"Full text documents"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Full text documents

Xác định hàm lượng Cd và Pb Điều kiện ủ thích hợp Khả năng thủy phân tinh bột Ô nhiễm chè Kỹ năng tự quản lý hoạt động học tập Hoạt tính sinh học của aurone Chủng Bacillus subtilis C7 Kỹ năng tự quản lý Tinh bột bã sắn Kĩ thuật phổ hai chiều Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hải Dương Gọc sinh trung học phổ thông Protein thủy phân Enzyme nội tại Quản lý tài chính theo hướng tự chủ Tổng hợp graphen oxit Graphen oxit dạng khử từ graphit Phân tích Cd (II) và Pb II) Hàm lượng chì trong nước thải đô thị Dẫn xuất của 3 nitro 2 6 diphenyl 2H chromene Murraya euchrestifolia Murrayafoline A Áp dụng án treo Gà ROSS 308 Gà nuôi thịt thương phẩm Khả năng tổng hợp bio butanol từ bã mía Khả năng tổng hợp bio butanol Phương pháp thủy phân enzym Chủng nấm men C Reissner Nordstrom Beijerinckii Khí thực Van der Walls Chuyển pha khí lỏng Khả năng kháng khuẩn của cecropin B Cecropin tái tổ hợp Tế bào chuột nuôi cấy Vật liệu cathode NaNi1/3Mn1/3Co1/3O2 Pin sạc Na ion Hệ điện giải chứa chất điện giải carbonate Tính năng phóng sạc của vật liệu cathode Ngưỡng chịu tải Tính chất điện hóa của pin hoàn chỉnh Nghiên cứu ngưỡng chịu tải Ngưỡng chịu tải của một số lưu vực sông Phát triển bền vững thoát nước đô thị ZnS pha tạp Vật liệu nano ZnS Chất lượng môi trường nước sông Cầu Loại rừng sản xuất Tính đúng của thuật toán Tính toán tấm Composite Làng nghề chế biến bún Phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán Nước thải nghề bún Cải thiện môi trường nước mặt Tổng hợp nano bạc chitosan Vật nung dày Mô hình Galerkin mờ Kháng nấm Corticium salmonicolor Kỹ thuật tách biến Galerkin Ảnh hưởng của nhiệt độ nung Kích thước hydroxyapatite Tính đúng đắn của thuật toán đệ qui Hydroxyapatite tách chiết từ xương bò Kỹ thuật trong Nha khoa Nghiên cứu thành phần gen H5 Phản ứng giữa NO và H2 Phương pháp tính lượng tử Chủng nấm mốc sinh enzyme họ GH61 Thủy phân lignocellulose Chất thải lignocellulose Phân lập vi khuẩn nội sinh Vi khuẩn nội sinh có tính kháng khuẩn Cây cỏ hôi Chất cơ clo mạch ngắn Quá trình giải phóng Asen Trầm tích trẻ ven sông Trầm tích trẻ Tính chất epsilon co Hệ động lực hội tụ Tính ε co Quy trình PCR đa mồi Động học hệ xung tuyến tính Dịch não tủy của người Vật liệu cấu trúc Chẩn đoán mầm bệnh Hàm Block Perovskite LaMnO3 Radar xuyên đất Đối tượng ngầm Dị vật tán xạ Công tác khảo sát tầng nông Chất lượng nước sông Phan Ô nhiễm nguồn nước sông Môi trường nước sông Phan Chất lượng nước sông Hương Mô hình một chiều Phân đoạn dòng chảy Phân tích WQI

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Bảo vệ chất lượng nước sông, Biến đổi mùa khí hậu, Ứng dụng phần mềm hydrogis và MIKE 21 3FM, Khí hậu vùng Đông Bắc Việt Nam, Trường nước sông cái, Sự dịch chuyển mùa, Hệ số tốc độ phân hủy chất hữu cơ, BOD tiêu thụ, BOD toàn phần, Phương pháp Slope, Đồng bằng châu thổ sông Mê Kông, Tạp chí Khí tượng thủy văn số 538, Cực trị nhiệt độ ở Việt Nam, Mô hình khu vực phân giải cao HRM, Dòng xiết Somali, Điểm lưới khống chế hầm lò mỏ, Kinh vĩ con quay, Đi phương vị bằng kinh vĩ con quay, Phương vị các cạnh của mạng lưới, Ứng dụng máy kinh vĩ con quay, Đường chuyên kinh vĩ hầm lò, Quan điểm quy hoạch, Quần thể gà nội, Cấu trúc sinh sản, Bảo tồn nguồn gen gà nội, Phát triển mạng lưới đo mưa, Ngành khí tượng thủy văn, Điểm đo mưa, Hợp chất 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế, Chuyển tải lưu lượng nước, Hợp chất chromen, Chức năng sinh thái môi trường, Bắt cặp sai MSH2, Gen MSH2, Cặp biến tự do, Phương pháp ôxi hóa nhiệt, Khảo sát đặc tính nhạy khí, Đặc tính nhạy khí của thanh nano Fe2O3, Vật liệu nano Fe2O3, Cấu trúc của vật liệu nano Fe2O3, Thống kê kiểm kê đất đai, Điện cực Fe2O3/AB, Pin sạc sắt khí, Sự phân bố của thú biển, Hấp phụ asen trong nước, Cực trị trong điện xoay chiều, Các dạng toán cực trị, Giải bài toán cực trị Đại số, Sử dụng hằng số, Khu du lịch sinh thái Na Hang, Ổn định đê biển huyện Hải Hậu, Polylactic acid, Nghiên cứu về PLA, Vật liệu tổ hợp của PLA, Tổng hợp Polylactic acid, Axit lactic và 1, 4 Butanediol, Sản phẩm trung gian PLA diol, Polime thủy phân, Bladder augmentation, Rat experiment, Human amniotic membrane, Bio based, Bioplastic materials, Biến đổi wavelet lọc nhiễu nhịp thở, Xử lý nhiễu tín hiệu ECG, Phân vi sinh vật kị khí, Vi sinh vật kị khí cố định nitơ, Tổn thương do lũ, Phân giải xenlulo, Hạn chế nhiễu đa đường, Hệ bám tín hiệu GPS, Phương pháp hạn chế nhiễu đa đường, Toán hạng Teager Kaiser, Thời gian giữ chậm tín hiệu GPS, Khử nhiễu ảnh bảo toàn biên sườn, Bảo toàn biên sườn, Phương pháp hỗn hợp Curvelet, Khuếch tán phi tuyến, Thuật toán khử nhiễu ảnh, Mô hình HWRF, Định lí tuyến tính hóa, Mô phỏng cấu trúc bão, Quyết định số 740/QĐ TTg, Số 740/QĐ TTg, Biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên, Biển Hồ Pleiku, Trầm tích hồ núi lửa, Chéo hóa ma trận đối xứng, Hệ truyền động tuyến tính, Động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu, Động cơ dạng Polysolenoid, Đạm vô cơ, Bài toán nội suy sinh, Toán tử khả nghịch, Lý thuyết toán tử khả nghịch phải, Lý thuyết toán tử khả nghịch trái, Ứng dụng độ đo xác suất, Hệ sinh thái môi trường rừng, Payments for ecosystem services, Nguồn tài nguyên tự nhiên, Nhóm đo độ phân tán, Phương sai của một số biến ngẫu nhiên, Đo sinh trắc nhãn cầu, Công suất kính nội nhãn, Biến động lượng mưa, Tích phân kỳ dị, Sai biệt khúc xạ dự đoán, Lớp hàm siêu việt, Bài toán bờ Riemann, Đa thức Jones, Đa thức Jones của nút, Lớp hàm mũ, Lý thuyết nút, Đa thức Kauffman, Phép biến đổi tích phân Laplace, Dịch bệnh tiêu chảy, Mô hình ngập, Nghiệm không bị chặn, Biến đổi về lượng mưa, Toán tử tuyến tính elliptic, Phương trình không gian, Phương trình logistic chứa toán tử p Laplace, Hóa động lực khí hậu khu vực, Đo đạc trắc lượng, Bản đồ lớp phủ, Một lớp phương trình parabolic, Ảnh vệ tinh đa thời gian, Biến đổi đất nông nghiệp, Hiệu chuẩn thiết bị đo lưu lượng khí, Đảm bảo chất lượng số liệu đo đạc, Không gian các hàm trơn, Hiệu chuẩn lưu lượng bơm hút khí, Toán tử Helmholtz Leray, Kỹ thuật giảm lượng ngẫu nhiên, Đặc trưng động học, Quan trắc sức khỏe công trình, Phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên, Áp dụng phân tích dữ liệu cầu Tân An, Định lý tách, Ứng dụng định lý tách, Bài giảng Không gian Rn, Khái niệm không gian Rn, Định lý Matheron, Tọa độ vector trong cơ sở, Tiên đề định lý Matheron, Tiên đề tách, Đặc trưng tiên đề tách, Mở rộng định lý Matheron, Mô phỏng dòng tách bờ, Dòng tách bờ, Mô hình toán MIKE 21FM, Xây dựng sơ đồ dòng tách bờ, Tích phân hàm suy rộng, Spanning sets, Bases of vector spaces, Subspaces of Rn, Không gian vectơ n chiều–cơ sở, Bài toán chấp nhận tách, Bài toán không điểm chung tách, Dây nano CoPtP, Lồi đa thức, Đặc trưng phân bố của mối, Dây nano từ tính, Tập lồi đa thức, Tập hợp trong Cn, Vật liệu CoPtP, Thông số động học của máy quay, Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ, Thông số máy quay, Hình đa diện lồi, Tần số riêng của máy quay, Dàn phản lực, Dàn hình học, Dàn phân bậc, Chuẩn H∞, Tối ưu lồi, Tích tụ tập trung, H∞ norm, Xây dựng hệ mật, Hệ mật khóa công khai McEliece, Đảm bảo chi phí điều khiển, Lược đồ McEliece, Kỹ thuật hiện đại, Hỗn hợp đất xỉ than, Phương pháp tái chế tro bay, Sản phẩm đốt than, Đặc trưng cơ lý, Tập trung đất đai, Quản lý phương thức trồng trọt, San lấp kết cấu, Thi công đường sá, Phát triển nông nghiệp tập trung, Vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ, Hồ chứa lưu vực sông Ba, Tài nguyên địa hình, Sensor oxy, Tài nguyên địa lý, Toán tử khả nghịch phải, Giá trị đa dạng địa chất, Đề xuất Anten Uwb điện cấu trúc nhỏ, Anten Uwb điện cấu trúc nhỏ, Khai thác giá trị tài nguyên địa chất, Băng thông siêu rộng, Độ tăng ích cực đại, Nắng nóng và rét đậm, hạ lưu sông, Tính toán dòng rip, Xác định cấu trúc vùng chuyển tiếp, Khu vực bãi Dài, Hoạt động địa mạo, Ứng suất bức xạ sóng, Phương pháp tán xạ tia X, Phát triển du lịch biển Việt Nam, Cảnh báo mưa lớn, Mưa lớn Quảng Ninh, Côn trùng nước bộ Hemiptera, Cơ chế gây mưa lớn, Hệ thống hoàn lưu khí quyển, Vật liệu hấp phụ DDD, Bức xạ sóng dài yếu, Vật liệu gốc PAN, Vật liệu hấp phụ DDT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 042008 BTNMT, QCVN 042008 BTNMT, Thành phần cá vùng Ngã ba sông Hồng, Mô hình trồng rừng cây bản địa, Vườn thực vật cây bản địa, Đa dạng sinh học sông, Phụ phẩm từ cây đay, Vật liệu xử lý kim loại nặng, Hệ số hấp thụ phi tuyến, Bột gỗ thân cây đay, Tần số sóng điện từ, Độ sâu quang học sol khí, PM2 5 Viễn thám, WRF đồng hóa, Hố thế hình chữ nhật cao vô hạn, Nghiên cứu cộng hưởng, Phương pháp đối ngẫu, Bảo tồn loài cá nước ngọt, Cộng hưởng Cyclotron trong hố lượng tử, Đa dạng sinh học, Bài toán khôi phục tín hiệu, Kỹ thuật chiếu cô lập, Công suất hấp thụ cộng hưởng, Hiệu ứng âm điện lượng tử phi tuyến, Hố thế cao vô hạn, Vật lý bán dẫn cấu trúc nano, Vật lý bán dẫn thấp chiều, Tiêu chí lựa chọn đối tác của doanh nghiệp, Dẫn liệu về khu hệ cá, Bán dẫn cấu trúc nano, Phát triển nghề nuôi trồng thủy, Hiệu ứng quang kích thích Ettingshausen, Phương pháp thiết kế khối ngẫu nhiên, Nguồn giống tự nhiên của các loài cá, Bán dẫn thấp chiều, Ảnh hưởng của neutron, Nước thải công ty giấy, Detector CDC, Siêu mạng bán dẫn, Thí nghiệm Belle II, Hệ điện tử xử lý tín hiệu, Đặc điểm lũ bùn đá, Giải pháp cấu trúc linh hoạt, Giảm nhẹ tai biến do lũ bùn đá, Tích vô hướng chính tắc, Khu hệ cá nội địa, Cơ chế tán xạ điện tử phonon âm, Phép biến đổi trực giao, Tính chất hấp thụ quang từ, Hố lượng tử kiểu Poschl Teller, Vật liệu GaAs, Vật liệu GaSb, Đặc điểm nước thải công nghiệp, Gốm áp điện kali natri niobat, Biển miền Trung, Biến đổi thủy triều, Gốm áp điện, Tác động của mực nước biển dâng, Gốm áp điện không chứa chì, Các phân triều, Giải phương trình tích phân kỳ dị, Hạch loga rithmic, Nhân suy biến và phép quay, Hệ phương trình cặp tích phân Fourier, Bài toán biên hỗn hợp, Tập nghiệm mạnh, Vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến, Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Chứng minh tập nghiệm mạnh S, Nghiên cứu ảnh hưởng Nd, Pha tạp Nd, Mô hình nông nghiệp không chất thải, Nông nghiệp không chất thải, Bài viết Kháng nguyên, HCV core antigen, Xung laser dạng secant hyperbolic, Bệnh nhân nhiễm virus viêm gan C, Điều trị viêm gan virus C mạn, Thuật toán Mountain, Ảnh vệ tinh quang học Landsat, Phương pháp phân loại ảnh vệ tinh, Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat, Khảo sát nhiệt độ bề mặt, Giao thoa coulomb hadron, Nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức, Bản đồ mức độ cháy rừng, Tỷ số cháy chuẩn hóa, Ảnh vệ tinh Landsat giám sát biến động, Dung tích hồ chứa Kẻ Gỗ, Chỉ số MNDWI, Xây dựng quy trình xử lý ảnh, Ảnh vệ tinh landsat8 trong arcgis, Xử lý ảnh landsat8, Giá trị phản xạ phổ thực, Hoa Hồng Lửa, Nhân chồi in vitro hoa hồng lửa, Đề thi KSCL môn Địa lớp 11, Khảo sát chất lượng môn Địa lí 11, Đề thi khảo sát lần 1 môn Địa lí lớp 11, Nguồn lợi cá nổi nhỏ, Sinh sản nhân tạo nghêu, Ứng dụng hàm Green, Mô phỏng lan truyền sóng thần, Nguyên lý lan truyền sóng thần, Nguyên lí biến phân Ekeland, Đăng ký quỹ đạo vệ tinh, Vị trí quỹ đạo vệ tinh, Tự động dự báo nhiệt độ, Quỹ đạo phi địa tĩnh, Thống kê đầu ra mô hình, Dự báo nhiệt độ tối thấp, Dự báo nhiệt độ tối cao, Điểm dự báo mưa, Điểm dự báo nhiệt độ, Mô hình GFS, Khi hậu Sơn La, Khả năng dự báo cực đoan, Nhiệt độ mùa hè, Mô hình REGCM4, Thống kê biến động hiện tượng, Hoạt động đổ thải, Mô hình CFS, Chất nạo vét luồng cảng, Cực đoan nhiệt độ, Dự báo trường nhiệt độ bề mặt biển, Nghiệp vụ dự báo, Shell Model Monte Carlo, Mô phỏng mẫu lớp, Phương pháp mô phỏng Model Carlo, Bài toán điểm tới hạn, Phép nghịch đảo ma trận, Nghiên cứu bài toán điểm tới hạn, Phương pháp trưởng giả Gradient, Sử dụng nguyên lý biến phân Ekeland, Phương pháp sử dụng ánh xạ đa trị, Phương pháp hiệu chỉnh Browder Tikhonov, Dòng điện xích đạo từ số liệu vệ tinh CHAMP, Toán tử loại J đơn điệu, Nghiên cứu EEJ, Cải thiện bộ cân bằng RBF, Kênh vệ tinh số, Bộ cân bằng RBF, Ứng dụng mạng nơron hàm cơ sở xuyên tâm, Đánh giá tuyến thông tin vệ tinh, Tuyến thông tin vệ tinh, Vinasat 1 và Vinasat 2, Mô phỏng Monte Carlo OpenMC, Phương pháp Mone Carlo, Tổ hợp số liệu, Hiệu chỉnh phân vị đa mô, Số liệu nhiệt độ, Vận chuyển Photon Electron, Phương pháp hiệu chỉnh phân vị, Mô phỏng va chạm Rayleigh, Kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần, Xoay ma trận, Thành phần tán xạ xoắn ốc, Dữ liệu PolSAR, Hệ thống lưu vực sông Lam, Bất đẳng thức Berry Esseen, Bất đẳng thức Berry Esseen một chiều, Bất đẳng thức Berry Esseen nhiều chiều, Luận văn thạc sĩ toán, Mô hình hai lớp thuần nhất, Đường cong tán sắc, Giải pháp nối mạng chuyển nước liên thông, Lượng mưa phân bố, Tính cân bằng nước, Phân vùng tiềm năng nguồn nước, Biến dạng xung laser dạng Gauss, Soliton quang học, Web Processing Service, Phương pháp giải phương trình hàm sinh, JavaScript Topology Suite, Lớp hàm hợp, Luận văn Thạc sĩ khoa học ngành Thủy văn, Dẫn xuất nitrile

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Full text documents - 4 sao (17 lượt)