Tìm kiếm "Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9

Tổ chức quy trình dạy học Dạy học thơ ở Tiểu học Xây dựng chương trình Tiếng Việt Tiểu học Kĩ năng tính toán Phương pháp dạy học Toán lớp 5 Nâng cao tư duy nhận thức cho học sinh Dạy học từ Hán Việt Xây dựng phương pháp tiếp cận dạy học Xây dựng chương trình dạy môn Khoa học Xây dựng thực nghiệm sư phạm Dạy học các phép toán cơ bản Tích hợp hỗ trợ công nghệ thông tin Dạy học môn Đạo đức lớp Ba Dạy học văn tả cảnh Quan sát thực hành dạy học Xây dựng hệ thống dạy học Tri thức tỉ số phần trăm Giải quyết vấn đề theo nhóm Nâng cao năng lực hướng dẫn của giáo viên Dạy học tích hợp Hình học và Khoa học tự nhiên Năng lực đọc phản biện của học sinh Dạy học phân môn Tập đọc Xây dựng tư duy phản biện Dạy học môn Đạo đức lớp Bốn Đổi mới cách dạy học tiểu học Thiết kế dự án dạy học Dạy học môn Tiếng Việt lớp Bốn Xây dựng chuẩn kiến thức kỹ năng Giáo dục ngôn ngữ học Phát triển ngữ liệu chủ điểm Gia đình Dạy học tích hợp tiểu học Phát triển kĩ năng tiếng Việt Xây dựng hệ thống đề bài Tập làm văn Đề bài tập làm văn tiểu học Bồi dưỡng quan điểm giao tiếp Phương pháp dạy học phân môn Dạy học môn Tập đọc lớp Năm Dạy học tích hợp chương trình Tiếng Việt Thiết kế các hoạt động nhóm đôi Xây dựng quy trình dạy học Toán Hoạt động dạy học toán theo nhóm Khai thác ngữ liệu dạy đọc Phát triển tư duy sáng tạo dạy học Ngữ liệu học ngôn ngữ Dạy học phân số Quá trình chuyển hóa sư phạm Phát triển năng lực giáo dục tổng thể Rèn luyện kĩ năng nghe nói Dạy học môn Kể chuyện Xây dựng hệ thống bài tập Tập đọc Trải nghiệm môi trường tự nhiên cho học sinh Nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm Xây dựng bài tập rèn kĩ năng nói Rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 Bài tập rèn kĩ năng nói Hệ thống bài tập tiểu học Phát triển chương trình Toán tiểu học Bài tập tính chu vi và diện tích Xây dựng mô hình dạy học Xây dựng chương trình tiểu học Dạy học tập đọc lớp 5 Ứng dụng hình thức dự án trong dạy học Hành vi đạo đức học sinh Rèn luyện hành vi đạo đức Kỹ thuật cắt ghép hình Dạy học hình học ở tiểu học Xây dựng phương pháp giảng dạy Kĩ năng trả lời câu hỏi Kĩ năng đọc hiểu văn bản Cách thức rèn kĩ năng trả lời câu hỏi Trải nghiệm dạy học thực tế địa phương Dạy đọc văn bản truyện Định hướng phát triển năng lực đọc Thiết kế bài dạy thực nghiệm Xây dựng hoạt động dạy đọc văn bản truyện Nâng cao tính sáng tạo của giáo viên Tổ chức trò chơi học tập trong dạy học Vận dụng lý thuyết RME vào giảng dạy hình học Mô hình 5E trong dạy học Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực Bài tập lớn Đại số tuyến tính Bài toán bình phương cực tiểu Giải đề thi Toeic 990 Tiểu luận môn học Quản trị chiến lược Đề thi Toeic 990 Toeic 990 Ôn thi Toeic 990 Phương pháp làm bài Toeic 990 Dạy học chuyên đề Công nghệ vi sinh vật Phương pháp dạy học môn Sinh học 11 Tổ chức học trải nghiệm Sinh học Hoạt động trải nghiệm Sinh học Rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông Phương pháp dạy học Lịch sử 12 Tư liệu hiện vật Lịch sử Kiến thức Lịch sử Việt Nam Dạy học phần sinh thái học Phát triển năng lực tư duy người học Kiến thức chương Sinh trưởng và phát triển

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Kiến thức chương Sinh học cơ thể thực vật, Kiến thức về nền văn minh thế giới, Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam, Phương pháp dạy môn Lịch sử 11, Dạy học chuyên đề Dinh dưỡng khoáng, Chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Dạy học chuyên đề Công nghệ enzim, Giáo dục hướng nghiệp nghề bác sĩ, Chuyên đề Công nghệ vi sinh vật, Tổ chức dạy học theo chuyên đề, Dạy học chuyên đề Bệnh dịch ở người, Thiết kế chủ đề dạy học, Mô hình trải nghiệm nghề nghiệp, Chương trình Sinh học lớp 10, Kiến thức bài Khúc xạ ánh sáng, Phát triển năng lực đề xuất, Phương pháp dạy học môn Toán 12, Chủ đề phương trình mũ và logarit, Phương pháp dạy học môn Lịch sử 10, Di sản văn hóa Cố đô Hoa Lư, Chương trình Lịch sử địa phương, Thiết kế hoạt động STEM, Chế tạo Nam châm điện, Đổi mới nội dung giáo dục, Dạy học phần Sóng cơ, Nâng cao chất lượng dạy học Vật lý, Kiến thức phần Động lực học, Dạy học chủ đề Không khí và sự sống, Hoạt động học tập trải nghiệm Vật lý, Chủ đề Guồng đưa nước lên nương, Quy trình thiết kế bài giảng dạy học, Phương pháp dạy học môn Vật lí 11, Trò chơi Nốt nhạc trái cây, Kế hoạch kiểm tra đánh giá, Lý thuyết khảo thí cổ điển, Phương pháp dạy học môn Vật lý 11, Phát triển năng lực thực nghiệm Vật lý, Mô hình vật chất chức năng của mắt, Kiến thức chương mắt, Kiến thức chủ đề mực dẫn điện, Thiết kế mô hình giáo dục STEM, Chủ đề Cối giã gạo bằng sức nước, Kiến thức Lịch sử Việt Nam, Phát triển năng lực tìm hiểu Lịch sử, Phương pháp dạy học môn Lịch sử 11, Chương trình Lịch sử thế giới, Câu hỏi trắc nghiệm chương Trường điện từ, Phim điện ảnh Lịch sử, Phương pháp dạy học môn Vật lí 12, Chương trình vật lý trung học phổ thông, Kiến thức chương Liên kết hoá học, Phương pháp dạy học môn Hoá học 10, Kiến thức chương Nhóm oxi, Phương pháp dạy học môn Hoá học 12, Ebook giáo khoa Hoá học, Chương trình hóa học 12 nâng cao, Kiến thức phần Kim loại, Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu, Hệ thống bài tập trắc nghiệm Hoá, Phương pháp dạy học môn Hoá học 11, Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, Phương pháp đánh giá theo rubric, Nâng cao chất lượng dạy học Hoá, Phương pháp ghi nhớ lý thuyết, Kiến thức chương Hóa hữu cơ nâng cao, Thiết kế từ điển điện tử, Kiến thức phần chất vô cơ, Thiết kế bài giảng môn Hoá, Chương trình Hóa hữu cơ 11 nâng cao, Tổ chức hoạt động nhóm dạy học, Thái độ học sinh đối với môn Hóa, Xử lý tình huống trong dạy học, Nâng cao chất lượng dạy và học Hoá, Chương trình Hóa học phần Vô cơ, Nâng cao chất lượng dạy học hóa, Mô hình thí nghiệm hóa học, Quá trình điều chế Zeolite X, Tái sử dụng chất thải nông nghiệp, Dạy học chương Hiđrocacbon không no, Mô hình dạy học dự án tích hợp, Chương trình Hoá học Vô Cơ, Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức, Quá trình ion hóa kép không liên tục, Sự tái va chạm của electron, Kiến thức chương Oxi – Lưu huỳnh, Phát triển năng lực tự học, Mô hình giáo dục 5E, Nâng cao chất lượng dạy và học, Kiến thức chương Nhiệt học, Kiến thức phần hoá học hữu cơ, Bài tập thực tiễn tích hợp liên môn, Kiến thức phần phi kim, Hệ thống bài tập sáng tạo Vật lí, Hoạt động dạy học thí nghiệm, Hóa học vô cơ lớp 10, Quy luật trí não của John Medina, Kiến thức phần hiđrocacbon, Chương trình giáo dục phổ thông Lào, Kiến thức chương Quang hình học, Kiến thức chương Các định luật bảo toàn, Phát triển năng lực hợp tác, Mô hình giáo dục B-learning, Phương pháp dạy học môn Vật lí 10, Hệ thống bài tập Vật lí, Tham số suy giảm của chùm tia gamma, Thiết kế mô hình Mặt trời, Phương pháp R-matrix, Hệ nucleon – hạt nhân, Mô hình dạy học tích hợp liên môn, Phát triển năng lực thực nghiệm Hoá học, Kỹ thuật gamma tán xạ ngược, Phương pháp dạy học môn Vật lý 10, Kiến thức chương Phi kim Hóa học, Phương pháp Nikiforov–Uvarov, Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, Mô hình dao động tử điều hòa, Nguyên tử hydro trung hòa, Nguyên tử trung hòa trong từ trường, Mô hình nguyên tử Rydberg, Kiến thức quang hình học, Dạy học cho học sinh khiếm thị, Học sinh khuyết tật thị giác, Luận văn tốt nghiệp Sư phạm vật lí, Dao động tử điều hoà một chiều, Nguyên tử siêu lạnh trong bẫy quang học, Hiện tượng bùng nổ nhiệt, Quy trình xử lý mẫu thực phẩm, Phương trình đường tán sắc năng lượng, Kiến thức chương Chất rắn, Phương pháp dạy học môn Hóa 10, Phương pháp dạy học môn Vật lí 9, Kiến thức chương Điện từ học, Bồi dưỡng năng lực giải quyết các vấn đề, Chương trình Hóa học Hữu cơ lớp 11, Phần mềm Coach trong dạy học, Kiến thức chương Chuyển động ném, Kiến thức chương Tĩnh học vật rắn, Kiến thức chương lượng tử ánh sáng, Kiến thức chương Chất rắn và chất lỏng, Chế tạo dụng cụ thí nghiệm, Chương Dòng điện xoay chiều, Dạy học dự án Hóa học hữu cơ, Xây dựng tài liệu điện tử, Thiết kế hoạt động dạy học tương tác, Chương trình Giải tích 2, Bài tập phần đạo hàm và vi phân, Phương pháp dạy học môn Vật lý 12, Kiến thức bài Phóng xạ, Chương Cơ sở nhiệt động lực học, Chủ đề chậu cây thông minh, Chủ đề năng lượng gió, Mô hình dạy học 6E, Xây dựng chủ đề tích hợp kiến thức, Kiến thức Vật lí và Sinh học, Tích hợp Vật lí – Y học, Kiến thức cơ học lượng tử, Xây dựng tài liệu tham khảo, Phương pháp dạy học Hoá học, Thiết kế bộ mẫu trò chơi, Trò chơi tương tác trong dạy học, Hoạt động của vi điều khiển Arduino Nano, Vân giao thoa nhiễu xạ, Hệ đo quang trắc thiên văn, Xác định sai số của cấp sao, Phần mềm xử lý ảnh IRAF, Bài toán phương trình vật lý - toán, Giải bài tập vật lý dạng đồ thị, Kiến thức chương chuyển động của vật rắn, Chủ đề đèn học thay đổi cường độ sáng, Quan niệm sai lầm về phóng xạ, Hệ thống đầu dò điều khiển từ xa, Thí nghiệm về phóng xạ, Chế tạo của tính chất từ, Câu lạc bộ hóa học phổ thông, Vật liệu bán dẫn từ Indium Iron Antimonide, Phương pháp phân tích màng mỏng, Dạy học kiến thức về phóng xạ, Kiến thức Hóa học phi kim lớp 10, Buồng sương Wilson, Khảo sát tính đâm xuyên của tia gamma, Lịch sử Vật lý hạt nhân, Nghiên cứu tương tác nucleon - nucleon, Thiết kế chủ đề STEM xe robot tự dò đường, Quang trắc sao biến quang, Phần mềm IRAF, Khóa luận tốt nghiệp Vật lí hạt nhân, Cấu trúc bong bóng trong hạt nhân 54Ca, Tương tác Skyrme hiệu dụng, Lời giải bài toán kết cặp, Chụp ảnh cắt lớp đám mây điện tử ngoài, Phân tử bất đối xứng, Thí nghiệm vật lí gắn kết cuộc sống, Chương trình dạy học phần Nhiệt học, Chương trình MCNP – CP, Khóa luận tốt nghiệp Sư phạm Ngữ văn, Dạy học phần Đọc hiểu, Hồ sơ đọc, Phát triển hứng thú đọc thơ hiện đại, Giáo dục định hướng phát triển năng lực, Hệ thống hóa lý thuyết ác suất thống kê, Dạy học đọc hiểu truyện ngắn hiện đại, Khoa học giảng dạy Vật lý, Kiểm định đô tin cậy của thang đo, Hướng dẫn học sinh Viết văn bản thuyết minh, Văn bản thuyết minh có lồng ghép yếu tố nghị luận, Thiết kế kế hoạch dạy học thực nghiệm, Kỹ năng tạo lập văn bản đa phương thức, Phương pháp megastory, Năng lực viết trong chương trình Ngữ văn, Phát triển năng lực suy luận thống kê, Giáo dục số liệu thống kê, Năng lực thống kê học sinh lớp 10, Dạy học Góc lượng giác, Dạy học công thức lượng giác, Định hướng phân hoá, Phương pháp dạy học Toán 10, Lý thuyết kết nối vào dạy học, Dạy học Véc tơ, Phương án dạy học vectơ, Giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh, Năng lực giải bài tập Toán, Phát triển tư duy thuật giải Toán, Giáo dục di sản văn hóa, Lồng ghép nội dung giáo dục Địa lí, Phương pháp dạy học Địa lí 9, Dạy học lồng ghép, Dạy tự học học phần đại số tuyến tính, Phương pháp dạy học định hướng phân hóa, Phương pháp mô hình hóa trong dạy học, Phương pháp dạy học Hình học 12, Dạy học theo chủ đề Bất đẳng thức, Dạy học hình học 8, Năng lực tự học Toán, Thiết kế xây dựng khóa học trực tuyến, Giáo dục giá trị di sản, Kĩ năng giải bất phương trình mũ, Bài tập có phân bậc, Kích thích hứng thú học tập môn Đại Số, Phương pháp dạy học Giải tích 11, Năng lực giải bài tập Toán 11, Phương pháp khám phá, Dạy học chủ đề Lượng giác lớp 11, Bài toán thực tiễn về phương trình, Lí thuyết về vùng phát triển gần nhất, Chương trình dạy học Đại số và Giải tích, Bồi dưỡng thường xuyên kiến thức bản đồ học, Dạy học bổi dưỡng, Dạy học chủ đề Phương trình lượng giác, Giáo dục phổ thông theo hướng phân hóa vi mô, Bài tập đánh giá năng lực toán học, Phương pháp dạy học môn Toán 10, Vận dụng dạy học khám phá, Dạy học hình học lớp 9, Phương pháp dạy phân hoá, Thiết kế đồ tư duy, Năng lực giải bài tập hình học, Hình thành kĩ năng sử dụng bản đồ, Dạy học Địa lí lớp 11, Chương trình dạy học nội dung vectơ, Dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8, Thiết kế chủ đề dạy học Địa Lí 10, Phương pháp dạy học Địa lí 10, Bài tập toán khoảng cách trong hình học không gian, Giáo dục theo định hướng phân hóa, Sư phạm dạy học chủ đề, Chương trình dạy học địa lí địa phương, Giảng dạy nội dung Địa lí, Thiết kế dạy học trực tuyến, Khoa học xã hội lớp 6, Phương pháp dạy học Địa lí lớp 12, Dạy học hợp tác trong môn Địa Lí 12, Module dạy học hợp tác, Phương pháp Địa lí lớp 10, Thiết kế tư duy trong dạy học, Sơ đồ tư duy trong dạy học Địa lí lớp 11, Phương pháp tích hợp trong dạy học Địa lí, Rèn luyện kĩ năng khai thác Atlat Địa lí, Xây dựng hệ thống bài tập biểu đồ Địa lí, Dạy học kết hợp với đào tạo trực tuyến, Rèn luyện kĩ năng tương tự hóa, Dạy học hình học 9, Dạy học phát hiện sửa chữa sai lầm, Nguyên tắc dạy học theo dự án, Phương pháp suy luận ngoại suy, Dạy học “Sinh học cơ thể người và vệ sinh”, Dạy học Sinh học 10 THPT bằng tiếng Anh, Phương pháo dạy học Sinh học 10, Google Earth trong thiết kế bài giảng, Sử dụng kênh hình trong dạy học Địa lí 12, Dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh, Đổi mới phương pháp dạy học Địa lí, Phát triển năng lực thực hành học sinh, Chăn nuôi và thủy sản đại cương, Phương pháp dạy Công nghệ 10, Kĩ năng giải bài tập Sinh học, Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức, Giáo dục hệ Giáo dục thường xuyên, Kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học Địa lí, Thiết kế bài tập nhận thức, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Địa lí, Phát triển năng lực cho học sinh phổ thông, Vận dụng Webquest method trong dạy học, Chương trình học phần Sinh thái học, Giáo dục định hướng phát triển năng lực tự học, Tích hợp liên môn trong dạy học Sinh học, Chương trình dạy học phần Vi sinh vật, Chương trình dạy học Địa lí lớp 9, Giáo dục kiến thức về chủ quyền lãnh thổ, Dạy học Trồng trọt, Dạy học lâm nghiệp đại cương, Thiết kế hoạt động trải nghiệm Địa lí lớp 12, Chương trình Địa lí phổ thông mới, Thiết kế bài giảng Địa lí 12, Kĩ năng địa lí dân cư, Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật, Kế hoạch thực nghiệm địa lí, Tổ chức dạy học chuyên đề sinh thái nhân văn, Giá trị nhân văn sinh thái, Dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông, Giáo dục kinh doanh cho học sinh, Dạy học Sinh học cơ thể động vật, Vận dụng dạy học theo nhóm, Dạy học phần cơ thể người và sức khỏe, Tổ chức hoạt động trải nghiệm môn Địa lí, Chương trình dạy học Địa lí lớp 12, Kĩ năng thực hành Địa lí phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên, Phương pháp khai thác số liệu, Phương pháp dạy học Địa Lí 8, Tích hợp nội dung giáo dục biến đổi khí hậu, Định hướng giáo dục phát triển năng lực, Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Địa lí, Xây dựng kế hoạch dạy học Địa lí lớp 11, Phát triển năng lực giải bài tập, Cấu trúc hệ thống văn hóa, Bài giảng Lịch sử tư tưởng Phương Đông, Dịch tễ mô tả, Bản sắc văn hóa Phương Đông, Bệnh sốt sữa, Phát triển năng lực tư duy Địa lí, Nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phương pháp chế biến ẩm thực, Nguyên lý chăm sóc sức khoẻ trong y học gia đình, Quản lý chăm sóc sức khỏe, Điều trị sức khỏe gia đình, Rèn luyện kỹ năng giải toán Ma trận, Đổi mới chương trình giáo dục Địa lí, Bài giảng Nguyên lý thiết kế mạch dãy, Thiết kế máy đồng bộ xung, Mạch logic dãy, Dflip-flop sườn xuống, Tích hợp giáo dục giá trị di sản văn hóa, Kiến thức văn hóa địa phương, Bài giảng Dịch tễ học mô tả, Thiết kế chủ đề dạy học Địa lí lớp 12, Mức độ bệnh của thú, Số năm kinh nghiệm nuôi của hộ, Dạy học môn Địa lí 12, Tích hợp kiến thức lãnh thổ và biên giới, Dạy học nội khóa, Bài giảng Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm, Bệnh trên quần thể, Bài giảng Quản lý dịch bệnh, Nguyên tắc phòng - chống dịch bệnh, Hệ thống giám sát dịch bệnh, Hiệu lực chất sát trùng, Khái niệm Y học gia đình, Lịch sử phát triển của Y học gia đình, Công cụ đánh giá gia đình, Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, Phát triển mô hình bác sĩ gia đình, Quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm, Quản lý sức khỏe toàn diện, Chiến lược dự phòng bệnh không lây nhiễm, Sàng lọc phát hiện bệnh sớm, Bệnh mạn tính không lây nhiễm, Nguyên tắc sàng lọc bệnh, Bệnh ở cá thể, Hồ sơ quản lý sức khoẻ theo y học gia đình, Xét nghiệm xác định hiện diện của bệnh, Bệnh trong quần thể, Phương pháp tiêu cơ, Vòng đời người chăm sóc sức khoẻ, Vòng đời gia đình trong chăm sóc sức khoẻ, Chăm sóc sức khoẻ theo nguyên lý y học gia đình, Nhà máy sản xuất phụ tùng, Phương pháp cải tiến công việc, Vai trò của 5S, Nâng cao ý thức làm việc, Cách sắp xếp khu vực làm việc, Phương pháp thực hiện vệ sinh, Dãy phép thử Bernoulli, Vectơ ngẫu nhiên hai chiều, Ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên, Vectơ ngẫu nhiên liên tục hai chiều, Giả thuyết về giá trị trung bình, Toán tử xuất, Quá trình phát triển hệ thống thuế Việt Nam, Cách phân loại thuế, Chiến lược cải cách thuế

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9 - 4 sao (17 lượt)