"độ mịn"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản độ mịn

Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND Thông báo số 38/KHXX Quyết định số 690/QĐ-UBND Lệnh số 02/2006/L-CTN Thông tư 29/2004/TT-BTC Công văn 3402/TCT-TVQT Công văn số 2462/SXD-KTXD Công văn số 131/VPCP-QHQT Sử dụng phụ phẩm động vật Công văn số 146/CMTHCS Đặc điểm chi sa nhân Công văn số 1377/QLD-CL Công văn số 394/TTg-NN Công văn số 8936/BKHĐT-QLĐT Hiệp định VPA/FLEGT hướng dẫn việc bảo lãnh Phụ phẩm động vật Công văn 2959/TCT-TVQT Công văn số 1296/UBND-NC Phân bố chi sa nhân Công văn số 3833/BGDĐT-GDTC Công văn số 3933/GSQL-TH Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND Số 146/CMTHCS huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng Công văn 3756/TCT-PCCS Hoạt động đấu thầu năm 2019 Khu rừng văn hóa-lịch sử Chàng Riệc Nghị định 18/2009/NĐ-CP đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ Phụ phẩm động vật trong công nghiệp Điều trị dịch COVID-19 Môi trường sống cây chi sa nhân Số 1296/UBND-NC Nghị định số 68/2019/NĐ-CP Xét tốt nghiệp lớp 9 Quy trình thông quan Quyết định số 138/2017 Nhiệm vụ y tế trường học Thủ tục lập biên bản huỷ ấn chỉ thuế Nghị định số 97/2007/NĐ-CP Cung cấp nguyên liệu làm thuốc Thông tư số 13/2002/TT-BTC Luật lâm nghiệp Giá trị sử dụng cây chi sa nhân xử phạt làm mất ấn chỉ thuế Số 138/2017/QĐ-UBND Nghị định 97/2007/NĐ-CP Xét tốt nghiệp Bình ổn giá thuốc Nhiệm vụ năm học 2019-2020 Đặc điểm loài chi sa nhân Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia biên lai thu phí-lệ phí Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP Các cơ sở sản xuất thuốc Quyết định quy hoạch phát triển công nghiệp Thông tư số 29/2004/TT-BTC Thông tư 68/2000/TT-BTC Thông tư số 02/2001/TT-UBCK Quyết định 6841 Quan điểm phát triển kinh tế Quyết định 10/2007/QĐ-BCT Thông tư 17 Quyết định 2095/QĐ-BCT Quyết định Số: 1147/QĐ-BCT Văn bản Bộ công thương Thủ tục hành chính Sở công thương thuế quan lá Danh mục chi tiết hàng hóa sản xuất trong nước Quyết định phát triển vùng kinh tế Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM Quyết định Số: 1282/QĐ-BCT hỗ trợ lãi suấ ủy quyền giấy phép nhập khẩu Thông tư số 88/2003/TT-BTC Quyết định kinh phí nhà nước Thông tư số 1329/TT-LB Quyết định Số: 60/2009/QĐ-TTg Thông tư liên tịch 28 Bài giảng Cơ chế của pháp luật quyết định Thủ tướng Chính Quan hệ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài Điều chỉnh của pháp luật Quyết định số 301-CP Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV Nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con Cắt bỏ nhãn cầu Tài sản và ghi sổ kép Nghĩa vụ cấp dưỡng người ở nước ngoài Gãy xương đùi Đường hầm Kehr Quyết định số 1264/QĐ-BTM Chăm sóc điều trị vết thương Vai trò của cánh đồng lớn Bổ sung loài thuộc chi Trần Tầu Trồng bổ sung loài Công văn số 4755/VPCP-ĐMDN Đinh có chốt SIGN

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Gãy thân xương chày, Tham mưu xây dựng cánh đồng lớn, Điều trị gãy kín thân xương đùi, Vườn sưu tập thực vật Trảng Bom, Chi Trần Tầu, Bổ sung gadget trợ lực cho Gmail, Hội Nông dân xây dựng cánh đồng lớn, Công ty TNHH Minh Tuấn, Luật và chính sách giai đoạn 2006-2010, Môi trường đô thị Việt Nam, Luật kiểm toán Việt Nam, Nghị quyết số 127/2016/QH13, Nghị quyết 843/2019/NQ-­UBTVQH14, Cơ cấu giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 1728/QĐ-TTg, Quyết định số 1727/QĐ-TTg, Chương trình Môi trường đô thị Việt Nam, Nghị quyết 621/2019/NQ-­UBTVQH14, Kế hoạch nông thôn mới năm 2018, Số 843/2019/NQ-­UBTVQH14, Xây dựng nông thôn mới năm 2020, Số 621/2019/NQ-­UBTVQH14, Lĩnh vực nước đô thị, Nghị quyết kiểm toán, Nỗ lực tái cơ cấu, Nghị quyết số 843/2019, Chức vụ Chánh án tòa án, Chương trình nông thôn mới năm 2020, Nghị quyết số 621/2019, Lĩnh vực cấp nước, Nghị quyết kiểm toán Nhà nước, Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND, Phùng Quang Hùng, Nghị quyết số 179/2007/NQ-HĐND, Miễn nhiễm Chánh án tòa án, Dương Thị Tuyền, Chức vụ tổng kiểm toán Nhà nước, Nghị quyết số 197/2007/NQ-HĐND, Quyết định số 976/QĐ-TTg, Bảo vệ hệ thống Ubuntu, Công văn 934/TCT-PCCS, Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND, gỡ bỏ rootkit, Quyết định số 199/2006/QĐ-UBND, 3 tiện ích portable, Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT, Quyết định số 61/QĐ-UBDT, Quyết định số 754/QĐ-BGTVT, Công văn số 12303/QLD-MP, đăng ký người được phong chức, Số 754/QĐ-BGTVT, ngời được phong phẩm, Quyết định 754/QĐ-BGTVT, Công ty TNHH Soji, Công văn số 12662/QLD-MP, Công văn số 13975/QLD-MP, Kiểm tra hậu mại, Tiêu chuẩn bổ nhiệm, Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Công ty TNHH xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Gia, Mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bệnh áp xe gan đường mật, Sản phẩm Flekosteel balm, Sản phẩm Kem thảo dược đông y Như Xuân, tác hại ap xe gan, Kiểm tra chất lượng mỹ phẩm, Quyết định số 175-HĐBT, Công văn 3503/TCHQ-KTTT, Công văn 3397/TCT-KK, Công văn 4432/TCT-PCCS, xử lý tiền phạt chậm nộp thuế, Công văn 1238/TCT-CS, tính năng ẩn trong Windows 8, phạt chậm nộp tiền thuế, thủ tục cưỡng chế thu đủ tiền thuế, Công văn 3550/TCT-DNK, Công văn 3489/TCT-KK, tiền phạt chậm nộp thuế, Bộ phận quản lý chất lượng, Xây dựng khu hành chính - kinh tế, Công văn số 3308/TCT-KK, thời gian tính phạt nộp chậm, xử lý tiền phạt chậm nộp do sai tài khoảnv, Quản lý chất lượng kiểm tra, Thông báo 365, tiền thuế đối với hộ KD, Tính chất giấy máy giấy, Công văn số 1446/BGDĐT-KHTC, Kiểm tra nồng độ bột giấy, phân quyền truy cập hệ thống, Ngân hàng Bank of China (Hong Kông) Limited, Báo cáo chi phí đào tạo, Kiểm tra thời gian thoát nước, Thông báo Số: 55/TB-VPCP, Thông báo 68, Sinh hoạt dân chủ, Công văn 2739/TCT-CS, Công văn số 32/TCHQ-TXNK, chăm sóc bệnh tiểu đường, Thông báo số 96/TB-VPCP, Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT, Kiện toàn sinh hoạt dân chủ, Tính tiền chậm nộp thuế, Thông báo số 1838/TB-BNV, rối loạn thần kinh cột sống, Nghị quyết 32/2009/NQ-QH12, Sinh hoạt dân chủ trong các Đảng bộ, adult day health care center, xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, Phân tích hàng hóa, Chính sách miễn giảm học phí, Thông báo 24/TB-VPCP, Thông báo số 07 TB VPCP, DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, Công văn 4427/TCT-TS, vật tư doanh nghiệp, Thông tư số 126, CHUYÊN NGÀNH TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, Ban chỉ đạo liên ngành trung ương, cơ bản về vật tư, xu hướng tóc đẹp, Công văn số 73973/CT-TTHT, cấp phát biên lai thu tiền, vai trò tiếp kiệm đầu tư, Xây dựng an toàn thực phẩm, Quyết định số 206-CT, Thông báo 134/TB-VPCP, Thành lập Quân đoàn 68, biện pháp tiếp kiệm đầu tư, Thông tư Số: 05/2010/TTLT-BCABLĐTBXH-BTC, Quyết định 07, Nghị quyết 03, Quyết định 870/2020/QĐ-BYT, Nghị quyết 07, Công văn 1741/LĐTBXH-TL, nghị định thủ tục tố tụng, Quyết định số 870/2020, bệnh tụ huyết trùng ở lợn, phương pháp tính VAT, Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT, Đăng ký thẩm định kết quả khảo nghiệm và công nhận phân bón mới, Bài giảng Bệnh tụ huyết trùng lợn, Thu gom tiểu cầu bằng máy comtec, Bệnh so vi khuẩn, Quyết định số 888/QĐ-TTg, Vi khuẩn gia súc, Trung tâm Asean về năng lượng, Số 870/2020/QĐ-BYT, phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn, ưu điểm của phương pháp khấu trừ, Android 4.2.2, Nghị quyết 10, Quyết định số 1392/QĐ-UBND, Triệu chứng bệnh tụ huyết trùng lợn, nộp thuế thu nhập cao, Kệnh ở gia súc, Quy chế truyền máu 2007, Nghị quyết 13, hướng dẫn phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn, Jelly Bean trên PC, Chẩn đoán bệnh tụ huyết trùng lợn, Quyết định số 2369/QĐ-BTC, Công văn 2767/TCT-ĐTNN, cách phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn, Điều trị bệnh tụ huyết trùng lợn, Bệnh Mycoplasma, Quyết định số 2369, kinh nghiệm phòng bệnh tụ huyết trùng ở lợn, Dòng vịt biển HY2, Công ty IST Bỉ, Phòng bệnh tụ huyết trùng lợn, Số 2369/QĐ-BTC, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP, Công văn số 7910/VPCP-KTTH, Chi phí đi lại của ban giám đốc, Lợn nái lai LandracexVCN-MS15, Công văn số 2543/GSQL-GQ1, Công văn số 4961/BGTVT-KHCN, Lợn nái lai YorkshirexVCN-MS15, kinh doanh giày, Hàng mẫu nhập khẩu, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN, Công ty TNHH SCG Trading Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam, Thông tư liên tịch Số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Đăng ký quảng cáo giống cây trồng, Kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, nhận dạng tranh chấp hợp đồng, Số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, Đăng ký quảng cáo phân bón chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, Pháp luật về đại diện cho thương nhân, Nhập khẩu động cơ đa năng, Hướng dẫn xếp lương, Xếp lương chức danh nghề nghiệp, Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND, Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, Cán bộ không chuyên trách, Quy định chức danh cán bộ không chuyên, Số lượng cán bộ không chuyên trách, Mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách, Mức phụ cấp của từng chức danh, Thi hành Luật Giáo dục, Thông tư số 33/2005/TT-BGD-ĐT, Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT, Thị trấn trên núi cao, begomovirus, Truyện của Văn Giá, Quyết định số 1580/2019, bảng tài khoản, Quyết định số 2825/2019, Quyết định số: 18/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 432017/QĐ-TTg, Quyết định 2503, QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, Thực trạng nguồn nước ngầm, Quyết định 18/2020/QĐ-UBND, Số 1580/2019/QĐ-UBND, QUY ĐỊNH VIỆC CHO THUÊ, Danh mục tài khoản kế toán, Quyết định 539/2019/QĐ-UBND, Quyết định 19/2020/QĐ-UBND, Số 2825/2019/QĐ-BYT, Quyết định 2672/2019/QĐ-UBND, Vi rút dại, Hạn mức giao đất ở, Quyết định số 43, Quyết định lĩnh vực giáo dục, quyết định số 660/QĐ-UBCK, Quy định hạn mức giao đất, Quyết định số 18/2020, Quy chế thực hiện một cửa, Đánh giá nguồn nước ngầm, Quyết định 1580/2019/QĐ-UBND, Quy định mức chi hỗ trợ, Số 539/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 19/2020, QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở, Quyết định 2825/2019/QĐ-BYT, tên tài khoản, Số 2672/2019/QĐ-UBND, Hạn mức công nhận đất ở, Số 43/2017/QĐ-TTg, Công nhận quyền sử dụng đất, Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, Số 18/2020/QĐ-UBND, Hiện trạng sử dụng nước ngầm, Hệ thống siêu âm, Số 19/2020/QĐ-UBND, hạch toán kế toántài khoản kế toán, Quyết định số 539/2019, Bảng cân đối phát sinh, Ban hành quy chế một cửa, Quyết định số 2672/2019, Quy định hạn mức giao đất ở, Bệnh viêm gan truyền nhiễm ở chó, Diện tích đất tối thiểu, Lĩnh vực môi trường y tế, Công văn số 1200/KCB-QLCL&CĐT, số hiệu tài khoản giao dịch, Quản lý khai thác nguồn nước ngầm, Chuẩn hệ thống kiểm tra siêu âm, Thông báo 381, Diện tích tối thiểu được phép tách thửa, Đất được phép tách thửa, Sử dụng nước ngầm một cách bền vững, Khối chuẩn AWS, Bộ khối chuẩn ASTM, Quyết định 778/2020/QĐ-TTg, Quyết định 889/2019/QĐ-UBND, Khảo sát nhân viên y tế, Quyết định 3113/2019/QD-UBND, Khối chuẩn cơ bản ASME, Quyết định 3114/2019/QD-UBND, Số 889/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 778/2020, Mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện, Quyết định số 3113/2019, Đặc tính hệ thống, Số 778/2020/QĐ-TTg, Quyết định số 3114/2019, Quyết định số 889/2019, Sông Nhuệ - Đáy Lưu lượng, Số 3113/2019/QD-UBND, Số 3114/2019/QD-UBND, Nghị quyết số 42/2017/NQ-­HĐND, Tiêu diệt sâu hại, Nghị quyết số 42/2017, Quyết định Số: 1592/QĐ-UBND, Số 42/2017/NQ-­HĐND, lưu ý cho trẻ sơ sinh, Chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh, Hỗ trợ đối với lưu học sinh, Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT, Số 10/2018/TT-BGDĐT, Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2, Nghị định 95, Quyết định số 81/1999/QĐ-BTC, đăng ký dấu, Đăng ký dấu nghiệp vụ, Đăng ký lại dấu nghiệp vụ, Báo cáo Số: 3695/BC-BNN-VP, Đơn ký dấu nghiệp vụ, Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam, Báo cáo số 74/BC-UBND, Thông báo Số: 644/TB-BNN-VP, Thông báo số 556/TB-BGTVT, ẩm thực tổng hợp, cẩm nang nấu ăn ngon, Vai trò báo cáo tài chính, trị bệnh giun phổi, Công tác soát xét báo cáo tài chính, Hồ sơ thông báo, Chuẩn mực kiểm toán số 910, Thông báo số 15/VP-TH, Văn bằng DELF-DALF, Triển khai Hyper-V, Thủ tục công nhận văn bằng, bảo mật của Hyper-V, kiểm soát sự truyền thông, văn bằng Pháp ngữ, Thông báo 419, quản trị viên CNTT, Virtual Machine Manager, Hợp đồng pháp lý truyền thống, Bài cảm nhận bảo tàng, Thông tư 105/2005/TT-BTC, Nghị định 137/2005/NĐ-CP, Công văn 3923/TCT-TS, Giám định sức khỏe tâm thần, Nghị định số 137/2005/NĐ-CP, Quyết định 21/2009/QĐ-UBND, thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, Công văn 1750/TCT-CS, khai thuế tài nguyên, Mẫu hợp đồng cho vay tiền, thử trước khi ở, tiền lãi vay, Người dân cải cách thủ tục hành chính, Công văn 3625/ĐMDN, Quyết định 68/2007/QĐ-BTC, Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND, Doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính, Huy động người dân cải cách hành chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn, Hội đồng tư vấn cải cách hành chính, Chẩn đoán thuyên tắc, Thông báo 352, Điều trị thuyên tắc, p lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, Dự phòng thuyên tắc, Hội chứng tán huyết tăng, Thông báo 361, mất tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Tán huyết tăng urê huyết, Tẩy độc đất nhiễm dioxin, Tán huyết tăng urê huyết ở trẻ em, Tán huyết tăng urê máu do nhiễm trùng, Hoạt tính dioxygenase, Bệnh lý vi mạch, Demodex canis, Chó nghiệp vụ mắc bệnh ngoài da, Lậu Bình, Mô học da thường, Thông tư số: 89/2015/TT-BGTVT, Tỷ lệ chó mắc bệnh Demodex canis, Lịch sử tiến hóa đà điểu, Hồng Môn, Sinh lý đà điểu, Dạng thuốc bôi ngoài, Măng tây T, Bệnh án bệnh da liễu, Thông tư 238/2000/TT-BGTVT, Hệ sinh sản đà điểu, hủy Trúc, An toàn xe máy chuyên dùng, Cách xử lý da và lông thỏ, Xương rồng, Ấp trứng đà điểu, Kiểm định xe máy chuyên dùng, Ly Kaffir, Quyết định 1347, Ghi nhận ban đầu về khu hệ linh trưởng, Cách kiểm tra phiên bản hiện tại, Quản lý sàn giao dịch, Thông tư số 14/2016/TT-BCT, Bảo tồn A Yun Pa, điều hành sàn giao dịch Bất động sản, Thẩm quyền về bất động sản, Số 14/2016/TT-BCT, nghiệp vụ hòa giải, Bài giảng Dữ liệu bảng, Quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ, Bất động sản theo pháp luật công chứng, hòa giải viên giỏi, quá khứ, Sử dụng dữ liệu bảng, Công văn 94/BXD-KTXD, Pháp luật công chứng chứng thực

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
độ mịn - 4 sao (17 lượt)