Tìm kiếm "chỉ số tiêu dùng"

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuTươi.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản chỉ số tiêu dùng

Vị trí và cấu hình cacbon Giáo án Hóa học 11 bài 22 Công tác duy trì sĩ số Các xác định công thức Học tốt tiếng Anh 12 Dạy học môn Thể dục Dây chuyền tự động Bài giảng lớp 6 môn Địa lý Axit photphoric và muối photphat Tiếng Anh 12 nâng cao Giáo án lớp 10 GDCD Ôn tập chuyển hóa Lipid Giáo án Mỹ thuật 3 Bài 8 tài liệu mặt cầu Bài giảng Hóa học 11 bài 15 Tính chất muối nitrat Bài giảng Địa lý 6 bài 12 Bài giảng Hóa học 12 bài 23 Cấu tạo phân tử Hiđrocacbon thơm Hiểu biết về ma túy Giáo án bài Ancol Tính chất axit photphoric Nội dung chuyển hóa Lipid Câu hỏi rối loạn tuần hoàn Vẽ chân dung Phương pháp nâng cao thành tích môn nhảy xa Bài giảng Hóa học 11 bài 1 Tính chất muối photphat Tính chất của cacbon Bài giảng Hóa học 11 bài 10 Bài giảng Hóa học 11 bài 5 Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 11 Duy trì tốt sĩ số học sinh Câu hỏi rối loạn chức năng tiêu hóa Sự điện li của nước Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Khái niệm về thời vụ Nhân giống vật nuôi Bài giảng Địa lý 6 bài 15 Kinh nghiệm dạy học THPT Kinh nghiệm dạy học môn Thể dục Bài tập rối loạn tuần hoàn Hướng dẫn vẽ chân dung Bài giảng Khoa học 5 Bài 62 Bài tập rối loạn chức năng tiêu hóa Ứng dụng và điều chế cacbon Thực hành tính chất bazơ Chế độ hôn nhân Đồng đẳng và đồng phân Chất chỉ thị axit bazơ Bài giảng Hóa học 11 bài 21 Phương pháp chọn phối Ôn tập rối loạn tuần hoàn Bài giảng Địa lý 6 bài 17 Giáo án Hóa học 11 bài 4 Khái niệm gia đình Bài giảng Hóa học 12 bài 13 Phản ứng tạo thành kết tủa Nghệ thuât vẽ chân dung Ôn tập rối loạn chức năng tiêu hóa Bài giảng Địa lý 6 bài 10 Đề cương ôn tập Văn 11 giữa học kì 1 Bài giảng Địa lý 6 bài 6 Giáo án điện tử Hóa Dạy học sinh miêu tả biểu đồ Thực hành phản ứng trao đổi ion Công tác xây dựng cơ sở vật chất Bài 62 Môi trường Nhân giống thuần chủng Tác động nội lực địa hình Trái Đất Bí quyết vẽ chân dung Liên kết hóa học hợp chất hữu cơ Bài giảng Địa lý 6 bài 13 Câu hỏi rối loạn chức năng gan mật Đề cương ôn tập Văn 7 học kì 1 Nội dung rối loạn tuần hoàn Khái niệm về căn bậc hai Bài giảng Địa lý lớp 6 Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Ngữ văn 11 Nội dung rối loạn chức năng tiêu hóa Đốt - xtôi - ép - xki Các mỏ khoáng sản Giáo án Hóa 11 Phản ứng tạo thành chất điện li yếu Thành phần của môi trường Căn bậc hai của một số không âm Tác động ngoại lực địa hình Trái Đất Bài giảng Hóa học 11 bài 13 giáo án mỹ thuật lớp 4 Hóa học 11 Anken Đề cương giữa HK1 Ngữ văn lớp 11 Học tốt Vật lí 12 Giáo án Hóa học 11 bài 2 Bài giảng Công nghệ 7 bài 31 Đề cương ôn tập học kì 1 Ngữ văn 7 Giáo án Hóa học 11 bài 23 Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục công dân 12 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục Bài tập rối loạn chức năng gan mật Hiện tượng điện li

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Kiểm tra vấn đáp môn GDQP, Địa hình trên bề mặt trái, Các loại khoáng sản, Chống dịch bệnh thuỷ đậu, Cấu tạo bên trong của Trái Đất, Đề cương ôn thi Văn 11 trường THPT Yên Hòa, Đề cương HK1 Ngữ văn lớp 7, Lớp vỏ khí, Cấu tạo của lớp vỏ khí, Môi trương nhân tạo, tài liệu mỹ thuật lớp 4, Giáo án công nghệ bài 46, Sử dụng địa bàn vẽ sơ đồ lớp, Công thức Hóa học 11, Giáo án Hóa học 11 bài 3, Tính chất của Anken, Biện pháp nâng cao hứng thú học Thể dục, giáo án mỹ thuật lớp 2, Những sợi dây đàn bằng bạc, Phân loại chất điện li, tài liệu mỹ thuật lớp 3, Phương pháp dạy học môn Thể dục, Ôn tập rối loạn chức năng gan mật, Phân loại phản ứng hữu cơ, Bài giảng Địa lý 6 bài 2, Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 2, Bài giảng Địa lý 6 bài 21, Giáo án Mỹ thuật 2 Bài 10, Đặc điểm cấu tạo Andehit, Bài giảng Địa lý 6 bài 16, Núi và độ cao của núi, Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất, Đề cương HK1 Ngữ văn 7 trường THCS Lê Quang Cường, Chất lượng dạy học Giáo dục công dân 12, Câu hỏi rối loạn chuyển hoá Protid, Đồng phân của Anken, Mỏ khoáng sản nội sinh, Giáo án Chế biến sản phẩm chăn nuôi, Bài giảng Hóa học 11 bài 23, bải giảng mỹ thuật lớp 4, tài liệu tin học lớp, Thực hành Địa lý 6, tài liệu lỹ thuật lớp 2, Định nghĩa Axit, bài giảng mỹ thuật lớp 3, Đề KSCL đầu năm lớp 8, Giáo án dạy thêm Hóa học 11, Vẽ tranh đề tài tranh chân dung, Bài giảng Địa lý 6 bài 11, Kiểm tra 1 tiết HK2 môn Văn 8, Bệnh thuỷ đậu, Bài 38 Axetilen, bài giảng mỹ thuật lớp 2, Khái niệm Bazơ, mỹ thuật lớp 3, Nội dung rối loạn chức năng gan mật, Phương pháp dạy học môn GDQP, Đặc điểm cấu tạo Xeton, Giáo án từ trường, Cấu tạo của địa bàn, Ca dao dân ca Việt Nam, Đặc điểm phản ứng hữu cơ, Hiệu trưởng chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn, Tìm hiểu hứng thú học tập của học sinh, Biện pháp nghệ thuật, Phân loại giống vật nuôi, Bài giảng Địa lý 6 bài 14, Bài giảng Hóa học 11 bài 7, Núi già và núi trẻ, Tính chất lớp trung gian, Bài tập rối loạn chuyển hoá Protid, Tính chất hóa học Xeton, Giáo án điện tử 11, Bài giảng Địa lý 6 bài 4, Bài giảng Địa lý 6 bài 8, mỹ thuật lớp 2, dạy mỹ thuật lớp 3, Giáo án cảm ứng điện từ, Sử dụng biến nhớ của máy tính cầm tay, Bài giảng môn Hóa học lớp 9, Cách vẽ bản đồ, Hóa học 9 bài 38, dạy mỹ thuật lớp 4, Sản phẩm chăn nuôi, dạy tin học lớp 7, Ứng dụng công nghệ thông tin, Điều chế Xeton, Đề khảo sát chất lượng đầu năm 2017-2018 lớp 8, Đề KTCL đầu năm lớp 8 năm 2017-2018, Bài giảng Hóa học 11 bài 24, Kỹ năng dạy Địa lớp 7, Nâng cao chất lượng hoạt động nhi đồng, Giáo án điện tử môn Vật lý 11, Định nghĩa và phân loại ancol, khái niệm về giống, Đề thi HK2 môn Ngữ Văn lớp 8, Phân tích biểu đồ lượng mưa, Thơ trung đại Việt Nam, Khái niệm bản đồ, Giải Toán phổ thông, Ôn tập rối loạn chuyển hoá Protid, Điều chế Andehit, Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn, dạy mỹ thuật lớp 2, Đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục, ca dao tục ngữ vần V, Luyện tập dẫn xuất Halogen, Bài giảng Địa lý 6 bài 26, Thiết kế một số trò chơi trong Power Point, Tầm quan trọng của bản đồ, Gây hứng thú học môn Sinh học, Sự phân bố các lục địa trên Trái Đất, Giáo án Vật lý cơ bản lớp 11, Tính chất của Ancol, Kinh độ vĩ độ, Đồng phân và danh pháp ancol, Khái niệm hóa học hữu cơ, Luyện tập rối loạn chuyển hoá Protid, Kinh nghiệm dạy Địa lý, Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 9, Sáng kiến chủ nhiệm lớp, Đổi mới phương pháp hoạt động nhi đồng, Sự phân bố đại dương trên Trái Đất, Kinh nghiệm dạy Tiếng Anh tiểu học, Tính chất hóa học Andehit, Đề thi trắc nghiệm Vật lý, Phụ đạo học sinh yếu Toán, Đề thi HK2 môn Văn lớp 8 năm 2018, Bài giảng ancol, Bài giảng Hóa học 11 bài 16, câu nói dân gian, Tính chất của Phenol, Câu hỏi rối loạn nước-điện giải, Giúp chủ nhiệm tốt lớp 4, Bộ trò chơi vui học các môn học, Tính chất của Axetilen, Đề kiểm tra học kì 2 môn Văn lớp 8, Các nhân tố hình thành đất, Môn học bằng phần mềm PowerPoint, Giúp học tốt dạng toán nhận dạng hình, Khái niệm đường đồng mức, Tọa độ địa lí, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, Ôn tập rối loạn nước-điện giải, Đề thi HK 2 môn Văn, Phương pháp dạy đọc-hiểu văn bản, Công tác chủ nhiệm lớp 9, Địa hình bình nguyên, Lồng ghép trò chơi trong các tiết dạy, Thời gian chuyển động, Nâng cao chất lượng dạy học thể thao, Công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, Khai thác tính năng động của học sinh, Điều chế Axetilen, Khái niệm Đất, Bài tập rối loạn nước-điện giải, Kiểm tra môn Ngữ văn lớp 8, cao dao tuyển chọn, Tính chất của sự chuyển động, Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, Đọc hiểu cảm thụ văn chương, Giáo án Mỹ thuật 4 Bài 15, Địa hình cao nguyên, Lớp đất trên bề mặt lục địa, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Trường THCS Nâm Nung, Tính chất Cacbon monooxit, Biện pháp gây hứng thú học tiếng Anh, Bài giảng Hóa học 11 bài 17, Tìm hiểu hứng thú học tập, Trường THPT Số 2 Đakrông, Kiểm tra 1 tiết HK2 môn Ngữ văn 8, Phương pháp dạy môn Tiếng Anh, Tạo hứng thú trong giờ học, Bảo vệ môi trường sống xung quanh, Chất lượng học tiếng Việt, Nội dung rối loạn nước-điện giải, Đề kiểm tra HK 2 môn Văn, Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên, Tính chất vật lý ancol, Giúp học sinh quay phải quay trái đúng hướng, Vận dụng Warn up hoặc Revision, Tính chất Cacbon đioxit, Giải pháp nâng cao chất lượng đọc, Làm quen với toán về biểu tượng số lượng, Cải tiến phương pháp dạy học, Giúp học sinh xác định đúng hướng ngồi, Giáo dục công dân lớp 6, Danh pháp ancol, Văn học lớp 8 năm 2010, Silic và hợp chất của silic, Gây hứng thú trong học Anh Văn, Tự nhiên và Xã hội lớp 1, Giúp học sinh thực hiện bốn phép tính cơ bản, Nâng cao chất lượng đọc và viết, Giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự, Tính chất của Silic, Biện pháp tuyên truyền, Kinh nghiệm xây dựng trường học, Ttrường Tiểu học Lê Hồng Phong, Giải pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ, Thực hiện nhóm trong lớp học, Thiết kế bài Toán trắc nghiệm, Thiết kế một số trò chơi học tập, Dạy Tiếng Anh bằng phần mềm Powerpoint, Vai trò đánh giá học sinh của cha mẹ, Silic đioxit và axit silixic, Tổ chức công tác kế toán, Thiết kế bài học Tập đọc lớp 2, Bài Toán trắc nghiệm lớp 4, Nâng cao công tác kiểm tra hoạt động sư phạm, Quá trình hạch toán kế toán, Phần mềm Adobe Presenter, Sử dụng videoclip trong giảng dạy, GVCN phổ thông, Biện pháp tạo hứng thú học môn Âm nhạc, Phương pháp giải Hóa học hữu cơ, Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí 10, Kĩ năng tự học cho học sinh, Hoạt động làm quen chữ cái, Tổ chức bộ máy kế toán, Hệ quả các chuyển động của Trái Đất, Kinh nghiệm giảng dạy Hóa học hữu cơ, Quản lý đạo đức học sinh, Biện pháp để nâng cao chất lượng môn Toán, Thiết kế trò chơi trong dạy học, Nâng cao chất lượng môn Toán lớp 2, Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin, Biện pháp đánh giá hiệu quả dạy học, Giúp học sinh khiếm thính học kí hiệu ngôn ngữ, Ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán, Tổ chức ăn bán trú, Hình thức kiểm tra GDCD, Sáng kiến kinh nghiệm kế toán, Biện pháp rèn luyện chữ viết, Biện pháp để làm tốt công tác kế toán, Giáo án Hóa học 9 bài 45, Đặc điểm cơ bản của tùy bút, Luyện chữ viết cho học sinh lớp 1, Kỹ năng thiết kế hoạt động Đội, Giáo án Địa lớp 10, Phương pháp dạy học GDCD, Rèn chữ viết đúng, Giáo án môn Địa lớp 10, Rèn kỹ năng đọc viết, Giải pháp nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp Ngữ văn, Thiết kế hoạt động giảng dạy Toán 10, Kinh nghiệm xây dựng trường đạt trường chuẩn quốc gia, Kỹ năng viết đúng viết đẹp, Nâng cao chất lượng viết chữ cho học sinh, Thiết kế bản đồ tư duy trong dạy học, Mĩ thuật lớp 4, Cách dạy Địa lý 10, Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10, Tính chất vật lí Axit axetic, Trường THPT Đinh Chương Dương, Trải nghiệm cuộc sống xung quanh, Biện pháp cho trẻ làm quen chữ cái, Phương pháp dạy Địa 10, Bộ quốc triều hình luật, Giúp học sinh rèn luyện chữ, Vở sạch chữ đẹp, Ý nghĩa của cấu trúc lặp, Rèn luyện tư duy cho học sinh lớp 11, Giáo dục toàn diện học sinh, Kỹ năng viết của học sinh lớp 1, Giải một số bài tập xác suất, Lê Triều Hình Luật, Biện pháp gây hứng thú cho học sinh, Sáng kiến dạy trẻ 6 tuổi, Chương trình Địa lý 10, Bài tập xác suất, Tính chất hóa học Axit axetic, Xây dựng phương án dạy học, Bài tập mặt nón, Thiết kế hệ thống tình huống trong dạy học, Biện pháp dạy lồng ghép giáo dục, Cấu tạo phân tử Axit axetic, Bài toán mặt cầu không gian, Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lí lớp 12, Thiết kế Bản đồ tư duy, Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12, Đề thi trắc nghiệm môn Vật lí 12, Rèn kĩ năng thiết kế Bản đồ tư duy, Giáo án Địa lí lớp 10, bộ luật hình, Bài tập mặt trụ, Đề thi học kì 1 Vật lí 12, Giáo án Giải tích 12 chương 1 bài 2, Đề thi thử Đại học môn Hóa 2011, Trường TH Ea Bông, Địa lí tự nhiên Việt Nam, Chuyên đề hình học mặt cầu, Bài Tôi đi học, Các phép hình chiếu bản đồ, cấu trúc đề, Đề thi môn Vật lí lớp 12, Trường học thân thiện, Luyện tập tính chất của kim loại, Dạng toán tính số đo góc, Các vấn đề mặt cầu, Vi phạm nội quy đạo đức, Thanh Tịnh, Giáo án Tự nhiên xã hội 2 Bài 31, Đề cương ôn tập môn GDCD 12, Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, tài liệu tham khảo luật Hồng Đức, Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Sinh học 12, Trường THPT Trường Chinh, Đề kiểm tra HK1 Vật lí 12, Bài 31 Mặt trời, Học sinh tích cực, Bài giảng GDCD 10 bài 3, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Giáo án bài Tôi đi học, Dạy giải toán bằng MTBT Casio, Đặc điểm của mặt trời, Đề cương ôn tập GDCD lớp 12, Đề cương ôn thi môn GDCD 12, Kiểm tra Vật lí 12 HK1, Ứng dụng của tích phân, tài liệu hình học, Giáo án Tự nhiên xã hội 2 Bài 33, Hình dạng mặt trời, Giải toán bằng máy tính cầm tay Casio, Giáo án Địa lý 10 bài 26, Giáo án Khoa học 5 Bài 41, hình học nâng cao, Đề cương ôn thi GDCD 12, Trắc nghiệm tích phân hàm ẩn, Sự vận động thế giới vật chất, Mặt trăng và các vì sao, Cách sử dụng năng lượng mặt trời, Đề cương GDCD lớp 12, học tốt hình học, Đặc điểm Mặt Trăng, Sự phát triển của thế giới vật chất, hình học không gian 12, Bài toán giá trị lớn nhất, khỏa sát hàm số, Các nguồn nhân lực phát triển kinh tế, Hình dạng Mặt Trăng, Khái niệm vận động, toán hình mặt cầu, Cơ cấu ngành, Đề ôn thi học kì 1 Toán lớp 10, Giải bài tập SGK Toán 9 trang 125, Biểu thức nhiều biến quy về một biến, giá trị lớn nhất nhỏ nhất, Nguyễn Khoa Điềm, Giáo án Tự nhiên xã hội 2 Bài 32, toán hình mặt trụ, Đề ôn thi học kì Toán lớp 10, Giáo án Công nghệ 11 Bài 31, Mặt trời và phương hướng, Kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 12, Giải bài tập tính diện tích mặt cầu, Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 12, Tác phẩm Việt Bắc, toán mặt hình nón, Hình học tọa độ mặt phẳng, Giáo án Bài dạy kiểm tra 1 tiết Toán, Tìm hiểu Mặt cầu, Phương Mặt Trời mọc, Biểu diễn mặt cầu, Đề ôn thi học kì lớp 10, Cấu tạo của động cơ đốt trong, Kiểm tra 45 phút môn Tin lớp 12, Bộ phận của động cơ đốt trong, Phương Mặt Trời lặn, Giáo án Bài dạy kiểm tra Chương 2 môn Toán, Khái niệm liên quan mặt cầu, Chuyên đề hình học tọa độ mặt phẳng, Nguyên tắc lập bản đồ gen, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 lớp 12 môn Tin, Giải bài tập tính thể tích hình cầu, Đề thi môn Tiếng Anh 12, Đề ôn thi học kì, Biện pháp tu từ, Đường kinh tuyến, Giáo án Bài dạy kiểm tra, Ôn thi môn tiếng Anh 12, Đề kiểm tra trường THPT Hương Thủy, Đường vĩ tuyến, Bài tập phát triển giao tiếp, Đề thi thử ĐH 2010, Mẫu giáo án kiểm tra 1 tiết, Trình bày giáo án kiểm tra 1 tiết, hóa lớp 10, Đề thi thử ĐH môn Anh 2010, Tâm và bán kính mặt cầu, Đề kiểm tra giữa HK1, Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 lớp 10, Đề thi thử môn Anh 2010, Cấu trúc giáo án kiểm tra 1 tiết, phương pháp dạy hình học 1, Kinh nghiệm dạy trẻ tự kỉ, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10, Kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 10 môn Địa, Giáo án Công nghệ 11 Bài 22

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
chỉ số tiêu dùng - 4 sao (17 lượt)