"Association rules"

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Nếu chưa tìm được tài liệu, vui lòng

Thử tìm trên TàiLiệuĐẹp.com

Tìm kiếm tài liệu, văn bản Association rules

Cấu trúc so sánh nhất Cấu trúc câu so sánh hơn Cấu trúc câu so sánh bằng Cấu trúc câu so sánh kép Câu đơn trong tiếng Anh 100 cấu trúc câu trong Tiếng Anh 84 cấu trúc tiếng Anh giao tiếp 84 cấu trúc tiếng Anh thông dụng 20 Cấu trúc câu trong tiếng Anh Thành phần câu tiếng Anh Xét tặng Cờ bằng khen của Bộ Xét khen thưởng đột xuất Xin phép tổ chức Hội nghị Hội thảo quốc tế Xin phép Nhập Xuất cảnh cho người nước ngoài 84 cấu trúc tiếng Anh thường sử dụng Xin gia hạn visa cho người nước ngoài Xóa đăng ký tàu cá Đăng ký chỉ định cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng Cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh Đăng ký chỉ định lại đơn vị thực hiện khảo nghiệm phân bón Xin phép Xuất Nhập cảnh cho người Việt Nam Xuất khẩu thủy sản có tên trong Danh mục tại phụ lục 5 Câu thông dụng trong tiếng Anh Đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật Đăng ký chứng nhận VietGAHP Đăng ký Khảo nghiệm Quốc gia giống cây trồng Đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu vào Việt Nam Đăng ký khảo nghiệm phân bón Đăng ký kiểm dịch động vật Đăng ký kiểm định Đăng ký lại Danh mục phân bón được phép sản xuất kiểm nghiệm giống lúa Đăng ký nhập khẩu phân bón Đăng ký quảng cáo giống cây trồng Đăng ký nhập khẩu thức ăn chăn nuôi Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Đăng ký quảng cáo về thuốc thú y Đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu vật tư thú y Đăng ký sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu Đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần Kỹ thuật cây trồng Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi Các thủ tục Hải quan Việt Nam chế biến hạt điều Những thủ tục Hải quan cây điều ghép năng suất cao điều trồng ở Đồng Nai Luật Dược phẩm Luật nhập khẩu tại Nhật Bản Luật nhãn mác hàng hóa Đăng ký được chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi Kỹ thuật trồng cây thuốc Kỹ thuật chế biến cây thuốc Kỹ thuật trồng cây actiso Kỹ thuật trồng cây bạch truật Kỹ thuật trồng cây địa hoàng Kỹ thuật trồng cây ích mẫu Kỹ thuật trồng cây sả chanh Kỹ thuật trồng cây nhân trần các sản phẩm thực vật các chế phẩm ăn được các sản phẩm bằng thép các kết cấu nối Cây chóc máu Cây củ dòm Kỹ thuật gieo ươm cây dược liệu Kỹ thuật gây trồng cây nhàu Kỹ thuật gây trồng cây chóc máu Kỹ thuật gây trồng cây củ dòm trồng cây măng cụt trồng cây Sa pô kỹ thuật trồng cây Sa pô chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững Điều chỉnh các dự án khuyến nông khuyến ngư ở trung ương Đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng Cải tạo rừng đối với hộ gia đình cá nhân Đổi tên phân bón Cải tạo rừng Cấp chứng chỉ hành nghề Tiêm phòng Cấp Chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh phẫu thuật động vật Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch sản phảm động vật Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm giống cây trồng Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu bột thịt xương mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật Mẫu đơn xin đăng ký lại thuốc thú y thuỷ sản đơn đề nghị sửa đổi thông tin về thức ăn chăn nuôi Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu Mẫu đơn xin xuất khẩu

Tài liệu, văn bản bạn tìm kiếm

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Mẫu biên bản đánh giá phòng kiểm nghiệm, mẫu báo cáo khả năng hoạt động của phòng thử nghiệm, Mẫu báo cáo kết quả đánh giá, Mẫu khen thưởng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chính trị, Mẫu giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo, Mẫu đơn đăng ký khảo nghiệm phân bón, Mẫu đơn đăng ký đổi tên phân bón, Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón, ẫu đơn đăng ký vào danh mục phân bón, mẫu đề cương khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, Mẫu giấy chứng nhận vietgahp, đơn từMẫu tờ khai kỹ thuật về giống đăng ký khảo nghiệm, Mẫu tờ khai kỹ thuật phân bón, Mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá, Bảo vệ bờ biển chống nước biển dâng, Xói lở bờ biển, Nguyên nhân xói lở bờ biển, Địa mạo đường bờ biển, Ngành kỹ thuật bờ biển, Hướng dẫn cách cài đặt ISA 2004, Kỹ thuật bờ biển ở Việt Nam, Cơ hội kỹ thuật bờ biển, Thách thức kỹ thuật bờ biển, Nhân lực ngành kỹ thuật bờ biển, Đánh giá xâm thực bờ biển, Quá trình xâm thực bờ biển, Phân tích xâm thực bờ biển, Nguyên nhân xâm thực bờ biển, Giải pháp phòng chống xâm thực bờ biển, Xâm thực bờ biển, Nghiên cứu bảo vệ bờ biển, Kết cấu bảo vệ bờ biển, Bảo vệ bờ biển Hàm Tiến, Bãi biển Mũi Né, Kết cấu bảo vệ bờ, Chế độ động lực, Bồi xói bờ biển, Bảo vệ bờ biển Đồi Dương, Bờ biển Đồi Dương, Nghiên cứu sự biến đổi bờ biển, Biến đổi bờ biển, Mài mòn bờ biển, Quá trình gây biến đổi bờ biển, Đánh giá sự thay đổi đường bờ biển, Đường bờ biển, Xây dựng kè bờ ven biển, Công trình kè chắn sóng, Tốc độ xói lở bồi tụ đường bờ biển, cơ sở kỹ thuật bờ biển, hình thành bờ biển, lát cắt bờ biển, Quản lý tổng hợp đới bờ biển Việt Nam, Quản lý tổng hợp đới bờ biển, Đới bờ biển, Vùng bờ biển, Vật liệu thiết kế công trình biển, Kè phá sóng, Đầu tư cho Hệ sinh thái Vùng bờ biển, Vai trò Hệ sinh thái Vùng bờ biển, Tiếp cận mới đối với quản lý vùng bờ, Giá trị kinh tế của vùng bờ biển, Bối cảnh xã hội ở vùng bờ, Khí hậu biển, Hình thái học bờ biển, Quản lý dải ven bờ, Vấn đề quản lý bờ biển, Tổng hợp vùng bờ miền Trung, Đề xuất quản lý bờ biển, Quản lý bờ biển, Điều kiện biển miền Trung, Kinh tế biển miền Trung, Tương quan bồi tụ xói lở bờ biển, Quản lý quỹ đất, Hiện tượng bồi tụ bờ biển, Hiện tượng xói lở bờ biển, Bảo vệ và tái tạo bờ biển, Biến đổi hình thái bờ biển, Đề ngầm phá sóng, Ống cát Geo Tube, Bờ biển Gò Công Đông, Biến đổi hình thái địa hình bãi, Khu vực bờ biển Nam Trung Bộ theo thời gian, Địa mạo bờ biển tỉnh Nghệ An, Địa mạo bờ biển, Bờ biển tỉnh Nghệ An, Đáy ven bờ biển, Sạt lở bờ biển, Bờ biển Nam Trung Bộ, Kỹ thuật ổn định đường bờ biển, trắc nghiệm tiếng việt, kiểm tra tiếng việt, đề thi lớp 6, đề thi học kỳ 2 môn toán, bài kiểm tra lớp 5, anh văn lớp 6, Bộ đề trắc nghiệm Văn 5, Đề trắc nghiệm Tiếng Việt 5, Đề tự luận Văn 5, Đề tự luận Tiếng Việt 5, Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 4, Kiểm tra Tiếng Việt lớp 4, Đề kiểm tra lớp 5, Đề kiểm tra các môn học, Đề cuối năm Toán lớp 5, Đề thi Tiếng Việt lớp 4, toán học lớp 4, đề thi lớp 4, Kiểm tra giữa HK 1 lớp 5, ôn tiếng việt, Đề kiểm tra tập trung tuần 28, Đề kiểm tra giữa HK 1 lớp 5, Đề kiểm tra môn Hóa học 12, Kiến thức tiếng việt, Đề kiểm tra môn Toán lớp 5, Lý thuyết tiếng việt, Đề kiểm tra tuần 28 môn Hóa học 12, Kiểm tra giữa HK 1 năm 2017 2018, Kiểm tra giữa học kì II tiếng việt 4, Kiểm tra môn Toán lớp 5 năm 2017, Đề thi giữa học kì II tiếng việt 4, Kiểm tra tập trung tuần 28 môn Hóa 12, Kiểm tra môn tiếng Việt lớp 5 năm 2017, Đề kiểm tra học kì II tiếng việt 4, Nhận biết các chất, Đề kiểm tra môn Toán lớp 4, Bài tập tiếng việt lớp 5, Đề kiểm tra tập trung tuần 27, Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 4, Đề kiểm tra môn Hóa học 10, Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 5, trắc nghiệm tiếng việt lớp 5, Đề kiểm tra tuần 27 môn Hóa học 10, Đề kiểm tra lớp 4 có đáp án, dạy tiếng việt lớp 5, Kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 10, Đề kiểm tra lớp 5 có đáp án, Bài tập tiếng việt lớp 9, Bài tập môn Hóa học lớp 10, Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 lớp 5, tài liệu tiếng việt lớp 9, môn toán lớp 4, Kiểm tra tuần 27 môn Hóa 10, Đề thi học kỳ 1 lớp 5, trắc nghiệm tiếng việt lớp 9, Phân tử các đơn chất halogen, tiếng việt lớp 9, Đề kiểm tra học kỳ lớp 5, Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5, dạy tiếng việt lớp 9, Trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10, Đề kiểm tra Toán học 4, Kiểm tra tập trung môn Hóa 10, Kiểm tra trắc nghiệm môn Anh, Đề kiểm tra học kì Toán lớp 4, Trắc nghiệm tự luận, Sản xuất các hóa chất hữu cơ, Kiểm tra trắc nghiệm lớp 5, Kiểm tra tiếng Pháp, Đề kiểm tra học kì lớp 4, Đề kiểm tra chất lượng học kì 2, Kiểm tra 40 phút tiếng Anh 5, Đề kiểm tra học kì I, Đề kiểm tra chất lượng môn Toán, Kiểm tra thường xuyên, Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5, Đề kiểm tra học kì I Toán lớp 4, Kiểm tra định kì, Đề kiểm tra môn Anh, Đề kiểm tra học kì Toán, Kiểm tra đọc Tiếng Việt 5, Dạng toán cơ bản lớp 5, Luyện tập từ vựng tiếng Anh, Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Toán 5, Đề kiểm tra môn Hóa học 11, Đề kiểm tra tuần 28 môn Hóa học 11, Trắc nghiệm Việt Anh, Đề kiểm tra cuối kỳ 2 Tiếng Việt 5, Đề kiểm tra Khoa học 4, Trắc nghiệm Anh Việt, Kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11, Đề kiểm tra cuối kỳ Toán 5, Đề kiểm tra học kì Khoa học 4, Đề kiểm tra cuối kỳ Tiếng Việt 5, Phản ứng của etilen, Đề kiểm tra học kì I Khoa học 4, Hỗn hợp các ankin, trắc nghiệm tiếng việt lớp 2, Đề kiểm tra Lịch sử 4, 100 câu trắc nghiệm bồi dưỡng HSG, Đề kiểm tra học kì Địa lí 4, Bồi dưỡng HSG môn tiếng Việt lớp 5, Đề kiểm tra học kì I Lịch sử 4, Bồi dưỡng HSG môn tiếng Việt 5, Đề kiểm tra Tiếng Việt 4, Đề kiểm tra học kì Tiếng Việt 4, Đề kiểm tra HK I Tiếng Việt 4, Đề kiểm tra Tiếng Anh THPT, Kiểm tra 1 tiết bài số 2 môn Hóa 10, Đề kiểm tra THPT, Tính phi kim của các nguyên tố, Đề kiểm tra giữa học kì 1, Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 9, Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán lớp 9, Đề kiểm tra môn Toán lớp 9, Giá trị các biểu thức, Đề kiểm tra giữa học kì lớp 4, Đề kiểm tra 1 tiết Ngữ Văn 11, Đề kiểm tra giữa kì lớp 4, Đề kiểm tra môn Ngữ Văn 11, Đề kiểm tra giữa kì môn Toán 4, Đề thi môn Ngữ Văn 11, Đề kiểm tra giữa kì môn Tiếng Việt 4, Kiểm tra 45 phút Ngữ Văn 11, Đề kiểm tra giữa kì môn Tiếng Anh 4, Đề kiểm tra bài viết môn Ngữ Văn, Đề kiểm tra tập chung lớp 10, Kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10, Phong trào yêu nước Việt Nam, Đề kiểm tra tập trung môn Hóa lớp 10, Kiểm tra tập chung lớp 10 môn Hóa, IC 4060, Các nguyên tố nhóm halogen, Kim loại kiềm thổ, Đề kiểm tra tập chung lớp 11, Kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 11, Đề kiểm tra tập trung môn Hóa lớp 11, Kiểm tra tập chung lớp 11 môn Hóa, Magie photphua, Phân biệt các dung dịch, Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 10, Kiểm tra 1 tiết môn Hóa 10, Kiểm tra môn Hóa lớp 10, Cấu hình electron, Đặc điểm của các obitan, Hệ số cân bằng phản ứng, Đề kiểm tra Hóa 12, Hỗn hợp các ete, Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh 6, Kiểm tra HK 1 môn Sinh lớp 6, Đề thi HK 1 lớp 6 môn Sinh học, Các loại rễ, Các miền của rễ, Đề kiểm tra giữa HK 1 môn Sinh 11, Kiểm tra 1 tiết HK 1 Sinh lớp 11, Kiểm tra giữa HK 1 môn Sinh lớp 11 năm 2018, Quá trình chuyển hoá các muối khoáng, Kiểm tra học kỳ 2 môn toán 7, Đề kiểm tra toán 7, Kiểm tra toán 7, Nghiệm đa thức, Đề kiểm tra học kỳ toán 7, Kiểm tra giữa HK1 lớp 10, Đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD 10, Đề kiểm tra giữa HK2, Nguyên tử các nguyên tố halogen, phương hướng nâng cao, kinh nghiệm khối tiểu học, TOEIC test questions, experiences TOEIC, chương trình Astras, ứng dụng gói Astras, Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, mô phỏng cơ bản, Tiểu luận Đầu tư ra nước ngoài, Mô phỏng sự kiện rời rạc, Mô phỏng hệ thống liên tục, Phân tích dữ liệu đầu vào, Mô hình hóa hệ ngẫu nhiên, Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT, Phương pháp dạy tiếng việt lớp 5, Biện pháp khai thác bài tập đọc lớp 5, Kỹ năng học tốt tập làm văn lớp 5, Hướng dẫn làm văn lớp 5, phát triển viễn thông, Kinh nghiệm dạy tập làm văn lớp 5, phát triển 3 G, Bài giảng Mô phỏng thiết kế hệ thống tự động, dịch vụ 3 G, Phương pháp học tập lớp 5, Mô phỏng thiết kế hệ thống tự động, Trò chơi học tập môn Khoa học lớp 5, Thiết kế hệ thống tự động, Tiểu luận môn Điện tử Viễn thông, Kinh nghiệm dạy Khoa học lớp 5, Hàm truyền của hệ thống điều khiển, Công nghệ IMS, Sáng kiến kinh nghiệm môn Khoa học, Xử lý luồng trong IMS, Nghiên cứu mô phỏng hệ thống hàng đợi, Giờ trả bài tập làm văn 5, Triển khai IMS ở Việt Nam, Công cụ mô phỏng GPSS, Sáng kiến dạy môn tập làm văn 5, Quy trình dùng công cụ GPSS, Hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Cách thứcdùng công cụ GPSS, Kinh doanh lĩnh vực viễn thông, Bài toán mô phỏng hàng đợi, Thị trường nước ngoài của Viettel, Mô phỏng hệ thống điều khiển, Công nghệ kỹ thuật điều khiển, Sáng kiến kinh nghiệm Thể dục lớp 5, Sáng kiến Trường Tiểu học D Châu Phong, Khảo sát tính ổn định của hệ thống, Tiêu chuẩn Routh, Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 5, thực hành phép nhân toán lớp 3, Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển, Sáng kiến kinh nghiệm môn toán Tiểu học, Phương pháp dạy toán hình lớp 5, Tối ưu hóa đáp ứng quá độ, Thiết bị mạng quang, Kinh nghiệm dạy toán hình cho Tiểu học, Tổng hợp hệ thống tuyến tính, Kỹ năng học tốt tập làm văn, Phương pháp biểu đồ Bode, Mô hình mô phỏng hệ thống cung cầu, Mạng quang FTTH, Giải toán có lời văn cho học sinh, Hệ thống cung cầu năng lượng, phương pháp viễn thám, Bài tập tìm hình ảnh so sánh lớp 3, Xây dựng mô hình điện, Phương pháp dạy giải toán lớp 5, hướng dẫn môn kể chuyện lớp 2, Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 5, Sáng kiến kinh nghiệm môn TNXH lớp 3, Phương pháp nâng cao chất lượng dạy học, hướng dẫn Mô hình hóa hệ thống, Sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Việt lớp 5, hệ sinh thái thực vật, Kỹ năng kể chuyện lớp 2, Bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5, phương pháp Mô hình hóa hệ thống, Kinh nghiệm dạy môn TNXH lớp 3, Tích hợp mạng IP, Sáng kiến Tiếng Việt lớp 2, cẩm nang Mô hình hóa hệ thống, Sáng kiến kinh nghiệm Âm nhạc lớp 5, Tiểu luận Mạng thông tin quang, Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2, Rèn kĩ năng nói và viết lớp 3, kỹ thuật Mô hình hóa hệ thống, Phương pháp dạy môn Âm nhạc lớp 5, Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt, Sáng kiến toán lớp 2, Bài thể dục phát triển lớp 5, viễn thông HOÀNG GIA, Giải toán lớp 2 nhanh, Văn tả cảnh lớp 5, Thiết kế trò chơi lớp 3, Sáng kiến kinh nghiệm Tập làm văn lớp 5, Sáng kiến kinh nghiệm Tập làm văn, Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 2, Phương pháp rèn tập đọc cho Tiểu học, Phương pháp rèn tập đọc cho lớp 3, Yếu tố hình học môn toán lớp 2, Sáng kiến kinh nghiệm dạy toán lớp 2, Sáng kiến kinh nghiệm làm văn lớp 3, Tập làm văn lớp 2, Sáng kiến kinh nghiệm làm văn Tiểu học, Kinh nghiệm làm tập làm văn lớp 2, Phương pháp rèn làm văn lớp 3, Rèn kỹ năng nói Tiếng Việt lớp 2, Phương pháp rèn môn Tiếng Việt Tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 3, Phương pháp dạy tập viết lớp 2, Thảo luận nhóm trong học Toán, Giáo dục đạo đức lớp 2, Giải Toán bằng phép tính cộng, Kỹ năng nói cho học sinh lớp 2, Giải toán bằng phép tính trừ, Biện pháp phát huy tính tích cực, Rèn kỹ năng nói, Giải những dạng toán điển hình, Rèn luyện tính tự lập, Sáng kiến kinh nghiệm tập viết lớp 2, Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 4, Kiểm tra đánh giá môn Tin học lớp 3, Phương pháp rèn tập viết Tiểu học, Phương pháp dạy môn toán lớp 4, Tự nhiên và Xã hội 3, Dạy Tập làm văn lớp 3, Phương pháp rèn tập viết lớp 2, Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4, Tự nhiên và Xã hội lớp 3 Tập 2, Phương pháp dạy toán lớp 4, Môn đạo đức lớp 2, Bí quyết dạy Tập làm văn lớp 3, Kinh nghiệm dạy toán lớp 4, Giáo án Tự nhiên và Xã hội 3, Dạy phân môn Kể chuyện lớp 2, Sáng kiến Trường Tiểu học Ngọc Lâm, Bài giảng Tự nhiên xã hội lớp 2 Bài 28, Phương pháp dạy môn Đạo đức, Sáng kiến kinh nghiệm luyện từ lớp 4, Phân môn Tập làm văn lớp 2, Phương pháp dạy Toán lớp 3, Bài giảng Tự nhiên xã hội lớp 2

Tìm tài liệu, văn bản theo thể loại

Bài giảng, biểu mẫu, đáp án đề thi, bài kiểm tra, văn bản pháp luật, giáo trình, luận văn, mẫu slide, báo cáo, đồ án, sách, ebook, thơ, truyện, đề tài, bài tập lớn, luận án, đề án, chuyên đề, trắc nghiệm, tiểu luận tốt nghiệp, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu kế toán, tiếng anh, thư viện chia sẻ giáo án điện tử,học tập, thực tập, tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, học liệu, brochure, tạp chí, violympic, soạn bài, soạn văn, lời giải hay, giải bài tập các môn để học tốt các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD các lớp tiểu học, THCS, THPT, đề thi, văn mẫu hay, luật việt nam, luật doanh nghiệp.

Đánh giá
Association rules - 4 sao (17 lượt)