental scientific co-operative programme, Multi-hazard, Flood frequency, Hydrology Initiatives, Possible risk interactions, Inundation maps, Urban Water Management Programme, Inundation area, Internationally Shared Aquifer Resources Management, Building inundation maps, Win-TR55, Satellite observed SST, Gianh river basin, Climate change impacts, Designed flood, Track simulation, Binh Thuan Province, Data missing, Viet Nam East Sea, Rice cultivation area, Flooded scenario, Adaptive capacity data, Tong Soong watershed, Minerals processing, Calculate designed hyetographs, Exact pattern matching, String matching, Automata approach, Degree of fuzziness, Thiết kế bộ nạp ắc quy tự động, Oretical analyses, Ắc quy tự động, Siêu âm tầm soát, Độ trưởng thành nhau, Tầm soát cơ quan thai nhi, Xuất huyết tam cá nguyệt, Chẩn đoán bệnh lý bánh nhau, Kỹ thuật chẩn đoán thai lạc chỗ, Nhau mặt trước, Quy định về đấu giá, Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Siêu âm lần thứ nhất tuần 8 đến 11, Tổ chức và hoạt động của phòng kinh tế, Thai lạc chỗ ở vòi trứng, Quy định đơn giá nhà, Quy định tài sản có giá trị lớn, Cơ cấu tổ chức của sở nông nghiệp, Quy chế thu thập thông tin, Siêu âm lần thứ hai tuần 18 đến 21, Thai lạc chỗ ở buồng trứng, Điều chỉnh lại quyền sử dụng đất, Công trình và vật kiến trúc, Hoạt động và phân loại của thôn, Bãi bỏ quyết định số 109/2011, Thực hiện nếp sống văn minh, Quy định bố trí các ngành nghề, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy chế phối hợp quản lý trật tự, Quy định về việc góp quyền sử dụng đất, Biểu giá nước sạch sinh hoạt, Thai lạc chỗ ở đoạn sừng tử cung, Cơ cấu tổ chức của sở tài nguyên, Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai, Thủ tục cấp điện qua lưới điện, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Kiểm tra dữ liệu tài sản công, Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông, Cụm công nghiệp an xá, Chính sách thu hút đội ngũ chuyên gia, Tổ chức của sở giáo dục và đào tạo, Quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa tán, Quyền hạn của ban lâm nghiệp xã, Quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật, Tuyển chọn và phát triển chuyên gia, Quy định xin lỗi tổ chức, Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở, Quản lý chi phí dịch vụ công, Điều chỉnh hạn mức cho vay, Quản lý thực hiện quy hoạch đô thị, Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, Quy định đơn giá lập báo cáo, Tổ dân cư tự quản, Quy định di dời và tạm cư, Sử dụng và phát triển cụm, Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn, Nếp sống văn minh trong lễ hội, Điều chỉnh giá đất năm 2019, Tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ, Quy định hoạt động của cổng dịch vụ công, Bãi bỏ quyết định số 33/2015, Bãi bỏ quyết định số 54/2008, Đề án xã hội hóa dạy nghề, Quyết định số 222/2019, Quyết định số 252/2019, Chính sách về bồi thường, Số 222/2019/QĐ-UBND, Số 252/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 367/2019, Quyết định 222/2019/QĐ-UBND, Nguyên tắc thành lập đội chống tội phạm, Quyết định 252/2019/QĐ-UBND, Số 367/2019/QĐ-UBND, Quy chế phối hợp quản lý dạy thêm, Quyết định số 677/2019, Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, Quyết định số 474/2019, Tham mưu xây dựng nghị quyết, Quyết định 367/2019/QĐ-UBND, Quản lý nơi đỗ xe, Công tác quản lý dạy thêm, Số 677/2019/QĐ-UBND, Số 629/2019/QĐ-UBND, Số 474/2019/QĐ-UBND, Quyết định 677/2019/QĐ-UBND, Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, Số 501/2019/QĐ-UBND, Quyết định 474/2019/QĐ-UBND, Quyết định 629/2019/QĐ-UBND, Quyết định 501/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 913/2019, Quyết định số 928/2019, Hồ chứa nước thủy lợi lớn, Quyết định số 869/2019, Số 913/2019/QĐ-UBND, Số 928/2019/QĐ-UBND, Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, Ngành lao động-thương binh, Số 869/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 342/2019, Quyết định 928/2019/QĐ-UBND, Quyết định 913/2019/QĐ-UBND, Đặt số hiệu đường bộ, Quyết định số 891/2019, Quyết định 869/2019/QĐ-UBND, Số 342/2019/QĐ-UBND, Giải quyết các thủ tục cấp điện, Danh mục thủ tục hành chính mới, Quyết định số 856/2019, Chính sách hỗ trợ cho học sinh, Quyết định số 1256/2019, Quyết định số 1255/2019, Số 891/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1061/2019, Quyết định 342/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1031/2019, Bản đồ và thông tin địa lý, Quyết định số 1275/2019, Quyết định số 1006/2019, Quyết định số 1297/2019, Quyết định số 1022/2019, Thẩm quyền giải quyết của Sở Y, Số 856/2019/QĐ-UBND, Số 1256/2019/QĐ-UBND, Ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ, Số 1255/2019/QĐ-UBND, Quyết định 891/2019/QĐ-UBND, Số 1061/2019/QĐ-UBND, Số 1031/2019/QĐ-UBND, Số 1275/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1221/2019, Quyết định 856/2019/QĐ-UBND, Số 1022/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1391/2019, Quyết định số 1414/2019, Số 1297/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1061/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1256/2019/QĐ-UBND, Số 1006/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1255/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1321/2019, Quyết định số 1431/2019, Quyết định 1031/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1444/2019, Số 1221/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1022/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1275/2019/QĐ-UBND, Kế hoạch định giá đất, Số 1391/2019/QĐ-UBND, Cơ quan nhà nước và điện lực, Số 1414/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1297/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1006/2019/QĐ-UBND, Số 1321/2019/QĐ-UBND, Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Quyết định 1221/2019/QĐ-UBND, Số 1444/2019/QĐ-UBND, Số 1431/2019/QĐ-UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Quyết định số 1310/2019, Quyết định 1391/2019/QĐ-UBND, Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Quyết định số 1301/2019, Đơn giá thí nghiệm vật liệu, Quyết định 1414/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1321/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1440/2019, Quyết định 1444/2019/QĐ-UBND, Giải quyết của ngành tư pháp, Hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, Số 1310/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1431/2019/QĐ-UBND, Ngạch công chức của Sở tư pháp, Số 1301/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1237/2019, Quyết định số 1484/2019, Công tác phòng chống bệnh dịch tả, Kết cấu và công trình xây dựng, Quyết định số 1470/2019, Quyết định số 1467/2019, Số 1440/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1359/2019, Thủ tục hành chính về lĩnh vực luật sư, Quyết định 1310/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1607/2019, Quyết định số 1452/2019, Số 1237/2019/QĐ-UBND, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch, Số 1484/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1301/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1440/2019/QĐ-UBND, Số 1467/2019/QĐ-UBND, Phần mềm Dịch vụ công, Số 1470/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1535/2019, Số 1359/2019/QĐ-UBND, Sở y tế Bến Tre, Quyết định số 1399/2019, Quyết định 1484/2019/QĐ-UBND, Số 1607/2019/QĐ-UBND, Số 1452/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1237/2019/QĐ-UBND, Số 1535/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1467/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1470/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1359/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1476/2019, Quản lý của sở y tế tỉnh Sơn La, Số 1399/2019/QĐ-UBND, Thủ tục hành chính, Thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, Quyết định số 1658/2019, Quyết định số 1637/2019, Quyết định 1607/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1535/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1452/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1443/2019, Quyết định số 1499/2019, Quyết định số 1644/2019, Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị, Quyết định số 1675/2019, Quyết định 1399/2019/QĐ-UBND, Số 1689/2019/QĐ-UBND, Số 1476/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1428/2019, Quy trình một cửa liên thông, Kiểm soát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, Quyết định số 1763/2019, Số 1443/2019/QĐ-UBND, Số 1637/2019/QĐ-UBND, Số 1658/2019/QĐ-UBND, Xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, Số 1675/2019/QĐ-UBND, Số 1499/2019/QĐ-UBND, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình, Quyết định 1689/2019/QĐ-UBND, Số 1644/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1701/2019, Quyết định 1476/2019/QĐ-UBND, Số 1428/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1679/2019, Thủ tục cấp điện, Số 1763/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1637/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1443/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1658/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1644/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1499/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1675/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1723/2019, Quyết định 1428/2019/QĐ-UBND, Số 1701/2019/QĐ-UBND, Số 1679/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1763/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1687/2019, Quyết định số 1995/2019, Quyết định số 1945/2019, Quyết định 1701/2019/QĐ-UBND, Số 1723/2019/QĐ-UBND, Tổ chức của chi cục chăn nuôi, Quyết định 1679/2019/QĐ-UBND, Hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh dịch tả, Quyết định số 1728/2019, Quyết định số 1598/2019, Phương án giá tiêu thụ nước sạch, Sở y tế tỉnh An Giang, Quyết định số 1677/2019, Quyết định số 1904/2019, Số 1687/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1733/2019, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, Công bố thủ tục ban hành mới, Quyết định 1723/2019/QĐ-UBND, Số 1945/2019/QĐ-UBND, Số 1995/2019/QĐ-UBND, Số 1669/2019/QĐ-UBND, Số 1598/2019/QĐ-UBND, Thú y và thủy sản, Bệnh dịch tả lợn châu Phi, Số 1728/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2396/2019, Quyết định số 1759/2019, Quyết định số 2309/2019, Số 1904/2019/QĐ-BGDĐT, Quyết định 1687/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1945/2019/QĐ-UBND, Số 1677/2019/QĐ-UBND, Số 1733/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1995/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1598/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1454/2019, Quyết định 1669/2019/QĐ-UBND, Số 2309/2019/QĐ-UBND, Số 1759/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2544/2019, Quyết định 1904/2019/QĐ-BGDĐT, Quyết định 1733/2019/QĐ-UBND, Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà thầu, Số 2396/2019/QĐ-UBND, Quyết định 1728/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2497/2019, Quyết định 1677/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 1909/2019, Số 1454/2019/QĐ-UBND, Phòng ngừa ứng phó với bão mạnh, Quy định kỹ thuật về dữ liệu, Quyết định số 1862/2019, Quyết định 2309/2019/QĐ-UBND, Số 2544/2019/QĐ-UBND, Sở y tế Khánh Hòa, Quyết định 1759/2019/QĐ-UBND, Số 2497/2019/QĐ-UBND, Quyết định 2396/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2714/2019, Quyết định số 3892/2019, Quyết định số 3083/2019, Số 1909/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2495/2019, Quyết định 1454/2019/QĐ-UBND, Kiểm soát nghề cá, Số 2899/2019/QĐ-UBND, Chính sách thu hút cán bộ từ sinh viên, Quyết định số 1702/2019, Quyết định số 2687/2019, Quyết định số 2688/2019, Số 1862/2019/QĐ-UBND, Quyết định 2497/2019/QĐ-UBND, Quyết định 2544/2019/QĐ-UBND, Số 3892/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 702/2019, Quyết định 1909/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 2898/2019, Số 3083/2019/QĐ-UBND, Số 2714/2019/QĐ-UBND, Số 24/2019/QĐ-TTg, Số 2495/2019/QĐ-UBND, Quyết định 2899/2019/QĐ-UBND, Môi trường khoáng sản, Số 1702/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 705/2019, Số 687/2019/QĐ-TTg, Số 2688/2019/QĐ-UBND, Xây dựng bảng giá các loại đất, Quyết định 1862/2019/QĐ-UBND, Quyết định 3892/2019/QĐ-UBND, Số 2687/2019/QĐ-UBND

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Giao tiếp văn hóa dân tộc - 4 sao (17 lượt)