"biến dổi gen"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản biến dổi gen

máy nâng chuyển đồ gá thiết kế cơ khí công nghệ CAM Quy định biên soạn giáo trình Quy định sử dụng giáo trình Quy định biên soạn đề cương bài giảng Quy định sử dụng đề cương bài giảng Quy định biên soạn đề cương môn học Quy định sử dụng đề cương môn học Viết một đề cương nghiên cứu Bài giảng Viết một đề cương nghiên cứu Cấu trúc đề cương nghiên cứu Khung của đề cương nghiên cứu Bố cục đề cương nghiên cứu Khái niệm đề cương nghiên cứu Đề cương nghiên cứu khoa học Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học Bài giảng Đề cương nghiên cứu khoa học Nội dung đề cương nghiên cứu khoa học Hình thức đề cương nghiên cứu khoa học Yêu cầu đề cương nghiên cứu khoa học kỹ thuật trồng nấm Đề cương văn hóa năm 1943 Nội dung Đề cương văn hóa năm 1943 Bài giảng Đề cương văn hóa năm 1943 Hoàn cảnh Đề cương văn hóa năm 1943 Cách mạng văn hóa đề cương hóa đại cương hóa đại cương giáo trình hóa đại cương bài giảng hóa đại cương tài liệu hóa đại cương lý thuyết hóa đại cương Trắc địa đại cương Đề cương ôn tập trắc địa Giáo trình trắc địa đại cương Bài giảng trắc địa đại cương Tài liệu trắc địa đại cương Bài tập trắc địa đại cương Thực hành trắc địa đại cương Đề cương bài giảng Tin học đại cương Vấn đề công nghệ thông tin Quản lý tệp với windows Đề cương Mỹ học đại cương Bài giảng Mỹ học đại cương Môn Mỹ học đại cương Mỹ học đại cương Khách thể thẩm mỹ Chủ thể thẩm mỹ Logic học đại cương Tài liệu logic học đại cương Giáo trình logic học đại cương Bài tập logic học đại cương Đề cương logic học đại cương Nghiên cứu logic học Đề cương Giáo dục học đại cương Đề cương bài giảng Giáo dục học Giáo dục là một khoa học Nguyên lý giáo dục Bài giảng Hướng dẫn xây dựng đề cương Hướng dẫn xây dựng dự án Xây dựng đề cương Phát triển ý tưởng Gợi ý xây dựng đề cương Xây dựng đề cương dự án kinh doanh nông nghiệp giáo trình nhập môn quản lý dự án nông nghiệp sạch giáo trình nông lâm kết hợp phương pháo thí nghiệm đồng ruộng quản lý dự án chuyên sâu Giáo trình Seminar 1 Báo cáo trước đám đông Hội nghị khoa học Cấu trúc tập luận văn Chuẩn bị bài báo cáo Lược khảo tài liệu tin học văn phòng chuyên nghiệp Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc Hội thảo khoa học toàn quốc Đổi mới công tác giảng dạy Kỷ yếu hội thảo đào tạo Khoa học cơ bản Lĩnh vực giáo dục đào tạo Câu hỏi ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học Thảo luận Chủ nghĩa xã hội khoa học Phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học Bảo vệ chủ nghĩa xã hội khoa học Đấu tranh giai cấp Đơn đề nghị tổ chức hội nghị Đơn đề nghị tổ chức hội thảo quốc tế Tổ chức hội nghị quốc tế Tổ chức hội thảo quốc tế Người làm khoa học xã hội Dự thảo khoa học Luật khoa học Luật khoa học công nghệ Hợp tác khoa học phát triển kinh tế Hội thảo Hợp tác khoa học

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Khoa học công nghệ TP Hồ Chí Minh, Khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai, Khoa học công nghệ Nông nghiệp, Vùng gò đồi Bắc Trung Bộ, Mô hình phát triển, Đồng bằng Bắc Bộ, Hội thảo khoa học lần thứ 6, Hóa lập thể, Hợp chất hữu cơ, Đồng phân hợp chất hữu cơ, Các chuyên đề Toán học, Chuyên đề bồi dưỡng Toán, Phép biện chứng quy nạp, Đồng nhất thức, Hội thảo sau khoá học 2 tuần, Kinh tế chất thải tại Đà Nẵng, Kinh tế chất thải, Kinh tế chất thải trong đào tạo, Chế tác phân hữu cơ, Phát triển xã hội học công, Xã hội học công, Xã hội học công ở Việt Nam, Vấn đề xã hội, Tiếp cận liên ngành khoa học xã hội, Quyền tự do lập hội, Quyền được giáo dục, Hội thảo thể thao, Khoa học thể thao, Thể dục thể thao, Nghiên cứu thể thao, Văn hóa thể thao, Hội thảo về đào tạo tín chỉ, Đào tạo tín chỉ, Hệ thống giáo dục đại học, Đổi mới phương pháp dạy, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia 2015, Bối cảnh hội nhập quốc tế, Tư duy mới về phát triển kinh tế, Ebook Kỷ yếu hội thảo, Nghiên cứu sinh thái nhân văn, thuỷ lực công trình, dòng chảy, đập tràn, nước chảy, kỹ thuật kênh, tác giả Trần Văn Hừng, hướng dẫn sử dụng excel, các hàm trong excel, Phương pháp xác định giá đất, Khung giá các loại đất, Sử dụng đất, Hợp tác xã nông nghiệp, Người sử dụng đất, Chủ sở hữu đất, Đất thổ cư, Nghị định 209 2004, Luật trong xây dựng, Công trình của chính phủ, Nghị định về chất lượng công trình, nghị định chính phủ, nghị định chính phủ về chống thư rác, nghị định công nghệ thông tin, luật giao dịch điện tử, Việc sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm xã hội, Bổ sung Điều lệ Bảo hiểm xã hội, Điều lệ Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 12 CP, nghị định chính phủ số 169 2004, xử phạt vi phạm, lĩnh vực giá, lĩnh, nghị định về bảo hiểm, quy định về bảo hiểm, Nghị định Số 113 2004 NĐ CP, Quy định xử phạt hành chính, Hành vi vi phạm pháp luật lao động, Vi phạm pháp luật lao động, Nghị định Số 61 2001 NĐ CP, Quy định tuổi nghỉ hưu, Người lao động khai thác than, Khai thác than trong hầm lò, Nghị định Số 38 CP, Xử phạt vi phạm pháp luật lao động, quyết định chính phủ, quyết định trồng rừng, thông tư chính phủ, nghị định về giao dịch điện tử, nghị định về giao dịch điện tử trong tài chính, giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, Nghị định Số 88 2006 NĐ CP, Nghị định Về đăng ký kinh doanh, Lịch sử Thăng Long Hà Nội, Thăng Long qua các triều đại, Bảo tồn di sản, Phát triển thủ đô, Lịch sử Hà Nội, Kinh đô Thăng Long, 1000 câu hỏi đáp về Thăng Long Hà Nội, Thăng Long Hà Nội, Hỏi đáp về Thăng Long Hà Nội, 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Thăng Long Hà Nội thời Trần, Truyền thống văn hóa Thăng Long, Kinh sư cho muôn đời, Hà Nội thời tiền Thăng long, Thăng long Hà Nội thời trung đại, Hà Nội cận và hiện đại, Văn hóa Hà Nội, Phát triển Thăng Long Hà Nội, Nhà nước Thăng Long, Lịch sử văn hóa Việt Nam, Lịch sử Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thăng Long Hà Nội những chặng đường lịch sử, Cuộc khảo cổ trên đất Thăng Long, 1000 nhân vật lịch sử, Văn hóa Thăng Long, Nhân vật lịch sử Thăng Long, Danh nhân Hà Nội, Giá trị lịch sử, Giá trị văn hóa, du lịch Hà Nội, Hà Nội tôi yêu, 1000 năm Thăng long, Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, Nghìn năm văn hiến Thăng Long, Điện ảnh Hà Nội, Di tích lịch sử Hà Nội, Ngàn năm văn hóa đất Thăng Long, Văn hóa Thăng Long Hà Nội, Lịch sử đất Thăng Long, Di tích lịch sử đất Thăng Long, Giá trị văn hóa vật chất, Ngàn năm Thăng Long, lịch sử văn hóa Hà Nội, Hà Nội 36 phố phường, tên gọi lịch sử Thăng Long, lịch sử thủ đô Hà Nội, Hà Nội nghìn xưa, Truyền thống thủ đô, Thăng Long thời lý, Thăng Long thời Trần, Sinh hoạt văn hóa ở Thăng Long, Vị thế lịch sử Thăng Long Hà Nội, Di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, Kỷ nguyên văn minh, Lịch sử dân tộc, Thăng Long dưới triều Lê, Thăng Long dưới triều Nguyễn, Cửa Ô, Tinh thần thượng võ, Văn hóa ẩm thực đất Kinh Kỳ, Lược khảo nhân vật lịch sử, Nhân vật lịch sử quân sự, Nhân vật lịch sử tiêu biểu, Giải phóng Thăng Long, Bảo vệ Thăng Long, Chống xâm lược Mãn Thanh, Cách mạng tháng Tám, Thủ đô Hà Nội, Chiến lược quân sự, Văn hóa quân sự, thành cổ Hà Nội, các loại chè, các món hấp, các món nướng, nghệ thuật nấu ăn, tài liệu ẩm thực Hà Thành, các món ngon Hà Thành, chế biến món ăn, cách nấu chè, chè khoai môn, chè khoai tây, sưu tầm các loại chè ngon, chè đậu ngự, kinh nghiệm nấu chè, chè khoai môn trung hoa, Tài liệu chè thuốc, Phân loại chè thuốc, Yêu cầu chất lượng chè thuốc, Định nghĩa chè thuốc, Các dạng thuốc, Bảo quản chè thuốc, Đánh giá hàm lượng Cafein, Đánh giá hàm lượng Theobromin, Các loại chè xanh Việt Nam, Theophyllin trong các loại chè xanh, Phân tích Cafein trong chè xanh, chế biến nước uống, sưu tầm các loại chè, chè sữa ngô, chè đỗ xanh, chè nha đam, rau câu hạnh nhân, cách làm sữa ngô, các món xào, các loại rau gia vị, Cách pha các loại nước trái cây, các món ăn ngon, cách chế biến các món ăn ngon, các món ăn dễ chế biến, các món ăn truyền thống, thức uống giải nhiệt mùa hè, các loại cocktail, Pha chế một số loại nước, nông lâm ngư, kỹ thuật trồng rừng, thông tin về các loại cây rừng, cách chăm sóc cây rừng, Chè đắng, Bệnh ở cây trồng, Chế phẩm sinh vật, sâu hại rau, sâu hại chè, các loại sâu, giáo trình Lý thuyết thông tin, bài giảng Lý thuyết thông tin, tài liệu Lý thuyết thông tin, đề cương Lý thuyết thông tin, bài tập Lý thuyết thông tin, Các phương pháp giải nhanh Hóa học, Giải nhanh bài toán Hóa học, Giải bài tập Hóa học, Phương pháp giải toán Hóa học, Phương pháp giải bài tập Hóa học, Ôn tập Hóa học, Ôn thi Hóa học, Kỹ thuật giải nhanh bài tập Hóa học, Công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học, Trắc nghiệm Hóa học, Bài tập hóa học, 16 phương pháp giải bài tập Hóa học, Phương pháp giải Hóa học phổ thông, Phương pháp giải Hóa nhanh, Cách giải Hóa học nhanh, Phương pháp giải Hóa THPT, Cách giải Hóa bằng phương pháp quy đổi, Bảo toàn nguyên tố, Bảo toàn số oxi hóa, Bài toán Hóa học trọng tâm, Giải nhanh bài toán Hóa học trọng tâm, Phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học, Bài toán Hóa học, Phương pháp bảo toàn khối lượng, Phương pháp bảo toàn electrong, Hóa hữu cơ, Tỷ lệ số mol, Phản ứng nhiệt nhôm, Phương trình ion thu gọn, Phương pháp bảo toàn điện tích, Các phương pháp chọn lọc giải nhanh Hóa học, Luyện giải nhanh bài trắc nghiệm Hóa học, Kĩ thuật làm bài tập Hóa học, Luyện kĩ năng môn Hóa học, Luyện thi đại học môn Hóa học, Phương pháp giải hóa học, Bài tập trắc nghiệm hóa học, Kỹ năng giải nhanh hóa học, Công thức Hóa học cơ bản, Phương pháp giải Hóa hữu cơ, Phương pháp giải nhanh Hóa học, Phương pháp đường chéo, Phương pháp tự chọn lượng chất, Phương pháp bảo toàn nguyên tố, Chuyên đề ôn thi Hóa học, sổ tay hóa học, nhận biết hóa học, phương pháp học môn hóa, Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học, tài liệu ôn thi hóa học, Giải nhanh trắc nghiệm hóa học, Giải nhanh bài tập Hóa học, Mẹo giải nhanh bài tập Hóa học, Giải toán Hóa học, Tự học Hóa học, Phương pháp học Hóa học, Đề thi thử Đại học môn Hóa, Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học, Giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học, Đề thi thử Hóa học, Hóa học vô cơ, Bài toán trắc nghiệm Hóa học, Trắc nghiệm Hóa học trọng tâm 12, Trắc nghiệm Hóa, Hóa học trọng tâm 12, Phương pháp giải nhanh Hóa học 12, Phương pháp giải trắc nghiệm Hóa học, Luyện giải nhanh trắc nghiệm Hóa học, Chuyên đề luyện Đại học môn Hóa, Ôn thi Đại học khối A, Chuyên đề Đại học môn Hóa, Câu hỏi trắc nghiệm môn CNXH khoa học, Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ôn tập môn CNXH khoa học, Tài liệu môn CNXH khoa học, Ôn thi môn CNXH khoa học, Câu hỏi ôn tập CNXH khoa học, đáp án, môn triết học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, điều khiển từ xa, cổng hồng ngoại, hệ thống phát, Kỹ thuật thông tin số, kỹ thuật số hóa tín hiệu, kỹ thuật mã hóa đường dây, kỹ thuật mã hóa nguồn, kỹ thuật mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh, kỹ thuật điều chế, kỹ thuật đa truy cập, Kỹ thuật cao áp, tài liệu Kỹ thuật cao áp, nghiên cứu Kỹ thuật cao áp, ứng dụng Kỹ thuật cao áp, cẩm nang Kỹ thuật cao áp, sổ tay Kỹ thuật cao áp, giáo trình Kỹ thuật cao áp, Kỹ thuật trồng nhãn, Kỹ thuật trồng vải, Kỹ thuật trồng xoài, Kỹ thuật trồng na, Kỹ thuật trồng bưởi, Kỹ thuật trồng dứa, Ôn tập kỹ thuật điện tử, Để cương kỹ thuật điện tử, Bài giảng kỹ thuật điện tử, Đề thi kỹ thuật điện tử, Giáo rình kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật nuôi cá trê, Kỹ thuật nuôi lươn, Nuôi giun đất, Kỹ thuật ương giống, Kỹ thuật sản xuất giống, Nuôi cá thịt, Cad trong kỹ thuật, Các bước xuất bản vẽ kỹ thuật, Bản vẽ kỹ thuật, Hướng dẫn xuất bản vẽ kỹ thuật, Tìm hiểu bản vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật trồng hoa anh túc, Trồng hoa anh túc, Kỹ thuật trồng a phiến, Kỹ thuật trồng thẩu, Kỹ thuật trồng trẩu, Kỹ thuật trồng cây nàng tiên, Kỹ thuật nuôi gà chăn thả, Hướng dẫn kỹ thuật nuôi, Kỹ thuật nuôi, Kỹ thuật nuôi ngan, Kỹ thuật nuôi gà, Kỹ thuật nuôi bồ câu Pháp, Kỹ thuật nuôi đà điểu, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Xây dựng mô hình cơ học, Tính toán thiết kế thiết bị phát điện, Năng lượng sóng biển, Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu, Kỹ thuật đồng bộ, Kỹ thuật truy nhập đường truyền, Kỹ thuật nén dữ liệu, Kỹ thuật điện Điện tử, Đề thi Kỹ thuật điện, Bài tập Kỹ thuật điện, Kỹ thuật ra quyết định kỹ sư, Đề thi Kỹ thuật ra quyết định kỹ sư, Ôn thi Kỹ thuật ra quyết định kỹ sư, Bài tập Kỹ thuật ra quyết định kỹ sư, Kỹ thuật ra quyết, Giáo trình Thủy khí kỹ thuật ứng dụng, Ứng dụng thủy khí kỹ thuật, Thủy khí kỹ thuật ứng dụng, Giáo trình Thủy khí kỹ thuật, Thủy khí kỹ thuật, Kỹ thuật thủy khí, ngôn ngữ, Lòng tự trọng của nhà báo, vai trò các nhà báo, nghề làm bávai trò các nhà báo, tài liệu báo chí o, cách viết bài báo kỹ thuật, Thuật ngữ nghề báo, kỹ năng viết báo về môi trường, cẩm nang nhà báo, cách viết một bài báo kỹ thuật, hướng dẫn viết một bài báo kỹ thuật, một số nghiên cứu kỹ thuật, trọng tâm của bài báo kỹ thuật, mô phỏng nghiên cứu, mô hình phân tích, kỹ năng viết tin, kết cấu tin, Báo cáo tự đánh giá, Kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá, Bài giảng Báo cáo tự đánh giá, Cách viết báo cáo tự đánh giá, Lưu ý khi viết báo cáo, Quy trình báo cáo tự đánh giá, Tập huấn kỹ thuật viết tin, Kỹ thuật viết tin

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
biến dổi gen - 4 sao (17 lượt)