"đề thi khối C năm 2007"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản đề thi khối C năm 2007

đề thi anh văn lớp 9 đề thi HSG cấp trường môn Anh Đề thi tiếng anh lớp 9 đề học sinh giỏi anh 9 thi chọn học sinh giỏi anh học sinh giỏi anh cấp trường đề thi anh văn khối 9 trắc nghiệm anh văn 7 đề thi tuyển chọn Luật số 37 2005 QH11 Quy chế hệ thống kế toán Hệ thống tổ chức kiểm toán Bộ máy điều hành Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Kiểm toán nhà nước theo khu vực Kiểm toán viên nhà nước Giám sát hoạt động kiểm toán Cộng tác viên kiểm toán Luật kiểm toán số 37 2005 QH11 Vai trò của kiểm toán nhà nước quy định kiểm toán nhà nước luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế phạm vi điều chỉnh kiểm toán nhà nước Luật số 81 2015 QH1 giấy ủy nhiệm Nhiệm vụ kiểm toán nhà nước Quyền hạn kiểm toán nhà nước quy định về kí kết Quy trình kiểm toán dự án đầu tư quy định về gia nhập thực hiện điều ước quốc tế Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước Liên bang Thụy Sỹ Luật kiểm toán Việt Nam Nghị quyết kiểm toán Nghị quyết kiểm toán Nhà nước Chức vụ tổng kiểm toán Nhà nước Hội kiểm toán viên Kiểm soát quyền lực Đóng góp của Kiểm toán nhà nước Nguồn nhân lực kiểm toán hệ thống kiểm toán nhà nước Luận án Tiến sĩ Luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994 Giải quyết khiếu nại tố cáo Tố cáo tại kiểm toán nhà nước Quy trình xử lý đơn khiếu nại quốc phòng khu vực phòng thủ tổng động viên Luật giáo dục quốc phòng Chính sách giáo dục quốc phòng Kiến thức quốc phòng Nguyên tắc giáo dục quốc phòng Giáo trình Luật Quốc tế Luật tổ chức quốc tế Luật ngoại giao và lãnh sự An ninh quốc tế Đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế Luật Quốc tế nhân đạo Nguyên tắc Luật Thương mại quốc tế Giáo dục quốc phòng và an ninh Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh Phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng an ninh Luận án Tiến sĩ Luật Quốc tế Pháp luật cộng đồng ASEAN Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Tội phạm xuyên quốc gia tại Việt Nam Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật Quốc tế Pháp luật cộng đồng ASEA Tội phạm xuyên quốc gia ở Việt Nam Pháp luật về quân sự quốc phòng Nội luật hóa Công cụ pháp lý quốc tế Quyết định số 37 2014 QĐ UBND Quỹ quốc phòng an ninh Sử dụng quỹ quốc phòng an ninh Quản lý quỹ quốc phòng an ninh Thu quỹ quốc phòng an ninh Nâng chất lượng giáo dục quốc phòng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân An ninh nhân dân Luật phòng cháy và chữa cháy Tổ chức lực lượng phòng cháy Quản lý phòng cháy chữa cháy Hoạt động phòng cháy Hoạt động chữa cháy Luật phòng cháy chữa cháy Hoạt động phòng cháy chữa cháy Xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy Quy định về phòng cháy chữa cháy Giáo dục an ninh quốc phòng Vấn đề xử phạt vi phạm hành chính Quy định luật bảo hiểm y tế Vấn đề an ninh quốc phòng luật ngân hàng nhà nước Việt nam 19997 chính sách tiền tệ quốc gia

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Bài giảng Luật ngân sách nhà nước, Vị trí của ngân sách nhà nước, Giáo trình Luật ngân sách nhà nước, Lập dự toán ngân sách, Phương diện kinh tế và pháp lý, câu hỏi luật ngân sách nhà nước, ôn tập môn luật tài chính, tài liệu môn luật tài chính, Quỹ ngân sách nhà nước, Pháp luật thu ngân sách nhà nước, Bài giảng Thu ngân sách nhà nước, Phân loại thu ngân sách nhà nước, Khoản thu ngân sách nhà nước, Pháp lý về ngân sách nhà nước, Kinh phí ngân sách nhà nước, Hướng dẫn sử dụng ngân sách nhà nước, Pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, Vấn đề phân cấp quản lý nhà nước, Chu trình ngân sách, Phân cấp quản lý ngân sách, Luật số 84 2015 QH13, Giám sát ngân sách nhà nước, Kiểm toán ngân sách nhà nước, chất nguy hiểm về cháy, đội dân phòng, Số 79 2014 NĐ CP, Nghị định Số 79 2014 NĐ CP, Thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy, Sửa đổi Luật phòng cháy và chữa cháy, Bổ sung Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật phòng cháy, Lệnh phòng cháy chữa cháy, Nguy hiểm về cháy, Nguyên tắc phòng cháy, Trách nhiệm phòng cháy, Bảo hiểm cháy, Mẫu Quyết định thành lập, Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, Điều lệ tổ chức doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động doanh nghiệp, Phòng cháy và chữa cháy, Công tác phòng cháy và chữa cháy, Thiết bị thông tin bộ đàm, Thiết bị cấp cứu sự cố, Công tác báo cáo, Hỏi đáp về, nội quy phòng cháy, chữa cháy, Công văn số 1807/BCA V03, Điều kiện pháp lý, Hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, Thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, Thiết bị phòng cháy chữa cháy, Ý định mua lặp lại, Thói quen mua hàng, Nghị quyết số 05 2017 NQ­ HĐND, Nghị quyết số 05 2017, Số 05 2017 NQ­ HĐND, Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, Quyết định số 660 QĐ UBDT, Quyết định số 660, Số 660 QĐ UBDT, Công văn số 1958/BCA V03, Công ty TNHH Thực phẩm Hàn Quốc Vina, Công văn số 5285/VPCP ĐMDN, Hệ thống phòng cháy chữa cháy, luật về tài nguyên, luật tài nguyên và môi trường, Chỉ thị Số 20 CT UBND, Nghị quyết số 04/2019/HĐND, Số 04/2019/HĐND, Nghị quyết số 04/2019, Văn bản quy phạm pháp luật, Luật tổ chức Chính quyền địa phương, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, Pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, Bệnh Covid 19, Công tác phòng chống dịch bệnh, Dịch bệnh truyền nhiễm, Pháp nhân thương mại, Hành vi xâm hại môi trường, Nghị quyết số 21/NQ CP, Số 21/NQ CP, Vắc xin phòng COVID 19, Quyết định số 2763/QĐ BYT, Số 2763/QĐ BYT, Phòng chống dịch bệnh COVID 19, Quyết định số 973/QĐ BYT, Số 973/QĐ BYT, Nghị quyết số 16/NQ CP, Số 16/NQ CP, Chi phí cách ly dịch bệnh COVID 19, biện pháp cách ly y tế, Quyết định số 2627 QĐ UBND, Quyết định số 2627, Số 2627 QĐ UBND, Phòng chống dịch bệnh, Quyết định 80/2020/QĐ BCĐQG, Quyết định số 80/2020, Số 80/2020/QĐ BCĐQG, Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Quyết định số 2422/QĐ BYT, Số 2422/QĐ BYT, Nghị quyết số 326/NQ­ HĐND, Số 326/NQ­ HĐND, Nghị quyết tỉnh Quảng Ninh, Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, Hỏi đáp về Luật quản lý thuế, Tài liệu hỏi đáp về Luật thuế, Ấn định thuế, Nghĩa vụ nộp thuế, Bài giảng Luật Thuế, Pháp lý luật quản lý thuế, Áp dụng luật quản lý thuế, Xử lý vi phạm luật thuế, Thanh tra thuế, Thông tin người nộp thuế, Quy định chung về thuế, Khai tính thuế, Đặc điểm luật thuế, Pháp lý luật thuế, Khái niệm luật thuế, Vai trò luật thuế, Tầm quan trọng của quản lý thuế, Tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, Thanh tra kiểm tra thuế, Xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Văn bản quy định, Thủ tục hoàn thuế, Triển khai chính sách thuế mới, Bài giảng Chính sách thuế mới, Bổ sung Luật Quản lý thuế, Vấn đề về quản lý thuế, Quan hệ pháp luật thuế, Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Pháp luật thuế giá trị gia tăng, luật quốc tịch, Giải quyết các trường hợp nhiều quốc tịch, Không quốc tịch, Thay đổi quốc tịch, Mất quốc tịch, Quyết định số 4204 QĐ BTP, Thực hiện Luật quốc tịch Việt Nam, Triển khai Luật quốc tịch Việt Nam, Vấn đề Luật quốc tịch Việt Nam, Kế hoạch triển khai Luật quốc tịch, tài liệu về quốc tịch, quy định quốc tịch việt nam, người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch, Quyết định cho thôi quốc tịch, Văn bản cho thôi quốc tịch, Nghiên cứu về Luật quốc tịch Việt Nam 1998, tiểu luận Nghiên cứu về Luật quốc tịch Việt Nam 1998, luật quốc tịch VN, quốc tịch nước ngoài, Luật số 60 2014 QH13, Luật Hộ tịch, Thủ tục đăng ký hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Quản lý nhà nước về hộ tịch, Luật nuôi con nuôi, Luật quốc tịch Việt Nam 2008, Số 56 2014 QH13, Luật số 56 2014 QH13, Luật sửa đổi luật quốc tịch Việt Nam, Bổ sung luật quốc tịch Việt Nam, Đăng ký hộ tịch, Pháp luật Việt Nam về đăng ký hộ tịch, luật số 24 2008 QH12, cách làm quốc tịch việt nam, tài liệu văn bản luật, Nghị định cho thôi quốc tịch, Hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam, luật sỹ quan quân đội nhân dân việt nam, quân đội nhân dân, tuyển chọn đào tạo sỹ quan, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TTĐB và VAT, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động, phương hướng hoàn thiệt, hệ thống nhà nước, Dự thảo luật sửa đổi, Điều kiện hưởng lương hư, gàn buộc với luật phá, Luật 35 2002 QH10, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, Người tham gia tố tụng, Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam, Mô hình tố tụng hình sự, Áp dụng tố tụng tranh tụng, Đề cương tố tụng hình sự, Khái niệm luật tố tụng hình sự, Nguyên tắc luật tố tụng hình sự, Ôn thi tố tụng hình sự, Giáo trình Luật tố tụng hình sự, Tụng hình sự, C quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng, Khởi tố vụ án hình sự, Quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, Nghiệp vụ tố tụng hình sự, Nguyên tắc của Luật Tố tụng hình sự, Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự, Ôn tập Luật tố tụng hình sự, Câu hỏi Luật tố tụng hình sự, Nhập môn luật tố tụng hình sự, Nguyên tắc cơ bản luật tố tụng, Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư, Luật hình sự thời phong kiến, Luật hình sự thời Pháp thuộc, Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, Giải quyết vụ án hình sự, Nhiệm vụ Luật Tố tụng Hình sự, Quy định của luật tố tụng hình sự, Hoàn thiện luật tố tụng hình sự, Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tố tụng, Bộ quy tắc ứng xử tư pháp, Khởi tố hình sự, Điều tra vụ án hình sự, Truy tố hình sự, Bài giảng tụng hình sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khoáng sản, luật khoáng sản, Xu hướng giá khoáng sản, Khan hiếm tài nguyên khoáng sản, Lý thuyết về xu hướng giá khoáng sản, Chỉ số cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, Quản lý nhà nước về giá khoáng sản, Khoáng sản Việt Nam, Trữ lượng khoáng sản, Khai thác khoáng sản, Thực trạng khoáng sản Việt Nam, Các dạng khoáng sản, Khoáng sản thiên nhiên, Khoáng sản học, Tài liệu khoáng sản học, Nghiên cứu khoáng sản học, Luận văn khai thác khoáng sản, Báo cáo khai thác khoáng sản, Bảo vệ tài nguyên khoáng sản, khoáng sản ở biển Đông, giá trị khoáng sản, sử dụng khoáng sản, Chế biến khoáng sản đồng, Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tài nguyên khoáng sản Việt Nam, Khái quát tài nguyên khoáng sản, Vai trò khoáng sản, Phân bổ tài nguyên khoáng sản, Chính sách khoáng sản Việt Nam, Quản lý khoáng sản Việt Nam, Phương pháp địa tin học, Tài nguyên khoáng, Đánh giá tài nguyên khoáng, Khoáng sản vàng gốc, Đánh giá khoáng sản vàng gốc, Khoáng sản vàng gốc khu vực Phước Sơn, Lý thuyết khoáng sản học, Khai thác tài nguyên khoáng sản, Luật khoáng sản năm 1996, Quản lý khoáng sản, Bài thuyết trình Địa chất, Tài nguyên khoáng sản thế giới, Ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản, Chế biến khoáng sản học, Luận văn khoáng sản học, Luật khoảng sản sửa đổi, Luật khoáng sản bổ sung, Luật khoáng sản năm 2005, Nguyên tắc luật khoáng sản, Qui trình khai thác khoáng sản, Tài liệu nghiên cứu khoáng sản, Ngành địa chất, Khoáng sản kim loại, loại hình khoáng sản, Khoáng sản không kim loại, Địa môi trường mỏ khoáng, Quản lý tài nguyên khoáng sản, Giáo trình Tài nguyên khoáng sản, Phương thức kết đọng mỏ khoáng, Mỏ khoáng công nghiệp, Cấu trúc mỏ khoáng, Quá trình tạo quặng, Khoáng sản thiếc, Đồng đen cổ, Phân tích hoạt động khai thác khoáng sản, Ảnh hưởng hoạt động khai thác khoáng sản, Hoạt động khai thác khoáng sản, mỏ khoáng sản, Luật số 12 1999 QH10, Sửa đổi bổ sung luật báo chí, Luật báo chí năm 1999, Ngành báo chí, Phong cách báo chí, Luật doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999, quyền tự do báo chí, xúc phạm uy tín, chủ quản báo chí, lợi ích của đất nước, loại hình báo chí, Luật báo chí 1989, pháp luật báo chí, Luật báo chí việt nam, Giải bài tập GDCD 8, Giải bài tập SGK GDCD 8, Tự do ngôn luận, Mục đích sử dụng quyền tự do ngôn luận, Thực hiện quyền tự do ngôn luận, Công ước quốc tế về quyền con người, Quyền tự do biểu đạt, Bài giảng GDCD 8 bài 19, Bài giảng GDCD lớp 8, Nội dung quyền tự do ngôn luận, Ý nghĩa quyền tự do ngôn luận, Quyền làm chủ của công dân, Giáo án GDCD 8 bài 19, Giáo án GDCD lớp 8, Giáo án GDCD 12 bài 6, Giáo án điện tử GDCD 12, Giáo án lớp 12 môn GDCD, Công dân với các quyền tự do, Quyền tự do cơ bản của công dân, Giáo dục công dân lớp 12, Các quyền tự do cơ bản, Giáo án Giáo dục công dân 12, Giáo dục công dân 12 Bài 6, Công dân với các quyền tự do cơ bản, Bài giảng GDCD 12 bài 6, Bài giảng điện tử GDCD 12, Bài giảng lớp 12 môn GDCD, Quyền bất khả xâm phạm, Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, Văn hóa tranh luận, Ôn cố tri tân, Quyền tranh luận, Quyền tự do tư tưởng, Tự do báo chí, Bảo an toàn bí mật, quyền được tham gia của trẻ em, tài liệu về quyền trẻ em, thảo luận về quyền trẻ em, Hướng dẫn giải bài tập GDCD 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK GDCD 8, Giải bài tập trang 53 SGK GDCD 8, Giải bài tập quyền tự do ngôn luận, Giải bài 3 trang 54 SGK GDCD 8, Thế nào là quyền tự do ngôn luận, luật sửa đổi bổ sung luật bầu cử đại biểu quốc hội, thành phần đại biểu quốc hội, bầu cử quốc hội, nghị định quốc hội, Quốc hội và các Thành viên, Congress and Its members, Khám phá hai Quốc hội, Quốc hội của các đại biểu, Chiến lược tranh cử, Tham gia trò chơi bầu cử, Hội đồng nghị sự, Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng, Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Thống nhất đất nước, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Đảng Cộng sản Đông Dương, luật sửa đổi luật đất đai số 10 1998 QH 10, Thông tư 35 2001 TT BTC, Quyết định 80 2001 QĐ TTg, sở hữu trí truệ, Nghị định số 66 2001 NĐ CP, luật đất đai giải quyết tranh chấp, Nghị định số 79 2001 NĐ CP, Nghị định 79 2001 NĐ CP, Thông tư 1842 2001 TT TCĐC, Nghị định 68 2001 NĐ CP, Nghị định 66 2001 NĐ CP, bổ sung một số điều của Luật THUế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1998, luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, thuế suất Xuất nhập khẩu, luật ngân hàng nhà nước VN, luật nghĩa vụ quân sự, thời hạn phục vụ tại ngũ, Khái quát về luật nghĩa vụ quân sự, Căn cứ phát sinh nghĩa vụ quân sự, Đối tượng luật nghĩa vụ quân sự, Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ quân sự, 8 điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2016, Nghĩa vụ quân sự 2016, Tham gia nghĩa vụ quân sự, Chế độ nghĩa vụ quân sự, Luật số 78 2015 QH13, Nhiệm vụ quân sự, Thực hiện nghĩa vụ quân sự, Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, Đăng ký nghĩa vụ quân sự, Bài giảng Luật Nghĩa vụ quân sự, Thanh niên phục vụ tại ngũ, Việc phục vụ của hạ sĩ quan

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
đề thi khối C năm 2007 - 4 sao (17 lượt)