"Chia sẻ tri thức trong khu vực công"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Chia sẻ tri thức trong khu vực công

Bài giảng Trang Tử Tác phẩm của Trang Tử Thế giới quan của Trang Tử Nhân sinh quan của Trang Tử Lối viết văn của Trang Tử Lược đồ văn học quốc ngữ Văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1945 Tương tác thể loại văn học quốc ngữ Lịch sử văn học quốc ngữ Việt Nam Truyện Việt Nam trước 1945 Truyện hay viết cho thiếu nhi Sự nghiệp văn chương của Tô Hoài Chủ đề phong tục trong văn học Truyền kỳ Đường Bài giảng Truyền kỳ Đường Đặc điểm truyền kỳ Đường Bố cục của truyền kỳ Đường Nhân vật trong truyền kỳ Đường Nghệ thuật trong truyền kỳ Đường Đảng bộ Trung Kỳ Động viên công nông Đường lối cách mạng vô sản Quyết định số 409 QĐ TTLLTPQG Tìm hiểu mối quan hệ công tác Quyết định số 1463 QĐ BTP Tổ chức lễ dâng hương Kế hoạch tổ chức lễ dâng hương Khai chương nhà chờ Khu di tích cơ quan Bộ Tư pháp Công văn số 5016/BTP PBGDPL Quyết định số 760 QĐ BTP Quyết định số 471/QĐ TTg Chỉ số hài lòng của người dân Xác định chỉ số hài lòng người dân Cơ quan hành chính Bộ Tư pháp Chỉ số hài lòng của tổ chức Trang thông tin điện tử PBGDPL Cơ sở dữ liệu hỏi đáp pháp luật Môi trường kinh oanh Quyết định số 495 QĐ BTP Hoạt động Cục công nghệ thông tin Kế hoạch cục công nghệ thông tin Quyết định số 1025 QĐ BTP Tìm hiểu ngành Tư pháp Năng lực công chức tư pháp hộ tịch Đề án ứng dụng công nghệ thông tin Đánh giá năng lực công chức Nâng cao năng lực cho cán bộ Số 925 QĐ BTP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Quyết định số 1893 2019 Số 1893 2019 QĐ UBND Quyết định 1893 2019 QĐ UBND Quyết định số 2668 QĐ BTP Công nghệ thông tin trong thống kê Báo cáo số 28 BC CĐKGDBĐ Kết quả công tác quý I Chương trình công tác quý II Cục đăng ký quốc gia Kế hoạch công tác năm của Cục đăng ký Quản lý nhà nước giao dịch đảm bảo Công tác lý lịch Tư pháp Quyết định số 1481 QĐ BTP Hưởng ứng ngày pháp luật Lễ hưởng ứng ngày pháp luật Thành lập nước Việt Nam Công văn số 4551 BTP CNTT Việc triển khai cơ sở dữ liệu Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia Dữ liệu quốc gia về pháp luật Vấn đề triển khai cơ sở dữ liệu Tổ chức thu phí cung cấp thông tin Số 64 2014 NĐ CP Nghị định Số 64 2014 NĐ CP Quy định chi tiết Luật Tiếp công dân Báo cáo số 109 BC UBND Số 109 BC UBND Công tác rà soát pháp luật Quy chế phối hợp trong công tác rà soát Người vi phạm hành chính Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm Người có hành vi vi phạm hành chính Vay tín dụng đen Quy định đảm bảo an ninh Quy định đảm bảo trật tự Công tác thế chấp bằng quyền sử dụng đất Quyết định số 189 QĐ BTP Trình tự đầu tư xây dựng công trình Thủ tục đầu tư xây dựng công trình Quyết định số 1063 QĐ BTP Tập huấn kỹ năng quản trị Kế hoạch tập huấn kỹ năng quản trị Thông tư số 14 2015 TT BTP Thi đua trong ngành tư pháp Công tác thi đua ngành tư pháp Quyết định số 2700 QĐ BTP Sự kiện Ngành Tư pháp Công bố sự kiện Ngành Tư pháp Phê duyệt sự kiện Ngành Tư pháp Quyết định số 28 QĐ BTP

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị Thi hành án dân sự, Đạo đức tư pháp, Các đơn vị Thi hành án dân sự, Viên chức ngành tư pháp, Quy định chi tiết luật thi đua, Quyết định số 29 QĐ BTP, Tặng băng khen của Bộ trưởng Tư pháp, Cơ quan Tư pháp địa phương, Tìm hiểu phong trào thi đua, Công văn số 32/BGDĐT TĐKT, Hoạt động khen thưởng, Cơ sở quản lý giáo dục, Hoạt động công tác phụ nữ, Công tác thi đua khen thưởng trong giáo dục, Đánh giá công tác thi đua, Hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, Quyết định số 5331 QĐ UBND, Quyết định số 5331, Số 5331 QĐ UBND, Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua, Quyết định số 535 QĐ BTP, Quyết định số 496 QĐ BTP, Vụ pháp luật hình sự, Phân công đơn vị xây dựng văn bản, Công tác của vụ pháp luật hình sự, Cơ cấu Vụ pháp luật hình sự, Xây dựng đề án thuộc Bộ Tư pháp, Đề án liên tịch, Chức năng Vụ pháp luật hành chính, Quyền hạn Vụ pháp luật hành chính, Vai trò của pháp luật về công khai, Thu nhập của người có chức vụ, Pháp luật về công khai, Quyết định số 846 QĐ BTP, Phong trào thi đua theo chuyên đề, Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, Thi đua theo chuyên đề, Cơ quan tư pháp lập thành tích, Quyết định số 1453 QĐ BTP, Phân công phụ trách với các Thứ trưởng, Vấn đề bổ sung với các Thứ trưởng, Phân công đơn vị với các Thứ trưởng, Phân công địa bàn với các Thứ trưởng, Địa bàn phụ trách với các Thứ trưởng, Quyết định 317/2020/QĐ UBND, Quyết định số 317/2020, Số 317/2020/QĐ UBND, Vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, Kế hoạch giám sát tài chính, Quyết định số 3181 QĐ BTP, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, Sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, Xây dựng nghị định, Pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam, Vấn đề tố cáo cấp xã, Quyết định số 1522 QĐ BTP, Điều chỉnh Luật thi đua khen thưởng, Sự nghiệp tư pháp, Quyết định số 3037 QĐ BTP, Phần mềm quản lý công văn đi, Phần mềm quản lý công văn đến, Triển khai phần mềm quản lý công văn, Thực thể AI, Mô hình trách nhiệm hình sự, Kkhu vực ngoài nhà nước, Sự lấn át của doanh nghiệp tư nhân, Thông báo số 2038 TB HĐTT, Tuyển lãnh đạo cấp vụ, Vấn đề tuyển lãnh đạo cấp vụ, Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, Quyết định giao tang vật bị tạm giữ, Quyết định giao phương tiện bị tạm giữ, Biên bản mở niêm phong, Biên bản mở niêm phong tang vật, Biên bản mở niêm phong phương tiện, Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính, Quyết định 58/2020/QĐ VPCP, Số 58/2020/QĐ VPCP, Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối, Quyết định 814/2020/QĐ BTC, Quyết định số 814/2020, Số 814/2020/QĐ BTC, Kiểm soát thủ tục hành chính, Quyết định số 1697 QĐ BTP, Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng, Ban hành bồi dưỡng nghề công chứng, Vấn đề bồi dưỡng nghề công chứng, Công văn số 4800 BTP BTTP, Việc công chứng hợp đồng, Thực hiện quyền người sử dụng đất, Quyết định số 61 2015 QĐ UBND, Rà soát cơ sở dữ liệu quốc gia, Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, Công văn số 7453/BNN TCTS, Cơ sở dữ liệu về thủy sản, Giao đất cấp xã, Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủy sản, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, Công văn số 10952/VPCP KSTT, Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, Quyền sở hữu toàn dân về đất đai, Công văn số 10045/QLD PCTTR, Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, Công văn số 2824/BTP CNTT, Cơ sở dữ liệu nguồn, Nghị định số 52/2015/NĐ CP, Lập trình 8051 số học, Số học các số có dấu, Số học các số không dấu, Báo cáo số 314 2014, Số 314 2014, Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, Bé học âm nhạc, Tập vô hạn, Bé làm quen với văn học, Bé học giao thông, Cái hố trên đường, Biến động giáo dục, Lý thuyết thống kê giáo dục, Ôn tập thống kê giáo dục, Cô giáo của bé, Cô giáo miền xuôi, Bé tập chia nhóm, Hoạt động văn học nghệ thuật, Phương pháp tạo dáng, Phân môn vẽ tranh đề tài, Phương pháp dạy vẽ tranh đề tài, Vai trò của phân môn Vẽ tranh, Bé tập viết, Trò chơi tạo hình, Chú kiến lười, Bé yêu Bác Hồ, Đề thi thử Quản trị học, Học phần Quản trị học, Quản trị học Mã đề 158, Bài giảng Biomechanic, Báo cáo tiến độ thiết kế ghế tựa, Cấu tạo giải phẫu hệ cơ xương, Hệ cơ xương sống lưng, Decision problems, Nondeterministic polynomial, Complete histological response, Neoadjuvant radiochemotherapy, Operative morbidity, PSPACE complexity class, Quantified satisfiability, PSPACE complete, Bài giảng Kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, Tính bảng anova, Stability analysis in soybean, Investigation was carried, Experimental field vegetable science, Various bottle gourd, Various bottle gourd siceraria, Tiếng nhật cơ sở 1, Grammar explanation lesson 1, Grammar explanation lesson 10, Giải thích văn phạm tiếng Nhật, Grammar explanation lesson 20, Grammar explanation lesson 21, Grammar explanation lesson 30, Mẫu câu với thê thông thường, Định ngữ tiếng Nhật, Grammar explanation lesson 31, Grammar explanation lesson 40, Grammar explanation lesson 41, Grammar explanation lesson 50, Grammar explanation lesson 46, Thực hành kế toán tài chính, Hệ chuyên gia địa chất, Thiết lập môtơ suy diễn, Bài tập Toán tìm X, Dạng hai tam giác bằng nhau, Mobile application testing, Kiểm thử ứng dụng trên di động, Phương pháp kiểm thử ứng dụng, Ứng dụng di động MyHNMU, Nền tảng công cụ của Google, Ứng dụng trên di động, Hệ thống PMT, Ảnh hưởng trượt bánh xe, Bất định mô hình, Động lực học của rô bốt di động, Luận án tiến sĩ Tự Động Hóa, Mô hình Fuzzy, Giải thuật tính toán mềm, Tính toán ổn định giàn khoan biển, Mạng nơron nhiều lớp, Giàn khoan biển di động, Ổn định giàn khoan biển di động, Nhận diện giọng nói, Véc tơ hỗ trợ một lớp, Nón di động, Quy trình thanh toán di động, Nhà mạng di động tại Việt Nam, Tính toán tĩnh và dao động, Kết cấu tấm Composite áp điện, Công nghệ Blockchain trong thanh toán di động, Ứng dụng thanh toán di động, Nhà mạng di động, Áp dụng thanh toán điện tử, One to many, Hibernate mapping One, Quan hệ một nhiều, Lấy thông tin danh mục, Tổng quan về lập trình mạng, Bài giảng MFC Socket, Phương thức Send, Phương thức Receive, Bài giảng NET Socket, Trình tự tạo TCP Server, Kỹ thuật đóng gói, Định lý Trebusep, Bài viết Sử dụng thuốc chống đông, Đặc điểm sử dụng thuốc, Bài giảng Đảo ngược chống đông, Đảo ngược chống đông, Bệnh nhân có biến chứng chảy máu, Quản lý thuốc đảo ngược, Sử dụng thuốc chống đông, Chảy máu sau phúc mạc, Van tim cơ học, Đối tượng bệnh nhân đặc biệt, Cảnh giác dược trên phụ nữ có thai, Cảnh giác dược trên phụ nữ cho con bú, Cảnh giác dược đối với trẻ em, Cảnh giác dược trên người cao tuổi, Bản tin Cảnh giác Dược số 1 năm 2019, Ngộ độc thuốc gây tê, Bản tin Cảnh giác Dược số 3 năm 2018, Nhiễn toan Lactic, Bản tin Cảnh giác Dược số 4 năm 2018, Dị ứng với Gephalosporin gây hiểu nhầm, Bản tin Cảnh giác Dược số 3 năm 2017, Phản ứng quá mẫn do thuốc phát ban, Phản ứng quá mẫn Oxaliplatin, Bản tin Cảnh giác Dược số 1 năm 2017, Tổng quan về tổn thương gan do thuốc, Phản vệ liên quan đến Eperison, Drotaverrin và Glutathion, Bản tin Cảnh giác Dược số 1 năm 2018, Sử dụng Vancomycin, Bản tin Cảnh giác Dược số 2 năm 2016, Xét nghiệm chức năng gan, Nguy cơ tăng Kali máu, Nguy cơ tử vong tiềm tàng do quá liều, Bản tin Cảnh giác Dược số 2 năm 2018, Giảm thiểu biến cố tim mạch, Thuốc chống tăng cường huyết, Bản tin Cảnh giác Dược số 4 năm 2017, Độc tính trên tim, Thuốc hóa trị liệu điều trị ung thư, Phối hợp Amoxiclin và Sulbactam, Đảm bảo an toàn thuốc, Quy trình Cảnh giác Dược, Cảnh giác Dược tại Việt Nam, Hệ thống thông tin thuốc, Xây dựng hệ thống cảnh giác Dược, Hướng dẫn báo cáo ADR, Thông tin về ADR, Gửi báo cáo ADR, NGuyên tắc báo cáo ADR, Kiến thức cán bộ y tế, Thuốc tự phát, Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Đọc thuộc Em yêu nhà em, Bài thơ Em yêu nhà em, Em yêu nhà em, Bài giảng Em yêu nhà em, Bài Em yêu nhà em, Sáng kiến kinh nghiệm làm quen văn học, Ứng dụng công nghệ vào tiết kể truyện, Phương pháp dạy bộ môn làm quen văn học, Nâng cao chất lượng môn làm quen Văn học, Làm quen Văn học cho trẻ 5 6 tuổi, Giáo dục trẻ làm quen với văn học, Chương trình AMS, Nhiễm khuẩn kháng thuốc, Kháng sinh Lactamlactam, Sử dụng kháng sinh Lactamlactam, Hàm quen tác phẩm văn học, I O Unit, Digital I O board, Remote I O board, Address of I O board, Latin American Literature, The concept of professional learning, Professional learning and organizing student activities, Self assessment of organizing student’s activity, Organizing students’ activities, Drama project, Theater in education, American literature classes, Education at Ho Chi Minh city, Tấn công hệ thống, Scan port toàn tập, Tấn công hệ thống Windows, Hệ thống phát hiện cảnh báo tấn công mạng, Quyết định số 49 2015 QD TTg, Dân công hỏa tuyến, Chế độ trợ cấp một lần, Nhiệm vụ quốc tế, Nghị định số 90 2015 ND CP, Nghị định số 117 2011 NĐ CP, Quản lý phạm nhân, Chế độ ăn cho phạm nhân, Chăm sóc y tế cho phạm nhân, Sinh hoạt của phạm nhân, Ngôn ngữ khoa học chuyên ngành, Bồi dưỡng phát triển nhân tài, U lympo ác tính, Bài giảng U lympo ác tính, Bài giảng Bệnh Hodgkin, Tính đa hình thái tế bào, U lympo ác tính không Hodgkin, Tế bào Reed Sternberg, nterfollicular Hodgkin lymphoma, U lympho Hodgkin, Tế bào Reed – Sternberg, Mức độ biểu hiện gen EGFR, Tình trạng methyl hóa, Ung thư biểu mô tuyến ở phổi, Bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến ở phổi, Biểu hiện microrna 21, Microrna 122 huyết tương, Biểu hiện protein EGFR, Gen ức chế ung thư, Mức độ sao chép mRNA, Khả năng biểu hiện protein HIP, Mô u xơ, Loại mô bệnh học không sừng hóa, Carcinôm vòm hầu, Viêm nói chung, Biểu hiện LMP1, Bài giảng Viêm nói chung, Mô bệnh học gai dạng đáy, Tác nhân nhiễm trùng, Chất hiển thị màu xanh methylene, Ung thư biểu mô tuyến giáp týp nhú, Chất chất của viêm, Nạo hạch cổ nhóm VI, Tác dụng gây hoại tử tế bào ung thư, Bệnh ung thư nội tiết, Virus vaccin sởi, Biểu hiện protein Her2, Tế bào ung thư Hep2, Carcinôm tế bào gan, Xâm nhập mạch máu, Tác nhân gây ra triệu chứng ho, Bệnh cơ quan hô hấp, Giải phẫu bệnh đại thể, Phổi xung huyết, Gan hóa đỏ, Gan hóa xám, Công ty sản xuất gỗ, Nồng độ formaldehyde, Quản lý bệnh hen, Bệnh viêm tiểu phế quản, Cơ cấu giá dịch vụ y tế, Tế bào nuôi dị ghép, Tân sinh nguyên bào, Tân sinh nguyên bào nuôi sau thai trứng, Nguyên bào nuôi sau thai trứng, Hút nạo thai trứng không hóa dự phòng, Nang hoàng tuyến, Cây cà độc dược, Chiết tách cây cà, Vị thuốc Cà độc dược, Sinh trưởng giống đu đủ, Năng suất giống đu đủ, Phẩm chất giống đu đủ, Tuyển chọn giống lúa, So sánh mức độ nhiễm sâu hại chính, Nhiễm sâu hại chính, Sản xuất vụ mùa, Vasculogenic mimicry, Microvascular system, Non endothelial cells, Antibody based therapy, Transmembrane O glycoprotein, Esophageal malignant melanoma, T lymphocyte antigen 4, Acute UVB, Retinoid X receptor α, Spontaneous melanoma, Keratinocytic RxRα, Tanshinone II A, A375 cell, Cell invasion and migration, Genomic amplification, Oncogene induced growth arrest, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, Overall surviva, Increasing worldwide, Randomized multicenter trial, Melanoma therapy

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Chia sẻ tri thức trong khu vực công - 4 sao (17 lượt)